Volop actie bij begin van de lente

Sporthal, feestzaal, hotelsuite, café of restaurant, buurthuis of omgebouwde school. Zet een paar tafels neer, leg kaarten klaar en de spelers stromen binnen....

De drie paren (Bertens/Nab, Westerhof/Jansen en Muller/de Boer) van het Nederlandse EK-team (Malta, 13-27 juni) gaven op verschillende plaatsen acte de presence; hoe is de vorm tien weken voor het belangrijkste evenement van 1999?

Vijftien Nederlandse paren schreven in voor het EK-paren in Warschau. Na drie zittingen bleven zes paren over (128 van de 400 paren kwalificeerden zich) voor de halve finale. Huub Bertens/Bart Nab, vers geselecteerd voor het EK-viertallen kwamen geen moment in het stuk voor en stelden fiks teleur met een 309-ste plaats in de kwalificatie. In de tweede schifting (van 128 naar 40 paren) een ware slachting onder de Nederlandse paren. Alleen Gert Jan Paulissen/Roald Ramer overleefden deze afvalrace. Het licht ging in de finale ook voor de laatste Nederlandse vertegenwoordiger langzaam uit; na uitstekend spel in kwalificatie en halve finale resteerde niet meer dan een onbevredigende 26-ste plaats.

In Culemborg speelde men ter nagedachtenis aan Arie van Heusden, de roemruchte Culemborgse bridger uit de jaren zestig en zeventig. Pupillen, aspiranten en junioren streden in Utrecht om de parentitels in drie leeftijdscategorieën. Het Nederlandse Malta-paar, Piet Jansen en Jan Westerhof, ontspande zich als kibitzer en invaller bij het EGBC-viertallentoernooi in Groningen. Het Groningse sterpaar, in 1993 wereldkampioen, oogde gretig. Discussies en analyses met Piet Jansen over hoog-competitieve biedverlopen bleven tot 's-avonds laat intensief en grondig.

Wubbo de Boer en Bauke Muller reisden als voorbereiding op Malta af naar Vancouver om als lid van een Amerikaans team deel te nemen aan de Vanderbilt Cup, met alle Amerikaanse professionals en topbridgers uit alle delen van de wereld van de partij. In de ronde van 32 - de Vanderbilt is een KO-toernooi - verloor het team met het Nederlandse paar van een multinationaal, in de VS werkzaam, professioneel viertal met Lev (Isr), Shivdasani (India), Polowan (Can) en Shenkin (Schot).

Bij het EK-paren herstelde Roald Ramer een foutje in het bieden met goedgetimed afspel (diagram 1).

Zie diagram 1 westnoordoostzuid --2SApas3 pas3pas4 dblrdblpas4 paspaspas--

Paulissen/Ramer maken na een 2SA-opening gebruik van een vorm van Stayman die in de VS 'Puppet' heet en in Nederland naar 'Niemeyer' is vernoemd. De vertaling van het bieden: 3: een vierkaart in harten en/of in schoppen, 4: een vierkaart in harten en schoppen, rdbl: volgens noord, Paulissen, een supermaximale 2SA-opening. Dit idee kwam niet over bij zuid, Ramer. 'Ik denk dat redoublet mij laat kiezen uit harten en schoppen; met veel betere schoppen kies ik voor 4'. Het contract kwam daardoor in de zwakke hand, precies datgene wat je met het gebruik van de Niemeyer-Stayman probeert te vermijden. West, die wist dat zuid een vierkaart harten had, besloot niet met de singleton uit te komen maar koos voor een troef.

Ramer werkte het contract handig en doeltreffend af. Hij won de uitkomst met H, speelde direct ruiten voor de vrouw en nam ook A mee. Troef aas en met V de laatste troef getrokken. Klaveren naar B en V van oost die met 9 vervolgde, zuid 5, west 6 en noord A. Met een derde klaverenronde van slag naar H in west die nu wel de singleton harten inspeelde. De leider wist wat hem te doen stond. Hij speelde 9 uit de dummy voor 10 van oost. Oost moest ruiten in de dubbele renonce spelen of harten in de AV van noord. De vierde harten uit zuid ging weg op de dertiende klaveren.

Beide oost-west paren in diagram 2 misten tijdens het EGBC-toernooi de boot, al verschilde de schade aanzienlijk.

Zie diagram 2

westnoordoostzuid -- paspas1

2344 pas/dblpaspaspas

Een identiek biedverloop tot en met 4 dat door de ene westspeler werd gedoubleerd terwijl de andere west een pasronde nam. Twee vragen voor theoretici: Is pas na 4, in deze kwetsbaarheid, forcing of kun je gewoon 4 ongedoubleerd tegenspelen? Betekent het doublet na 4 dat je 4 wenst tegen te spelen of is het een manier om overwaarde te tonen en interesse in 5?

West kwam uit met H, overgenomen en troef na voor A. De leider speelde direct klaveren voor H in west. De westspeler die 4 doubleerde speelde ruiten waarna oost-west nog een ruitenslag en A maakten. De west van de andere tafel speelde na H al te passief troef na waarna de leider opnieuw klaveren speelde en de verliezende ruiten uit zuid op V parkeerde.

Na het spel heftige discussie over het tegenspel (waarom speelde oost in de tweede slag geen ruiten?). En dat terwijl oost-west zich beter konden afvragen waarom zij geen 5 boden, elf slagen via een klaveren/ruitendwang tegen noord.

Een nationaal Amerikaans kamioenschap is een tiendaagse happening (in totaal 12.000 tafels) met naast de Vanderbilt Cup, waaraan alle Amerikaanse professionals en topbridgers uit de hele wereld deelnemen, toernooien van 's-morgens vroeg tot diep in de nacht. Tijdens de mixed pairs ging een Amerikaans echtpaar met een interessant biedsnufje op weg naar een topscore maar stapte vrijwillig in de valkuil van de hebzucht.

Zie diagram 3

westnoordoostzuid

2paspasdbl pas 3pas4 pas 4pas6SA pas paspas--

Het antwoord van 3 na het informatiedoublet toonde een positieve hand; met een zwakke hand kon noord met 2SA zuid tot 3 dwingen en daar naar believen op kan passen. Ook 4 was bijzonder: Blackwood met klaveren als troef. Noord gaf met 4 één keycard aan (vier azen en troef heer) waarna de weg voor zuid open stond naar klein of misschien groot slem in klaveren. Het sans atout-spook waarde voor voor de zoveelste keer rond (parenwedstrijd!) en zuid liet zich begerig tot 6SA verleiden.

Terwijl in een klaverencontract zorgvuldig afspel tot dertien slagen leidt waren er in 6SA na een ruitenuitkomst slechts elf slagen. De leider won de eerste slag met A, speelde klaveren naar H en pikte de boer-vierde van oost met een snit op. Er volgden drie klaverenslagen en twee tophonneurs in ruiten. Zuid hield vijf kaarten over AH9 en AV. West: V52 en HB. De leider speelde schoppen uit de dummy 8, 3, H, 2. Daarna volgde A, west gooide 5 en hield de secce V over. De leider speelde een derde keer schoppen. West kwam aan slag en leverde HB in bij AV van zuid. Natuurlijk kon west dit voorzien en voorkomen door V onder de heer te gooien; oost op zijn beurt kon partner helpen door in de eerste schoppenslag B bij te spelen met de nadrukkelijke informatie 'Partner ik heb 10, deblokkeer gerust!'.

Meer over