'Rol voor dissidenten bij opvolging Bellaart'

Het Nederlandse hockey is niet gebaat bij een Engels coachmodel. Dat zegt Maurits Hendriks, bondscoach van de Spaanse hockeyers en voorganger van Joost Bellaart....

Volgens Hendriks is de technisch/tactische kennis in Nederland van buitengewoon hoog niveau en zal er een bondscoach moeten worden gezocht die dat niveau overtreft. `Daar is veel respect en kennis voor nodig. Roelant Oltmans, Hans Jorritsma en ook ikzelf waren eindverantwoordelijk voor het technische en tactische beleid. Met zulke coaches heeft het Nederlands hockey successen behaald, niet met een manager.'

Zelf moest Hendriks, die de ploeg tijdens de Olympische Spelen van 2000 naar het goud leidde, drie jaar geleden wijken voor de komst van Bellaart. Hij weigerde zich te conformeren aan het Engelse model dat het bondsbestuur, met Koos Formsma als verantwoordelijke voor tophockey, voor ogen had. `Dat heb ik inmiddels ver achter me gelaten. Aan mijn vertrek lag een mening ten grondslag, en dat is op een normale wijze naar voren gebracht. Iedereen is vervolgens zijn eigen weg gegaan.'

Hendriks belandde via omzwervingen in Spanje waar hij dit jaar met de mannen zilver behaalde bij het EK. In de halve finales schakelde de ploeg Nederland uit. De ontwikkelingen in Nederland volgde hij op afstand. `Het is allemaal erg uit de hand gelopen, maar ik denk dat alle partijen daar schuldig aan zijn. De spelers hebben het niet handig gespeeld en de bond heeft de zaken te lang op zijn beloop gelaten. Maar ik ga niet vanuit Spanje met mijn vinger naar personen wijzen.'

Niettemin dient de vraag zich aan of bestuurslid Koos Formsma, voorzitter tophockey, na alle gemaakte inschattingsfouten gewoon kan aanblijven. Daarbij is al fijntjes gewezen op een vergelijkbaar geval beginjaren negentig. De toenmalige bondscoach Rob Bianchi vertrok eveneens wegens onvrede bij de spelersgroep. Paul Litjens, destijds verantwoordelijke voor topsport, leverde daarop zijn portefeuille in.

Formsma, die al aangaf op zoek te gaan naar een nieuwe technische staf, lijkt niet van zins dat voorbeeld te volgen. Volgens Jacques Brinkman, die na het goud van Sydney afscheid nam als international en tegenwoordig coach van SCHC is, zit de hockeywereld niet te wachten op het vertrek van het hockeybestuur. `In de politiek lopen die dingen misschien anders, maar in het hockey wordt de soep wat minder heet gegeten.'

Brinkman meent dat de bond weinig keuze had in de starre opstelling jegens de zes muitende internationals, van wie SCHC-speler Erik Jazet er één was. `Ergens getuigt het ook wel weer van moed. Ze hadden al twee keer de kant van Joost Bellaart gekozen en konden hem moeilijk een derde keer wel laten vallen.' Nu Bellaart uit zichzelf is opgestapt heeft het bestuur zijn gezicht kunnen redden, vindt Brinkman.

`Niettemin zijn er grove inschattingsfouten gemaakt waarbij veel mensen zijn beschadigd. Het bestuur had gehoopt dat met de aanstelling van manager Ties Kruize de kous af was, maar dat is niet erg realistisch gebleken. De voorzitter, André Bolhuis, zal nu nadrukkelijk naar voren moeten stappen om het een en ander recht te zetten', aldus Brinkman.

Bovendien zal uitgebreid met de zes dissidenten gesproken moeten worden. Aanvoerder Jeroen Delmee gaf gisteren in deze krant al aan dat de beslissing van Bellaart voor hemzelf niet automatisch een terugkeer in het Nederlands team inhoudt. Daarvoor is er te veel gebeurd. Brinkman: `Het is belangrijk dat iedereen elkaar straks weer recht in de ogen durft te kijken.'

Volgens de oud-international kan de bond de steun van de zes ervaren spelers bovendien goed gebruiken in de keuze van een opvolger voor Bellaart. `Bolhuis en Formsma moeten zich niet in hun ivoren toren terugtrekken en zelf iets uitbroeden. Uiteraard moeten zij een beslissing nemen, maar het zal helemaal niet zo gek zijn om de mening van de spelers te peilen. Daar is de afgelopen tijd slecht naar geluisterd.'

Meer over