Snoekbaars is binnenkort weer vogelvrij

'Tja, op doordeweekse dagen zitten er niet zo veel vissers als in het weekeinde', zegt opsporingsambtenaar Fred de Vos. 'Maar er zouden er eigenlijk meer moeten zijn in deze periode', oppert collega Joop van Vliet....

De Vos en Van Vliet struinen samen de oevers van rivieren, kanalen en vijvers af op zoek naar zwartvissers. Of liever: op zoek naar vissers, want die zijn vroeg in de ochtend dun gezaaid.

Na anderhalf uur rijden gloort er bij de 's-Gravenlandse Vaart een hengel aan de horizon. 'Ja, daar zit er één', roepen de controleurs. De Vos en Van Vliet stappen op hem af. 'Heeft u een sportvisakte?'

Die heeft hij.

'Heeft u een visvergunning?'

Ook die trekt hij uit zijn binnenzak.

'U weet dat u niet met wormen mag vissen?'

Allicht.

'Dag meneer.'

Het tafereel zal zich nog vele malen herhalen. Zelfs Pim van veertien (rivier de Vecht) weet dat de snoekbaarzen kuit dragen en er daarom vanaf 1 mei niet op roofvissen mag worden gehengeld. En Marten van vijftien (Naardertrekvaart) kent de regels die achter op zijn visvergunning staan, keurig uit zijn hoofd.

De controleurs van de Algemene Inspectie Dienst (AID) controleren dit jaar voor het laatst op zwartvissers. Volgend jaar is het weer aan de politie om stropers te bekeuren.

'Jammer', vindt sportvisser Van de Kamp langs de gracht rond Naarden-Vesting. 'Met controle heb je toch het idee dat je die akte niet voor noppes hebt gekocht.'

'Gelukkig maar', zegt een bewoner van het woonwagenkamp enkele meters verderop. 'Je zult net controle krijgen als je de vergunning thuis hebt laten liggen.'

In 1996 gaf minister Van Aartsen (Landbouw) de Algemene Inspectiedienst opdracht intensief op visstroperij te controleren, omdat de visstand in de Nederlandse binnenwateren was verstoord. Bovendien zei de politie onvoldoende tijd en personeel te hebben voor controles.

De AID mocht voor drie jaar mensen opleiden tot opsporingsbeamte voor de visserij.

De controles van de AID lijken redelijk geslaagd. In 1997 viste nog 40 procent van de sportvissers illegaal, in 1998 was dat 30 procent en dat aantal daalde verder tot 26 procent in het afgelopen jaar. Maar de doelstelling om het aantal zwartvissers met driekwart terug te brengen, is nog niet bereikt, constateert het NIPO.

Volgens de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) is er in controlegebieden 60 procent minder zwartvisserij dan daarbuiten. 'Net nu we succes hebben, moeten we stoppen', zegt inspecteur De Vos. 'Je zult zien dat we straks weer terug zijn bij af.'

De 'vliegende brigades' van de AID controleerden de afgelopen drie jaar meer dan 100 duizend sportvissers. Daarvan kon bijna een kwart niet de vereiste documenten laten zien. Om die reden heeft staatssecretaris Faber van Landbouw voorgesteld het project met de extra controleurs een permanent karakter te geven.

Dat voorstel wordt eind 2000 behandeld in de Tweede Kamer, tegelijk met de evaluatie van het project van de Algemene Inspectiedienst.

Het aantal sportvissers in Nederland neemt nog elk jaar toe. Volgens de Nederlandse Vereniging van Sportvissers (NVVS) is de sportvisserij goed voor een jaaromzet van bijna een half miljard gulden.

In 1999 gooiden meer dan 1,4 miljoen Nederlanders een hengeltje uit. Daaronder waren 461 duizend kinderen, een toename ten opzichte van 1994 met bijna 100 procent.

Meer over