Top Volleybal Nederland acht maatregelen tegen bekritiseerde trainer onnodig; Openbare biecht pakt goed uit voor bondscoach Goedkoop

'Bert is niet de meest sociale trainer.' Eén zinnetje bracht een wereld van duidelijkheid over bondscoach Bert Goedkoop. De frase van voorzitter Schaling van TVN, Goedkoops werkgever Top Volleybal Nederland, was overigens niet kritisch bedoeld....

JOHN VOLKERS

Van onze verslaggever

John Volkers

AMSTERDAM

In één adem betuigde de openhartige preses vervolgens zijn minstens zo sterke waardering voor de coach die eind vorig jaar wegens vermeende intimidatie van zijn volleybalsters emmers drek over zich heen kreeg. Schaling: 'We wisten wie we binnenhaalden.

'Wij hoeven bij TVN geen entertainer of een familieman. Wij wilden een trainer die ons een ereplaats op de Olympische Spelen van Sydney kan bezorgen. Zulke trainers zijn er niet veel. Bert is de top in Nederland. En als wij met hem praten, is hij milder dan hier.'

De voorzitter en zijn bondscoach moesten gisteren voor het voetlicht. Schaling, met een zucht: 'We moeten het nog één keer over de affaire hebben, die lang door het volleyballand heeft gedwaald en waar ontzettend veel roddels over zijn geweest, de affaire-Goedkoop.'

Het was Goedkoop aan te zien dat die openbare biechtstonde niet had gehoeven. Hij kan, zo luidde de belangrijkste conclusie, aanblijven als bondscoach. De achterkamer was hem liever geweest. Schaling verhaalde op serieuze toon van de inhoud van het eenpersoonsonderzoek door oud-international Kirsten Gleis. Goedkoop liet blijken die gevolgtrekkingen niet serieus te nemen.

Goedkoop: 'Het rapport van Gleis is bedoeld voor het bestuur. Ik weet wel beter.' Na lang aandringen: 'De voornaamste aanbevelingen zal ik bespreken met mijn team.'

Schaling: 'Het rapport gaat over tegenstellingen binnen het team, over het voortrekken van spelverdeelster Riëtte Fledderus. Een deel van de problemen komt voort uit gebrekkige communicatie en ook wel uit puberaal gedrag. En hier en daar is er doorgeschoten in psychologische druk.'

Goedkoop: 'Doorgeschoten? Ach, dat schrijft nu eenmaal lekkerder op.' Schaling, haastig corrigerend: 'Gleis schrijft niet anders op dan wat mensen haar vertellen.'

Gleis interviewde alle speelsters. Schaling ('er was natuurlijk wel wat aan de hand') sprak met Agnes Brunninkhuis, de kritische coach van de Amsterdamse vereniging AMVJ, die haar tien dossiers met klachten overigens voor eigen gebruik hield.

Schaling en Goedkoop hielden ten slotte samen een gesprek met Ingrid Visser. Zij was de afgelopen maanden de voornaamste klager over de aanpak van de bondscoach. De jonge international verdween naar Brazilië, maar heeft toegezegd toch weer in de nationale ploeg uit te komen.

Alle kritiek uit eigen kring deed Goedkoop weinig. 'Die is er elk jaar. Nu is die sterker, omdat de resultaten in '97 zijn tegengevallen.' De bondscoach geeft volgens zeggen graag gelegenheid tot bitching hours, een uurtje bekvechten en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Schaling: 'Het is zeker als je gelegenheid geeft tot kritiek, dat die er dan komt.'

De publieke kritiek was ook niet mals. Die ging over het intimideren van speelsters, maar ook over Goedkoops vermeende relatie met zijn spelverdeelster, Riëtte Fledderus. Uit Italië kwam de zwaarste beschuldiging van oud-speelster Leenstra. Schaling: 'Van een verhouding tussen Bert en Riëtte is niets gebleken.'

Het had zelfs de harde Goedkoop pijn gedaan. In de top moet je tegen negatieve ervaringen kunnen, maar dit was een graadje erger. 'Mensen die je auto bekladden, je familie lastig vallen en elke dag het antwoordapparaat volschelden.'

Er is volgens de coach de facto niets aan de hand geweest. Ter verklaring: 'Iedere coach wil een beter contact met zijn spelverdeler. Die krijgt altijd extra aandacht. Maar Riëtte voortrekken? We hebben een groep met pubers. Bij elke groep met jonge spelers is zoiets een probleem. Ik zal het nog een keer met ze doornemen.'

Goedkoop, op krukken na een enkeloperatie, kan met geheven hoofd bij zijn volleybalsters terugkeren. Hij is grotendeels vrij gepleit. Schaling: 'Er zijn geen zaken boven gekomen die maatregelen vereisen, waarvan je moet zeggen hier is schandelijk met mensen omgegaan.'

Meer over