Apotheker krijgt vergoeding voor Glaxo-product

Het farmaceutisch bedrijf Glaxo Wellcome geeft apothekers een vergoeding als zij een Glaxo-product verstrekken aan patiënten met een recept voor een maagzuurremmer....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Een woordvoerster van Glaxo wil niet zeggen met hoeveel van de 1500 apothekers in Nederland de samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Maar niet alle apothekers zijn benaderd, erkent ze. Evenmin meldt ze hoeveel apothekers de overeenkomst, met een looptijd van 2,5 jaar, hebben ondertekend.

Voorzitter M. Hagenzieker van de apothekersorganisatie KNMP vindt het 'absoluut uit den boze' dat apothekers gericht vergoedingen ontvangen voor bepaalde prestaties. 'Het is voor het eerst dat ik meemaak dat er zó doelgericht wordt gewerkt. Dit is geen wenselijke ontwikkeling.'

Glaxo is de fabrikant van Zantac, een maagzuurremmer waarvan het octrooi kortgeleden is verlopen. Dat betekent dat nu elke fabrikant maagzuurremmers met het werkzame bestanddeel - ranitidine - op de markt kan brengen. Glaxo doet dat zelf ook; het produceert een zogeheten loco-preparaat onder de naam Ranitidine GW. Op die manier probeert Glaxo zijn marktpositie op het terrein van maagzuurremmers (die daalt nu het zijn monopolie op Zantac is kwijtgeraakt) zoveel mogelijk te behouden, aldus de woordvoerster. Apothekers die een recept ontvangen voor ranitidine en een contract hebben afgesloten met Glaxo, verplichten zich om in die gevallen het Glaxo-product Ranitidine GW te verstrekken.

De huisartsen hebben zich, gestimuleerd door de overheid, sinds kort verplicht om - als dat medisch verantwoord is - niet langer merkgeneesmiddelen voor te schrijven, maar slechts de stofnaam op het recept te vermelden. Dat moet leiden tot lagere kosten voor medicijnen. Een merkmedicijn is veel duurder dan een merkloos middel, zolang het octrooi niet is verlopen.

Het contract dat Glaxo de apothekers heeft voorgelegd, verplicht hen niet alleen om zo mogelijk Glaxo-medicijnen te leveren aan maagpatiënten, maar ook om Glaxo te melden welke maagzuurremmers van andere, concurrerende fabrikanten worden voorgeschreven.

Volgens de woordvoerster van Glaxo doet het bedrijf niets onoorbaars. In het contract met de apothekers staat volgens haar dat de apotheker de extra inkomsten moet gebruiken om de service en de voorlichting over medicijnen aan zijn patiënten te verbeteren. 'Wij zijn gebaat bij goed geïnstrueerde patiënten, die weten hoe ze het best kunnen profiteren van onze medicijnen. Wij zijn al heel lang bezig om in overleg met artsen en apothekers de zorg te verbeteren.'

Apothekers ontvangen van de groothandel forse kortingen en bonussen bij inkoop van medicijnen. Zij declareren bij zorgverzekeraars de volle prijs. De overheid zoekt naar wegen om die 'winst' bij apothekers terug te halen. De KNMP heeft daar bezwaar tegen. De vergoeding die apothekers per recept krijgen, is zo laag (ruim tien gulden) dat zij extra inkomsten hard nodig hebben, aldus de KNMP.

Meer over