Timman verknalt in tijdnood glad gewonnen stelling

Op gruwelijke wijze heeft Jan Timman de derde partij van de match om de Nederlandse schaaktitel tegen Predrag Nikolic verloren....

Van onze schaakmedewerker

AMSTERDAM

Ten overvloede bewees Timman dat hij niet behoort tot de merkwaardige groep schakers die tijdnood als een zegen beschouwt. Er zijn spelers die het dubbele gevecht met klok en tegenstander de grootste uitdaging vinden die een schaker op zijn weg kan vinden. Als de grote wijzer op één minuut voor zes staat, kolkt de adrenaline door hun aderen en niet zelden weten zij juist dan de zaken naar hun hand te zetten.

Hoe anders is dit alles bij Timman die het zelden of nooit op de laatste seconden laat aankomen. Voor hem is tijdnood de onberekenbaarste van alle tegenstanders die geen adrenaline maar lijm door de aderen doet stromen. Gisteren kon hij die tijdnood niet voorkomen en de gevolgen waren desastreus.

Een rustig begonnen Hollandse partij explodeerde toen Nikolic bij de 24ste zet met een pionoffer de defensie van wits koningsvleugel testte. Timman reageerde voortreffelijk door de pion niet meteen te pakken maar eerst de lijnen naar zijn koning af te grendelen. Twee zetten nam hij de pion wel waarna Nikolic weinig anders restte dan een uit wanhoop geboren stukoffer.

Het effect was verbijsterend want Timman raakte er geheel door van streek. Vanaf de 32ste zet tastte hij driemaal achtereen mis. Met 32. Pxg5 hxg5 33. Txg5 zou wit gemakkelijk hebben gewonnen en een zet later zou 33. Th1 veel sterker zijn geweest dan het gespeelde 33. e7. De laatste fout maakte Timman met 34. Th1, waar hij met 34. Txe4 dxe4 35. Dxe4 fxg3 36. fxg3 minstens remise had kunnen veiligstellen.

Timman reageerde met berusting op de nederlaag. Hij bleef nog lang in de perskamer om vragen te beantwoorden en kritieke stellingen te analyseren. Vandaag vecht hij voor zijn laatste kans met de zwarte stukken. Het is een weinig benijdenswaardige opgave.

Meer over