Uit het Oosterpark

FC Groningen verhuist. In januari betrekt de club een nieuw stadion: Euroborg. Het legendarische Oosterpark-stadion verdwijnt. Het terrein aan de Zaagmuldersweg wordt bebouwd....

'Ik ben nu al helemaal kapot van Euroborg', zegt WimEntzinger. 'Een paar weken geleden stond ik op de middenstip, datraakte me enorm. Als je beseft waar het vandaan is gekomen, doetdat heel erg goed.' Het is nauwelijks in woorden te vatten, maarvoor Entzinger valt het Oosterpark-gevoel inmiddels in het nietbij het gevoel voor Euroborg.

Op zijn bureau - hij werkt op een advocatenkantoor - staantwee ordners met de titel 'Euroborg', even later legt hij trotseen stapel projectplannen op tafel. Twee jaar was hij voorzittervan FC Groningen. Hij stond in die periode (1997-1999) aan dewieg van het nieuwe stadion.

Dat er iets moest gebeuren met het Oosterpark stond vast.'Geen parkeergelegenheid, zwaar verouderde tribunes, deveiligheid die in het geding was, slechte faciliteiten voorsponsors en sanitaire voorzieningen waar je een paard nog nietlaat urineren.'

Daarbij wilde de club mee in de ratrace die ontstond met dekomst van Sport 7. In het land werden overal plannen gemaakt voornieuwe stadions, Groningen lag achter. 'Dat baarde ons zorgen',aldus de huidige advocaat van de club. 'Wij wilden ook winstmaken. Met een renovatie zou dat niet lukken, met nieuwbouw wel.Natuurlijk dachten we aan de sentimenten die leefden, maar opbasis van emotionele gevoelens kom je niet verder.'

De gemeente Groningen heeft er nog alles aan gedaan eenrenovatie mogelijk te maken. Onorthodoxe oplossingen als hetaanleggen van buizen onder het speelveld om supportersstromen tebeheersen werden aangemoedigd door de burgemeester. 'We kregenhet idee dat de gemeente ons liever in het Oosterpark wildehouden', aldus Entzinger. 'Maar de conclusie van een vergelijkendonderzoek liet zien dat alleen nieuwbouw reëel was.'

Hij kan zich voorstellen dat de verhuizing sentimentenoproept. 'Het is de vraag of de sfeer van het Oosterparkterugkeert in Euroborg. Maar er is iets moois voor teruggekomen.'Hij heeft het over een landmark, een luxe stadion, waar 20duizend supporters dicht op het veld zitten en waar vooral dezogenoemde omloop tot enthousiasme leidt bij de ex-voorzitter.Zin in koffie of een hotdog zonder een minuut van de wedstrijdte missen? Het kan, dankzij de omloop die uitzicht biedt op hetveld.

Entzinger blijft glunderen zolang het over Euroborg gaat.Desondanks heeft het Oosterpark ook voor hem een specialebetekenis. 'Daar ligt heel veel zweet en tranen, daar hebben wealle problemen opgelost.' Hij doelt op de moeilijke periodetijdens zijn voorzitterschap. 'Bij mijn eerste vergadering inZeist kregen we te horen dat we op een begroting van 11 miljoengulden er twee moesten inleveren door het echec van Sport 7. Danga je met de club langs een afgrond.'

Een moeilijke tijd waarin financiële problemen opgelostmoesten worden, maar waarin tegelijkertijd gedacht werd aan eennieuw stadion. 'Het was nodig, omdat met een nieuw stadion deproblemen verholpen konden worden. Er werd bijvoorbeeld geldbeschikbaar gesteld door de gemeente. Projectontwikkelaarsdroegen vanaf 1999, vooruitlopend op de realisatie van hetstadion, 14,5 miljoen bij om onder meer de selectie teverbeteren. Het heeft geholpen: in 2000 promoveerden we naar deeredivisie.'

Een tip voor de mensen die al decennia in het Oosterparkwerkzaam zijn? 'Neem een plattegrond mee naar Euroborg, want jeverdwaalt er geheid. Het zal allemaal anders worden, maaruiteindelijk zal iedereen er trots op zijn in zo'n mooi stadionte mogen werken.'

Meer over