Plan KNGU voor veilig sportklimaat

Gymnastiekbond KNGU gaat met een zogenoemd tienpuntenplan werken aan een veiliger sportklimaat. Dat liet voorzitter Jos Geukers vandaag tijdens het NK in Rotterdam weten. Aanleiding vormen enkele incidenten tussen coaches en sporters. Zo beklaagden oud-turnsters als Suzanne Harmes en Gabriëlla Wammes zich in het blad Helden over de werkwijze van hun vroegere coach Frank Louter.

De bond heeft een onderzoek uitgevoerd waarin gesproken is met alle betrokkenen. De uitslag daarvan wordt eind augustus verwacht.

Het tienpuntenplan waarmee wantoestanden in de toekomst moeten worden voorkomen, sluit aan bij het landelijke actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' van het ministerie van VWS. 'Wij willen ongewenst gedrag in de toekomst voorkomen en gewenst gedrag stimuleren ', aldus Geukers.

Meer over