Naschoolse opvang bedreigt sportsteun

Het door de VVD en het CDA voor de naschoolse opvang opgeëiste geld van de Sportnota zou ten koste kunnen gaan van de financiële steun die de Nederlandse overheid al jaren beschikbaar stelt aan sportontwikkelingsprojecten in derdewereldlanden....

Volgens Roel Bekker, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, hangt er ‘een wolkje’ boven de ruimhartigheid die haar waarde door de jaren heen wel heeft bewezen.

Bekker deed zijn uitspraak gisteren bij de afsluiting van het Internationale Jaar van de Sport, waarvoor tal van politici en topsporters naar Den Haag waren gekomen. De onlangs gepresenteerde Sportnota richt zich op drie onderdelen: bewegen, topsport en meedoen. Internationale steunverlening moet worden bekostigd uit ‘meedoen’. Maar juist dat cluster staat onder druk vanwege het door de Tweede Kamer aangenomen amendement van de VVD en PvdA om de kosten van naschoolse opvang voor een deel uit de Sportnota te bekostigen.

De CDA-politicus Joop Atsma verwacht dat dit de sport weleens een bedrag tussen de tien en twintig miljoen kan schelen. Hij zelf toonde zich in het Kamerdebat al een felle tegenstander: ‘We maken toch geen sportgelden vrij om kinderen na schooltijd te kunnen voorlezen.’ Zijn PvdA-collega Gerdi Verbeet bracht daar tegenin dat ‘de sport zo wel de kans heeft jonge kinderen op hun manier bij de sport te betrekken’.

Nooit maakte de overheid zo veel geld voor sport vrij als voor het komend jaar. Bijna honderd miljoen is beschikbaar, voor overwegend maatschappelijke doelen (meer bewegen en integreren via de sport). De sport houdt zelf niet direct rekening met het zwartste scenario na het amendement van VVD en PvdA.

Directeur Sport Marcel Sturkenboom van NOC*NSF: ‘Het gevolg kan ook zijn dat nu doelgerichter geld wordt besteed. Dat hebben wij voortdurend bepleit vanuit onze opvatting dat sport ook een doel op zich is.’

Niet geheel toevallig zinspeelde ook ‘sportbaas’ Erica Terpstra daarop toen ze wees op het voortreffelijke werk dat wordt verricht om de millenniumdoelstellingen van de VN in 2015 via de sport te bereiken. ‘Verbroederen moet, maar laat het plezier in de sport voorop staan.’

Meer over