Van Wely in vorm in Polanica Zdroj

Ten tijde van de Sovjet-Unie was er een vaste formule voor schaaktoernooien in Oost Europa. Elk Warschaupactland zond een vertegenwoordiger, er was altijd een Cubaan en soms werd een plaatsje ingeruimd voor een Amerikaanse of Westeuropese speler die hardhandig op zijn door het kapitalisme veroorzaakte schaaktechnische tekortkomingen werd gewezen....

Toch genoot in die periode het jaarlijkse Rubinstein-herdenkingstoernooi in het Poolse Polanica Zdroj een goede reputatie. De organisatoren hielden zich aan het voorgeschreven uitnodigingsbeleid maar deden hun best het toernooi zo internationaal mogelijk te maken. Vele Westeuropeanen hebben er gespeeld en bijna altijd kwamen zij tevreden terug. Het was goed toeven in Polanica Zdroj waar de mensen van schaken hielden en wisten hoe een toernooi moest worden georganiseerd.

Na de politieke ommekeer in 1989 beleefde het toernooi even een moeilijke periode. De overheidssubsidies voor het schaken verdwenen met als gevolg dat een traditie van 27 jaar in 1990 werd onderbroken. Een jaar later werd de draad weer opgepakt en sinds kort bloeit het toernooi als nooit tevoren. Grote sponsors hebben zich gemeld die het toernooi mondiale uitstraling willen geven.

In 1998 had Polanica Zdroj een topbezetting met spelers als Karpov, Ivantsjoek en Gelfand en ook dit jaar was het de bedoeling een veld van de hoogste categorie bijeen te brengen. Het veel te laat op de kalender geplaatste WK van de FIDE dwong de organisatoren de ambitieuze plannen een jaar uit te stellen en genoegen te nemen met een hoofdgroep van iets mindere categorie.

Een van de geïnviteerden was ditmaal Loek van Wely die de geboden kans benutte door de eerste prijs te winnen. Zijn score van 7 uit 9 was hoog, zij het slechts net hoog genoeg om de Belg Goerevitsj voor te blijven. Van Wely was net iets bedrevener in het kleine jongens meppen. Tegen de laatsten in het klassement haalde hij 5 uit 5, een half punt meer dan Goerevitsj.

Spannend was zijn partij tegen de Rus Alexander Roestemov:

Van Wely - Roestemov

Polanica Zdroj 1999

1. d2-d4 Pg8-f6 2. c2-c4 e7-e6 3. Pg1-f3 d7-d5 4. Pb1-c3 d5xc4 5. e2-e4 Lf8-b4 6. Lc1-g5 c7-c5

De Weense Variant, alleen te gebruiken door spelers die niet nerveus worden als hun koning voortdurend in gevaar is.

7. Lf1xc4 c5xd4 8. Pf3xd4 Lb4xc3+ 9. b2xc3 Dd8-a5 10. Lc4-b5+ Lc8-d7 11. Lg5xf6 g7xf6 12. Dd1-b3 a7-a6 13. Lb5-e2 Pb8-c6 14. 0-0 Da5-c7 15. Ta1-b1 Pc6-a5 16. Db3-a3

Van Wely kiest een rustige, lang geleden door Kasparov geïntroduceerde bestrijdingswijze die nog altijd lastig is voor zwart.

16 ... Ta8-c8 17. c3-c4 Dc7-c5 18. Da3-c3 Ke8-e7

In Las Vegas speelde Polgar onlangs 18 ... e5 19. Pb3 Pxb3 20. axb3 a5 tegen Khalifman. Dat bleek niet helemaal voldoende voor gelijk spel.

19. Kg1-h1 e6-e5 20. Pd4-c2

Ook nu komt 20. Pb3 in aanmerking maar Van Wely wil meer. Het paard is op weg naar de velden d5 en f5.

20 ... Ld7-c6 21. Le2-d3 Pa5xc4 22. Pc2-e3 b7-b5 23. Pe3-f5+

Niet goed was 23. Lxc4 Lxe4 maar met 23. Tfc1 kon wit de herovering van de pion veilig stellen. Van Wely zal er nauwelijks naar gekeken hebben want meer dan een gelijke stelling valt daarmee niet te bereiken.

23 ... Ke7-f8 24. Ld3xc4

Zie diagram 1

24 ... Lc6xe4 25. Dc3-h3 Le4xf5 26. Dh3xf5 b5xc4 27. f2-f4

Een onnodige complicatie. Sterk en nagenoeg winnend is 27. Dxf6 Tg8 28. Tb7 Dd5 (28 ... Tg7? 29. Td1 verliest) 29. De7+ Kg7 30. Td7 waarna de zwarte dame de dekking van f7 moet loslaten.

