aarsman collectie

Wat gaat hier niet over leven en dood? De paaltjes

null Beeld

Een verwarde man bij de ingang van het Verenigde Naties Hoofdkwartier, New York 2 december 2021. Foto Carlo Allegri / Reuters

Hans Aarsman

De man die een geweer tegen zijn keel houdt, laat ik even zitten. Langs de stoeprand staat een rij paaltjes. Ze zijn van roestvrijstaal, toch is er bij twee een spoor van roest te zien.

Waarom zij wel en de rest niet? Zie ik opeens boven op die twee een knopje zitten, zo groot als een parel. Zouden ze verwijderbaar zijn, voor het geval iemand in een invalidekar de VN in wil? Dan moet er in de stoep een element zitten waarop de paaltjes kunnen vastklikken. Als dat niet van rvs is, heeft de roest een verklaring.

Waarom lopen de sporen eigenlijk niet dezelfde kant op? Bij de paaltjes is de stoep iets hoger. Water neemt de snelste route naar het laagste punt, bij het ene paaltje is dat deze kant op, bij het andere naar rechts.

Nu de man in rood. Vanaf het dak en van achter de openstaande deur van de overvalwagen wordt hij onder schot gehouden. Wat hebben we toch een beschaving bereikt dat een man die dreigt zichzelf van kant te maken een peloton zwaarbewapende agenten in bedwang kan houden.

Het groepje op de voorgrond is van het Hostage Negotiation Team. Die met de communicatieapparatuur op zijn helm onderhandelt rechtstreeks met de man in rood, zag ik op andere foto’s. Waarom zijn ze met zoveel? Als de gijzelnemer een vliegtuig eist, moet het vliegveld worden gebeld. Als de eis de vrijlating van kornuiten is, moet de gevangenis aan de lijn komen, enzovoorts, het kan alle kanten op bij een gijzeling. Het ja dan nee inwilligen van de eisen vereist ook weer overleg met diverse instanties. Alles is eraan gelegen om de situatie met zo weinig mogelijk doden op te lossen.

Rechtsonder staat een witte wagen met de tekst Police Emergency Service in het midden. Rechtsonder staat ‘In Memory Off’, boven vier namen van agenten. Ik zoek ze op, een is Police Officer Joseph McCormack, in 1983 omgekomen in een soortgelijke situatie. Het geweer van een verwarde man ging af en trof hem dodelijk. De andere drie sneuvelden op 11/9. Mocht je in uniform het leven laten, dan houdt de politie je lang in ere.

De enige eis van de man in rood was dat de VN een brief van hem in ontvangst moesten nemen. Toen dat gebeurd was, werden de geweren opgeborgen. Het was kantje boord. Wat gaat hier niet over leven en dood? De paaltjes.

Meer over