Verdonk moet zaak Kalou opnieuw bekijken

Minister Verdonk moet opnieuw bekijken of Feyenoorder Salomon Kalou in aanmerking komt voor een versnelde naturalisatieprocedure. Dat heeft de Rotterdamse rechter vrijdagochtend bepaald....

Verdonk heeft zes weken de tijd om bij de Raad van State beroep aan te tekenen tegen de uitspraak. Zo niet, dan moet ze in die periode beslissen of de 20-jarige Ivoriaanse aanvaller alsnog op korte termijn een Nederlands paspoort krijgt.

Tijdens de uitspraak, waarbij beide partijen ontbraken, maakte bestuursrechter A. van ‘t Laar duidelijk dat de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie de zaak ‘onzorgvuldig voorbereid en deels niet goed gemotiveerd heeft.’ Zo schoof de rechter het argument dat Kalou te kort in Nederland verblijft (2 jaar) van tafel, omdat er juist bij de topsportersregeling ruimte is om van één of meerdere voorwaarden af te wijken.

Ook het verweer van Verdonk dat Kalou niet voldoende ingeburgerd is, werd door de bestuursrechter niet geaccepteerd. Van ‘t Laar wees op de positieve adviezen die de Rotterdamse burgemeester Opstelten en staatssecretaris Ross (Sport) gaven, het feit dat de voetballer voldoende Nederlands verstaat en praat, plus het gegeven dat hij Nederlandse les volgt. Te veel positieve aanknopingspunten waaraan de bewindsvrouw voorbij is gegaan.

‘Er moet dan nader onderzoek worden gedaan of Kalou voldoende is ingeburgerd. Alleen zo'n toets is niet voldoende’, sprak Van ‘t Laar, wijzende op het feit dat Kalou het certificaat Naturalisatietoets nog niet in zijn bezit heeft.

Met deze uitspraak heeft de Afrikaan nog steeds de kans om voor de zomer in het bezit te zijn van een Nederlands paspoort. In dat geval kan hij met Oranje deelnemen aan het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland, zo werd hem twee weken geleden - tijdens de zitting - beloofd door bondscoach Marco van Basten.

De bondscoach, in Leipzig voor de loting van het wereldkampioenschap, reageerde schriftelijk op de uitspraak. Hij was verheugd dat de kans nog steeds bestaat dat Kalou straks in Duitsland voor Nederland kan uitkomen. ‘Ik hoop dat ik hem begin maart, wanneer we de eerstvolgende oefeninterland spelen bij de groep kan hebben. Dan kan Salomon zich ook optimaal voorbereiden op het WK.’

Kalou zelf wilde vrijdagochtend voor hij het traininsveld in Rotterdam opstapte niet reageren op de uitspraak. Mr. J. Kroes, de advocaat van de speler, wel. Hij toonde zich uitermate verheugd over de uitspraak.

‘Niet alleen omdat het gegrond is verklaard, maar vooral omdat de rechter zijn redenen zo helder en krachtig heeft geformuleerd. De argumenten van de minister zijn van tafel geveegd.’

Het belangrijkste argument van Verdonk, om Kalou niet versneld te naturaliseren, was de veronderstelling dat de speler slecht ingeburgerd is. De rechter vond daarvoor geen enkel bewijs. ‘Ik zie eerlijk gezegd niet hoe je nog tot een andere conclusie moet komen, want Kalou is goed ingeburgerd’, sprak Kroes.

Op het ministerie van Verdonk wordt de uitspraak de komende dagen grondig bestudeerd. Pas later zal duidelijk worden welke stappen de minister onderneemt. In theorie is het mogelijk dat de bewindsvrouw binnen zes weken andere redenen aandraagt om de Ivoriaan wederom uit te sluiten van het proces tot versnelde naturalisatie. ‘Maar ik zie ze niet’, aldus advocaat Kroes.

Meer over