27 ... e5-e4 28. Df5xf6 Th8-g8 29. f4-f5

Nu werkt 29. Tb7 niet. Na 29 ... Dd5 30. De7+ Kg7 31. Td7 kan zwarts dame naar f5.

29 ... c4-c3

Een moment van bezinning was op zijn plaats. Na 29 ... Dc6 kan wit remise maken met 30. Dxc6 Txc6 31. f6 Tc8 32. Tfc1 maar meer zit er waarschijnlijk niet in.

30. Df6-h6+ Kf8-e7 31. f5-f6+ Ke7-d7 32. Dh6xh7 Dc5-c4 33. Dh7-h3+

Zie diagram 2

33 ... Kd7-c6

Er is geen alternatief. Na 33 ... Ke8 komt 34. Tfe1 (dreigt 35. Txe4) 34 ... Td8 35. Tb7 en wint.

34. Tf1-c1 c3-c2 35. Tb1-b2 Kc6-d6 36. Tb2-b6+ Kd6-e5?

Een wandelkoning maar geen winnende. Na 36 ... Kc7 heeft wit geen duidelijke winst. Tot herhaling van zetten leidt 37. Tb2 Kd6 en het toreneindspel na 37. Db3 Dxb3 38. Txb3 Kd6 staat niet beter voor wit.

37. Dh3-h5+ Ke5-d4

Verliest geforceerd maar ook 37 ... Kf4 loopt slecht af na 38. g3+ Ke3 39. Dh6+ Ke2 40. Df4.

38. Tb6-d6+ Kd4-c3 39. Dh5-e5+ Kc3-b4 40. Td6-d4 Kb4-a3 41. Td4xc4 Tc8xc4 42. h2-h4 Tg8-c8 43. Tc1xc2 Tc4xc2 44. De5xe4 a6-a5 45. De4-d5 a5-a4 46. Dd5xf7 Tc2-c4 47. Df7-e7+ Ka3xa2 48. f6-f7 a4-a3 49. h4-h5 Ka2-b3 50. De7-b7+ Kb3-c2 51. Db7-a6 Tc4-c3 52. h5-h6 Kc2-b2 53. Da6-b5+ Kb2-c2 54. Db5-a4+ Kc2-b2 55. Da4-b4+ Kb2-c2 56. f7-f8D Tc8xf8 57. Db4xf8 a3-a2 58. Df8-a8 Kc2-b3 59. h6-h7 Tc3-c8 60. h7-h8D ...

Zwart geeft op.

De Pool Kempinski dacht Van Wely tactisch te verrassen. Het omgekeerde bleek het geval.

Van Wely - Kempinski

Polanica Zdroj 1999

1. d2-d4 Pg8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. Pb1-c3 Lf8-g7 4. e2-e4 0-0 5. Pg1-f3 d7-d6 6. Lf1-e2 Pb8-a6 7. Lc1-f4 Dd8-e8 8. e4-e5

Ambitieus. Zonder een toren op e1 heeft wit veel stukken nodig om de e-pion te beschermen.

8 ... Pf6-d7 9. Dd1-d2 d6xe5 10. d4xe5 Pd7-c5 11. 0-0 Lc8-g4 12. Dd2-e3 Pc5-a4 13. Pc3-e4 b7-b6 14. b2-b3 Pa4-c5 15. Pe4-c3 Pa6-b4 16. Ta1-d1 Pc5-e6 17. Lf4-g3 c7-c5 18. h2-h3 Lg4-f5 19. Pc3-d5 Pb4-c2 20. De3-d2 Ta8-d8 21. Lg3-h4 Td8-d7 22. Le2-d3 Pc2-d4 23. Pf3xd4 Pe6xd4 24. Tf1-e1

Zie diagram 3

24 ... Lf5xh3

Natuurlijk had Van Wely dit zien aankomen en zijn antwoord klaarliggen.

25. Pd5-f6+ e7xf6 26. e5xf6 De8-a8?

Een misrekening. Hij moest genoegen nemen met 26 ... Dc8 27. fxg7 Kxg7 28. De3 Le6 waarna wit goede compensatie heeft voor de pion.

27. Ld3-e4 Pd4-f3+ 28. Le4xf3 Td7xd2

Zie diagram 4

29. Td1xd2

Niet de sterkste. Na 29. fxg7! Txd1 30. Txd1 heeft zwart niets meer te hopen.

29 ... Lg7-h6 30. Lf3xa8 Lh6xd2 31. Te1-e2 Ld2-c3

Een betere remisekans was 31 ... Txa8.

32. La8-d5 Lh3-g4 33. f2-f3 Lg4-f5 34. Lh4-g5 Lc3-d4+ 35. Kg1-h2 h7-h5 36. Te2-e7 a7-a5 37. Lg5-h6 Ld4xf6 38. Lh6xf8 ...

Zwart geeft op.

Meer over