Ook amateurs steunen Van Praag

Het amateurvoetbal stemde maandag massaal in met de campagne van Michael van Praag voor het voorzitterschap van de wereldvoetbalbond. Morrend, dat wel. 'We steunen zijn kandidatuur volmondig, maar erg zorgvuldig heeft de KNVB dit allemaal niet gedaan', zegt Ben van Olffen, afgevaardigde van district Zuid 1.

null Beeld null

Het amateurvoetbal schonk KNVB-voorzitter Van Praag maandag een mandaat om zittend FIFA-preses Blatter te attaqueren. Tijdens een buitengewone vergadering stemde een ruime meerderheid in met het campagnebudget zoals Van Praag dat voorstelde: de rekening komt op 395 duizend euro, waarvan 133 duizend euro is bestemd voor het bezoeken van de vijf andere voetbalcontinenten. Hij moet stemmen winnen, want Blatter is favoriet om zichzelf in mei op te volgen.

Brede steun

Opvallend was de brede steun, juist omdat de amateurs zich stevig roerden in Zeist. Van Olffen, die naar eigen zeggen namens het amateurvoetbal in zijn geheel sprak, tartte het bondsbestuur met gerichte vragen over het forse beroep dat Van Praags campagne doet op de voetballende achterban.

De helft van de bijna 4 ton komt volgens afspraak voor rekening van het amateurvoetbal, dat eerder al een omvangrijke bezuinigingsoperatie doorstond. Van Olffen stelde daarom voor het campagnebudget volledig te betalen uit de opbrengsten van het WK in Brazilië, waar Oranje na aftrek van kosten een miljoen overhield aan de derde plaats. 'Dit gaat om incidentele uitgaven', motiveerde hij. KNVB-directeur Van Oostveen liet er, na hevig aandringen, een ferm nee op klinken.

Kosten en baten

Bij thema's die de hele bondsvergadering aangaan, zoals de campagne van Van Praag, worden de kosten en de baten gelijkmatig over het betaald en amateurvoetbal verdeeld. Beide takken opereren verder los van elkaar, al werd de winst van het betaald voetbal in de optelsom van de KNVB vorig seizoen tenietgedaan door de dieprode cijfers van het amateurvoetbal. Dat leed een recordverlies van 3,6 miljoen euro. 'Als we niets doen, gaat de amateurtak failliet', waarschuwde Van Praag in deze krant.

Het amateurvoetbal incasseerde de pijnlijke gevolgen voor zijn financiële wanbeleid. Zeventig mensen, die vijftig fte's vervulden, werden op straat gezet. De contributie voor elke amateur werd voor het eerst in tien jaar verhoogd, met 2 euro, hoewel een extra bijdrage van 4 euro nodig was geweest om de gaten te dichten.

Een nieuwe contributieverhoging is overigens nu niet aan de orde. Van Olffen: 'Want ook min die twee ton die de campagne ons kost, maakt het amateurvoetbal een kleine winst.'

Rapporten in een la

Van Praag sprak vorig jaar schamper over '324 rapporten in een la', waarmee het amateurvoetbal niets zou hebben gedaan om de financiële janboel te lijf te gaan. Spelen die sentimenten tussen de amateurs en de leiding van de bond nog mee dezer dagen? Van Olffen bezweert van niet. 'We verschillen van mening over bepaalde zaken, maar dat kan ook goed zijn. En we vormen nog altijd met z'n allen de KNVB.'

Mede daarom is hij niet verrast dat Van Praag maandagavond met een gerust hart op weg kon naar het Zuid-Amerikaanse voetbalcongres in Paraguay. 'Tegen stemmen was naar mijn mening geen optie. Er mag geen rumoer rond zijn campagne ontstaan, omdat de KNVB de stukken zo laat heeft rondgestuurd.'

Woensdag ontvingen de afgevaardigden van het amateurvoetbal de campagneplannen van Van Praag, met een toegelichte begroting. Omdat ze maandag dienden te beslissen, was het te kort dag om nog een eigen vergadering te beleggen. Het samenkomen van de zestig afgevaardigden is gebruikelijk, zeker bij ingrijpende kwesties.

De helft ervan kreeg maandagmiddag door Van Praag op het hart gedrukt dat hij met morele steun alleen Blatter niet van zijn troon kan stoten. 'Bij financiële vraagstukken heeft u het laatste woord', zei hij.

Of Van Olffen zich onder druk gezet voelt door de handelwijze van de KNVB? 'Ja, enigszins wel. Maar ook wij hopen van harte dat zijn campagne tot succes leidt. Daar is ook in het amateurvoetbal geen enkele discussie over.'

Michael van Praag. Beeld null
Michael van Praag.

Extra landelijke competitie

Vanaf het seizoen 2016-2017 gaan tien beloftenteams van betaaldvoetbalclubs meespelen in de nieuwe 'voetbalpiramide'. Er komt een extra landelijke competitie, de tweede divisie, tussen de eerste divisie en de topklasse. Die competitie moet de geleidelijke doorstroming van het amateurvoetbal naar de profs bevorderen. Tot nu toe zijn top- breedtesport van elkaar gescheiden.


Komend seizoen zullen de tien elftallen eerst in een eigen competitie tegen elkaar voetballen, op basis waarvan de teams in 2016-2017 worden ingedeeld in de nieuwe tweede divisie of de topklasse.


De KNVB had meer beloftenteams willen overplaatsen naar de reguliere competitie, maar veel clubs zien dat niet zitten om financiële redenen. Onder meer Jong Feyenoord is afgehaakt. Dat gaat spelen in een aparte competitie voor tweede elftallen. Ajax, PSV en FC Twente zijn al sinds 2013 actief in de eerste divisie.

Meer over