Risico's betalen zich voor Sokolov uit in tweede schaaktitel

Ivan Sokolov is voor de tweede maal schaakkampioen van Nederland geworden. In de voorlaatste ronde gaf de Bosnische grootmeester de anderen definitief het nakijken door Genna Sosonko te verslaan....

Van onze schaakmedewerker

Gert Ligterink

ROTTERDAM

Voor dat laatste was Sokolov zeer beducht. Hij realiseerde zich dat na het verlies van een half of heel punt tegen Sosonko in de slotronde nog gekke dingen hadden kunnen gebeuren. Om de ongedeelde eindzege veilig te stellen zou hij zich dan een gretige Loek van Wely van het lijf hebben moeten houden.

Uit ervaring weet Sokolov hoe zwaar de laatste dag voor een koploper kan zijn. In 1995 veroverde hij de titel na een memorabele slotpartij tegen zijn enige achtervolger Piket die lang een beslissingsmatch binnen handbereik had. Een jaar later bereikte Sokolov als achtervolger een barrage nadat Timman aan de spanning tenonder was gegaan in zijn laatste partij tegen Piket.

Sokolov had zich voorgenomen een herhaling van die scenario's te vermijden: 'Ik voelde er niets voor in een alles-of-niets partij tegen een kamikazepiloot als Van Wely terecht te komen. Ik wilde fel op winst spelen tegen Sosonko en was bereid het risico van verlies op de koop toe te nemen.'

Mede dankzij deze lovenswaardige instelling waren de toeschouwers gisteren getuige van een fascinerende partij. Sokolov zette hoog in door een pion te offeren en al zijn beschikbare stukken in de richting van zwarts wankele koningsveste te sturen. Maar Sosonko liet zich niet imponeren. Koelbloedig weerde hij de ergste aanslagen af, onderwijl scherp lettend op zijn eigen kansen.

Toen na vele halsbrekende verwikkelingen de stelling ongeveer in evenwicht was, ging Sokolov naar eigen zeggen te ver. Bij de 25ste zet had hij op remise kunnen en moeten aansturen. Van zijn poging de strijd gaande te houden kreeg hij spijt toen Sosonko met vaste hand zwarts pionnenmeerderheid op de damevleugel naar voren bracht.

Om niet onder de voet te worden gelopen dirigeerde Sokolov zijn stukken in een laatste wanhoopsoffensief nogmaals naar voren. Die tweede aanvalsgolf bleek te veel voor Sosonko. Onder druk van de klok maakte hij ernstige fouten met als gevolg dat zwarts stelling vlak voor de 40ste zet met donderend geraas ineenstortte. Hij zal het gevoel hebben gehad dat hij niet met het hoofd maar met de handen was verslagen.

Bij dit geweldige gevecht verbleekten de andere partijen. De overwinningen van Timman en Nikolic op respectievelijk Van der Weide en Nijboer hadden niet meer de betekenis die ze hadden kunnen hebben bij puntverlies van Sokolov. Opmerkelijk was slechts de knappe remise waarmee Sipke Ernst een einde maakte aan een lange zegereeks van Loek van Wely. De debutant stelde er zijn eerste meesterresultaat mee veilig en bewees bovendien het ongelijk van de critici die hem vooraf unaniem naar de laatste plaats verwezen.

Meer over