Artsen: 'Plavix wel vergoeden'

Vijftienduizend hartpatiënten bij wie een zogeheten stent (een buisje waarmee een verstopt bloedvat wordt opengehouden) is ingebracht, lopen medische risico's omdat de bloedverdunner Plavix niet mag worden vergoed van minister Hoogervorst van Volksgezondheid....

Plavix voorkomt dat het bloed van de patiënt gaat stollen omdat er eenvreemd voorwerp in het lichaam is gebracht. De Nederlandse cardiologenprobeerden gisteren via een kort geding tegen de bewindsman de opheffingvan het vergoedingsverbod voor Plavix af te dwingen.

Op dit moment vergoeden de meeste zorgverzekeraars de durebloedverdunner niet. Plavix kostte in 2004 24 miljoen euro. Het middelwerd geslikt door bijna 60 duizend personen. Veel patiënten slikken hetmiddel niet omdat ze de hoge kosten niet kunnen betalen.

De vergoedingsproblematiek spitst zich toe op het gebruik buiten hetziekenhuis, als het middel moet worden verstrekt door de apotheek.Toediening van Plavix in het ziekenhuis geeft geen problemen omdat het gelddan uit een ander potje komt.

De landsadvocaat verzette zich tegen de eis de bloedverdunner ruimer tevergoeden. Plavix is door de fabrikant, Sanofi-Aventis, niet geregistreerdvoor patiënten die vanwege een op termijn dreigend hartinfarct een stenthebben gekregen, was zijn argument. Voor andere patiënten wordt de werkingvan Plavix wel vergoed.

Ook een deskundige van het College voor Zorgverzekeringen, CVZ, dat deminister adviseert over de vergoeding van medicijnen, legde de zwartepietvoor het niet-vergoeden van Plavix bij de fabrikant. Die heeft laten wetendat hij alsnog de de gewenste registratie regelt. Het CVZ adviseertbinnenkort over de vergoeding van dure middelen. Uitspraak 6 januari.

Meer over