'Rijke cultuur van Nederlandse voetbal staat op het spel'

Rinus Michels heeft in zijn leven al heel wat rollen vervuld, maar als hij ooit een onbenaderbare brombeer is geweest dan is zijn gedaantewisseling sinds gistermiddag compleet....

Van onze verslaggever

Poul Annema

BUSSUM

De trainers, spelers en scheidsrechters in het betaalde voetbal hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk een front te vormen tegen de ontwikkelingen die zich momenteel voor de deur van het betaalde voetbal afspelen. 'De commercie rukt zo snel op dat de zorgvuldig opgebouwde Nederlandse voetbalpiramide onherstelbare schade dreigt op te lopen. Het gevaar is groot dat de opleidingen in het gedrang komen nu clubs steeds sneller geneigd zijn voor geld en tweederangs spelers uit het buitenland te kiezen,' aldus Michels.

De grand old man van het Nederlandse trainersgilde toonde zich somber over de recente gang van zaken in het Nederlandse voetbal. Vandaag verzamelen de achttien eredivisieclubs zich opnieuw in Amsterdam om het beraad over de afsplitsing in de NV Eredivisie voort te zetten. Volgens Michels maken de voetbalbestuurders een kardinale fout door op het moment van ingrijpende beslissingen voorbij te gaan aan de stem van de experts. 'We hebben geen macht, het enige wat we kunnen doen is onze stem verheffen.'

Geflankeerd door onder meer Louis van Gaal, de technisch-directeur van Ajax, en Theo van Seggelen, de voorman van de contractspelers, klaagde Rinus Michels de houding aan van bestuurders die slechts oog hebben voor vette sponsor- en tv-contracten. Hij zette de bassen in zijn verdragende stem aan om vast te stellen dat 'de rijke cultuur van het Nederlandse voetbal op het spel staat.'

'Mensen zonder technisch inzicht nemen maatregelen met zeer verstrekkende gevolgen. Na jaren van evolutie zijn we op het punt aangekomen waarop de revolutie dreigt uit te breken,' aldus Michels.

Het betaald voetbal in Nederland heeft zich in de loop der jaren gekenmerkt door wat Michels gistermiddag een 'verfijnd mechanisme tussen politiek en voetbaltechnisch beleid' noemde. Eénmaal eerder is er volgens hem een kortsluiting geweest. Dat was toen de stichtingen hun intrede deden. Op dat moment kwam de jeugdopleiding bij enkele clubs danig in het nauw. Maar trainers, spelers en scheidsrechters waren toen, volgens Michels, niet in staat een vuist te vormen. In tegenstelling tot nu.

'We denken mee, maar we tellen niet mee', concludeerde Michels namens de zogenaamde voetbalfamilie. 'De NV Eredivisie is in handen van mensen die, als het om voetbaltechnische zaken gaat, geen kennis van zaken hebben. We zijn niet tegen de NV Eredivisie, die komt er toch wel. We zijn er ook niet op tegen dat de topclubs Europees denken, dat is ook niet tegen te houden. Maar als straks een paar clubs de geldstroom beheersen, waardoor er voor anderen niets overblijft, dan stort de piramide in.'

Trainers, spelers en scheidsrechters vrezen dat de commerciële vlucht van het betaalde voetbal grote gevolgen zal hebben voor de basis van de sport. Met Michels benadrukte Jan Reker, de directeur van de Coaches Betaald voetbal, dat het gevaar groot is dat steeds meer vrijwilligers, jeugd en recreanten zich van de sport afkeren als het grote geld een grote rol blijft spelen.

'Alleen door de enorme achterban kunnen wij als klein land meedraaien aan de top', verklaarde Reker. 'Maar door de overvloed aan tweederangs spelers uit het buitenland krijgen onze eigen talenten geen kans. Het tweede elftal van Feyenoord bestaat volledig uit buitenlanders. In de competitie spelen nu 110 vreemdelingen. Van hen speelt 70 procent niet eens. Dat kan geen goede ontwikkeling zijn. Als we niet uitkijken vervreemden we ons van het voetbal.'

Eén keer hebben de architecten van de NV Eredivisie de trainersafgevaardigden uitgenodigd voor een gesprek. Het overleg strandde snel omdat Reker c.s. het idee hadden dat ze waren uitnodigd 'om te luisteren en niet om mee te praten'.

Net als Reker benadrukt Theo van Seggelen (spelersvakbond) dat de toekomst van het betaalde voetbal slechts gewaarborgd kan worden als alle betrokkenen onderling harde afspraken kunnen maken. 'De clubs hebben tegenwoordig de neiging vooral in eigen keuken te kijken, ze vergeten het algemeen belang. Als we dat blijven doen vissen we in de toekomst achter het net.

'Commercieel kan er in ons omringende landen veel meer dan bij ons. Wij moeten het hebben van ons kennis, van onze cultuur, van onze opleidingen: die combinatie maakt ons voetbal sterk. Wanneer het Nederlandse clubvoetbal daarmee breekt, graaft het zijn eigen graf.'

Meer over