Selectie-perikelen beheersen toernooi

'Het lijkt hier warempel wel een verzameling van mannen-praatgroepen', verzuchtte Modalfa-sponsor, zakenman, bridgemecenas en -speler Max Abram afgelopen zondag na afloop van de Top Twaalf in zijn kantoor, hartje Amsterdam....

In alle kamers, de hal, tot buiten op de stoep intensieve discussies tussen leden van de Bestuurlijke Commissie Topbridge, captain Trouwborst, bondscoach Kirchhoff en paren uit de nationale bridgetop. De selectie, training en begeleiding van het Nederlandse team voor de Olympiade (Maastricht, 2000) vormden onderwerpen van gesprek. Is er een modus om Leufkens/Westra, in 1995 voor het laatst van de partij, opnieuw bij het nationale team te betrekken?

Welke paren ontvangen een uitnodiging voor de kernploeg? Worden er dit jaar selectiewedstrijden gespeeld, als paar of viertal. Kiest de bondscoach de drie paren?

De beslissingen ten aanzien van het Olympiade-team verdienen de nodige spoed. De wens van de NBB, een medaille in Maastricht, kan alleen gehonoreerd worden met een op professionele basis geschoeide voorbereiding. De Europese concurrentie is sterker dan ooit en ook in de rest van de wereld zit men niet stil.

Voorafgaand aan al het gepraat kruisten de twaalf sterkste Nederlandse paren twee dagen de degens met elkaar. Het warmdraaien met kersverse conventies gekoppeld aan de ambitie van de eerste greep uit een forse prijzenpot creëerden de nerveuze, een tikje giechelige, sfeer zo eigen aan een belangrijke bridgewedstrijd. Muller/de Boer en Bertens/Nab, twee paren die in juni tijdens het EK op Malta actief waren, deelden in Amsterdam de lakens uit.

Bauke Muller en Wubbo de Boer wonnen en breiden zo een vervolg aan hun successeizoen 98-99: Overwinningen in Modalfa Top Twaalf, Ing Bank-topcircuit en Meesterklasse viertallen.

Enkele lezers van de Volkskrant informeerden naar de uitslag van de wedstrijd in 'cross-imps'. In de Top Twaalf, gespeeld op zes tafels, vergelijkt een noord-zuid paar het eigen resultaat met elke oost-west score van de vijf andere tafels. Een viertallenwedstrijd met meerdere nevenparen. De cross-imps telling kan grote getallen opleveren. De nummers een en twee van het eindklassement kwamen een gigantische score in diagram 1.

Zie diagram 1 westnoordoostzuid --11pas

1SA23pas

3SApas pas pas

Noord, Westra, opende rustig op éénhoogte waarna oost, Nab, in twee keer zijn hand nauwkeurig omschreef. West, Bertens, meende dat in SA evenveel slagen waren als in klaveren (correct, in beide nominaties in theorie acht slagen) en koos voor het beter betalende contract. Noord kwam uit met een kleine harten voor B in west. Klaveren voor H, en V voor het aas in zuid, Leufkens, die niet anders dan ruiten kon naspelen voor de vrouw van noord. Harten aas en harten na was op dit moment voldoende om de downslag vast te leggen. Bijzonder onkarakteristiek voor de gewoonlijk zo bedachtzame Westra legde deze gehaast A op tafel waarna de leider slagen te over had: +600 voor oost-west, de enige plusscore in die lijn goed voor 54 imps.

Wubbo de Boer, noord, zette oost het mes op de keel. westnoordoostzuid --44dbl

4SAdbl 5dbl paspas pas --

Een begrijpelijke reactie van noord na de 4-opening. Wat kon hij anders doen dan 4 bieden? Voor zuid, Muller, een gemakkelijk doublet waarna west in nood nog iets probeerde te redden. Het uiteindelijke 5 was geen succes. Drie down: +800 voor noord-zuid die daarmee 68 imps opstreken.

Willem Gossschalk was ontevreden dat een goed opgezet plan mislukte.

Zie diagram 2

westnoordoostzuid ----1pas

1SA2pas 2 pas3pas 3 pas3pas 3SA paspaspas --

West kwam uit met een kleine harten en oost-west namen de eerste vijf slagen. Konden noord-zuid 3SA vermijden en het onverliesbare 5 bereiken? Zuid, Gosschalk, meende dat hij noord alle kans had geboden. 'Ik ging met 2 op weg naar de manche. Na 3 een nieuwe poging met 3 en na 3 kon ik 3SA niet overslaan. Dat er iets niet in de haak was met mijn hartenstop - B sec in de dummy was in mijn visie voldoende - leek mij duidelijk. Ik denk dat Bas (de Bruijn) zich dat kon realiseren en na 3SA met 4 voor de klaverenmanche moest opteren'.

Het humeur van Goschalk werd er niet beter op toen bleek dat drie andere paren wel 3SA mochten maken en slechts op één andere tafel 3SA was downgegaan; de vijfde tafel speelde rustig 3.

Dat 3SA gemaakt werd gebeurde nadat de oost-west paren voor zichzelf een roookgordijn optrokken. westnoordoostzuid ----1pas

1222SA pas3SApas pas pas---- --

West, vanwege het 2SA-bod van zuid niet bereid van A af te spelen, legde een schoppen op tafel waarna de leiders, na het vallen van V, snel tien slagen claimden.

Als toetje van deze rubriek een prijsvraag die ik niemand wil onthouden. Tot december kun je elke week inschrijven voor de Orbis hand of the week contest, te vinden op het internet (BermudaBowl.com). Aan de hand van Zia Mahmood wandel je door een spel en moet je op een beslissend moment een keuze maken. Voor de winnaar ligt 50.000 US Dollar klaar (in aandelen van het organiserende bedrijf). De opdracht in diagram 3 luidde de oost-west handen samen te stellen en het speelplan aan te geven waarmee zuid twaalf slagen in 6 maakt. Bedek oost-west en probeer het eerst zelf!

Zie diagram 3

westnoordoostzuid ----36 paspaspas --

Arm in arm met Zia volg je 6 na de preëmptieve 3-opening. West komt uit met 2, 3, 9 en A. Na ruiten aas in de eerste slag, speelt zuid A waarop oost een ruiten afgooit. De inventarisatie: In de dummy liggen vijf kostelijke hartenslagen maar zuid heeft een renonce harten. De ruiten zitten zeven-één verdeeld en west heeft 1084. Het probleem: 6 en V4 kwijtraken.

Het spel, geconstrueerd in diagram 3, is een mooi voorbeeld van een stepping stone: je gebruikt een tegenstander als tussenstation voor extra slagen. Na een tweede troefronde met H blijkt de grote waarde van 2 waarmee west aan slag wordt gebracht; een onverwachte maar broodnodige troefverliezer! West kan alleen harten en klaveren spelen. Harten na brengt de leider in de dummy, 6 en V4 gaan weg op AHV. Klaveren na: H en A en onder V valt de boer van oost zodat je 10 naar de dummy kunt oversteken en 6 op A verdwijnt.

Meer over