Pingpongoorlog wijkt voor charme-offensief

Slechte prestaties, geen doorstroming naar de top, een almaar krimpend ledenbestand. Het tafeltennis beleeft zware tijden. De hoogste tijd, vindt topsportbestuurder René Hijne, voor een charme-offensief....

Help, het pingpong wordt overspoeld door een grijze golf.Veertigers maken de dienst uit in de eredivisie. Een trede lagerzijn nog oudere knarren aan de macht.

En het kan nog gekker. Ergens in Groningen wordt dehoofdklasse zelfs onveilig gemaakt door een team dan uitsluitenduit mannen van in de zestig bestaat.

René Hijne, sinds een half jaar topsportbestuurder van deNTTB, weet beter dan wie ook dat zijn sport in een rap tempovergrijst. Hij maakt namelijk zelf deel uit van die bewuste golf.Met enige gêne verhaalt hij over zijn escapades in de tweededivisie tegen jongelui wier vader hij had kunnen zijn. Hoe hijdie jonge gastjes van de tafel klapt, en met welk gemak. 'Als hetmoet, klop ik ze met links, terwijl ik zuiver rechtshandig ben,Eigenlijk zouden ze zich kapot moeten schamen.'

Hijne (51) zou liever een keer willen verliezen van een jongtalent. Niet voor niets wordt hij geacht te hoeden over dekwaliteit van de vaderlandse pingpongerij, nu en in de toekomst.Maar die prille talenten zijn er amper.

De dreiging van de vergrijzing is maar een van de velepijnpunten in de portefeuille die de oud-international beheert.'Ik heb ongelooflijk veel voor de kiezen gekregen, veel meer danik had verwacht. Het begon met een begrotingscrisis. Bleek debond een tekort van een half miljoen euro te hebben. Die ellendebracht alleen maar meer ellende voort. Maar nu is het grootstegevaar bezworen. De begroting is op orde en nu is het eindelijktijd om te gaan zaaien.'

Maar hoe denkt Hijne dat voor elkaar te krijgen, zaaien en dannatuurlijk ook oogsten? Voor de topsport is maar ruim 4,5 tonbeschikbaar, waarvan de helft opgaat aan zaalhuur en lonen vande vijf bondstrainers. Hij heeft een idee, een simpel idee.Waarom geen charme-offensief ingezet met behulp van die grijzegolf?

Velen hebben al bezoek van Hijne gehad, de rest, onder wieBettine Vriesekoop, komt 'zo dadelijk' aan de beurt. 'We zijn uiteen diep dal gekropen en moeten nu snel aan de slag. We hebbenelkaar in de bond al te lang afgemaakt. Nu hebben we nog een paartoppers in huis, Trinko Keen en Danny Heister, en bij de vrouwenmogen we ons gelukkig prijzen met Li Jiao. Maar hoe lang gaan dienog mee? Over een jaar of twee moeten hun opvolgers klaar staan.'

Bij de mannen is daar vooralsnog weinig zicht op, zoconstateert Hijne enigszins mismoedig, maar bij de vrouwen gloortenig licht aan de einder. Drie jonge internationals hebben zichonlangs tot het professionalisme bekeerd, Linda Creemers, CarlaNouwen en Sigrid van Ulsen. Hijne is er blij mee, zo blij dat hijhet moedige drietal een cadeau schonk: Elena Timina.

Het had wat voeten in de aarde, maar Hijne kreeg dan toch zijnzin: de 36-jarige Russin stelde zich vorige week beschikbaar voorde nationale ploeg, die zich mag opmaken voor de aankomende WK,eind april in Bremen. De in Moskou geboren en getogenijzervreetster zal het jonge trio onder handen nemen, mentaal enspeltechnisch, zal uitleggen wat trainen is en wat vechten voorde punten inhoudt. En natuurlijk zal ze zelf het goede voorbeeldgeven.

'Ik heb', zegt Hijne, 'altijd gezegd dat de besten moetenspelen en tot die categorie behoort Timina met haar tweede plaatsop de ranglijst. Ik ben dolblij dat ze mijn uitnodiging heeftaanvaard en iets voor ons pingpong wil betekenen.'

Maar Timina moet, waarschuwt Hijne, wel beseffen dat hettafeltennis hier te lande niet vergelijkbaar is met hettafeltennis in Rusland. 'Ik heb haar gezegd dat het onverstandigis neer te kijken op die Nederlandse meiden. Ze moet henaccepteren zoals ze zijn en niet meteen de tent uitjagen.'

Goeie kans dat meer internationals voor het blok worden gezet.Hij kan nog wel wat assistentie gebruiken bij zijncharme-offensief, want de plannen zijn legio. Een kleine greep:herinvoering van de centrale training, de organisatie van het WKvoor landenteams in 2010, clinics, andere competitieopzet, meerflexibiliteit in de samenstelling van competitieteams.

Hijne is er maar druk mee en toch heeft hij nog wel wat tijdover om op zoek te gaan naar een hoofdsponsor. Hij kan meteen aande slag. Een oude strijdmakker, de immer nog pingpongendevijftiger Fred van Oostenrijk, tipte hem onlangs dat Nico vanSlobbe, Hijne's voormalige ploeggenoot bij Tempo Team, een hogeome is bij een verzekeringsconcern en dat daar een aardige centte halen valt.

Kijk, dat bedoelt Hijne nou. 'Van die grijze golf worden wealleen maar wijzer.'

Meer over