MVV blaast laatste adem van negende leven uit

Maastricht zonder MVV? 'Dat is niks', zegt oud-trainer Sef Vergoossen. Ben Salemans, supporter, kenner en schrijver van MVV-gezinde petities aan de gemeente, vreest voor cultuurhistorische uitholling in de oude stad aan de Maas: 'Ik geloof pas dat de club niet meer bestaat als MVV niet meedoet aan de eerste speelronde...

Wie houdt nog van MVV, afgezien van die paar duizend getrouwen die de gang naar De Geusselt maken? De KNVB en de gemeente niet. Ze hebben zich afgekeerd van de in 1902 opgerichte club met de ster in het embleem.

Als eerste stad in Nederland weigert de gemeente steun te verlenen aan de zieltogende club. Suikerooms zijn uitgestorven. MVV is als de kat die de laatste adem van zijn negende leven uitblaast.

Toch is MVV in beroep gegaan tegen de weigering van de KNVB een licentie te geven. En toch heeft het bestuur geen faillissement aangevraagd. En toch neemt de supportersvereniging het initiatief voor een nieuw MVV, als politieke partij: de Maastrichtse Volks Vertegenwoordiging, verzamelplaats van onvrede.

Coördinatrice Anita Limpens: 'De toonzetting van de burgemeester, die nog nooit in het stadion is geweest en liever op de golfbaan staat, kán gewoon niet. Hij is geen debat aangegaan.' Ze hoopt op D66, dat de discussie over MVV gaande wil houden.

MVV'er van de eeuw Willy Brokamp verwacht dat MVV blijft bestaan. Maastrichtenaren zijn kritisch als MVV slecht voetbalt en keren zich af van de club als wanbeleid usance wordt. Maar als het goed gaat, lopen ze voorop in de polonaise. Zeven jaar geleden vierden twintigduizend mensen de promotie op de Markt. 'Mensen zullen ook nu weer opstaan', verwacht Brokamp.

Ben Salemans illustreert: 'Willy Brokamp, onze God op voetbalschoenen, werd in het seizoen 1972-'73, toen Ajax en Cruijff op hun allerbest waren, voetballer van het jaar in Nederland. Maar nooit hebben we zoveel op hem gefoeterd als juist in dat seizoen.'

Burgemeester Leers, nota bene afkomstig uit Kerkrade, en de gemeenteraad weigeren een garantie van anderhalf miljoen euro te geven en willen niet meerwerken aan een voor MVV gunstige wijziging van het bestemmingsplan. De standvastigheid van Leers leidde woensdag buiten het stadhuis tot 'on-Maastrichtse' taferelen toen supporters het raadhuis bestormden. Het was een schande voor de democratie, vond Leers.

Salemans echter is verbijsterd over het democratisch gehalte ín het stadhuis. 'Raadslieden zijn volledig foutief voorgelicht, mede door hun totale gebrek aan dossierkennis.' Sinds 1985 is 27 miljoen gulden naar MVV gegaan, aldus de gemeente. Dat is 'aantoonbaar incorrect.' Een fors deel ging naar de ontwikkeling van het bedrijvengebied rond het stadion.

MVV vraagt een garantie voor 1,5 miljoen om het liquiditeitsprobleem op te lossen - het personeel ontvangt mondjesmaat salaris - en te zorgen dat de ploeg alsnog een licentie krijgt. Komt de gemeente over de brug, dan zullen ondernemers volgen, is de verwachting.

Salemans is gepromoveerd neerlandicus. Hij schreef onlangs een boekje over Maastrichts dialect en plaatst MVV in cultuurhistorisch perspectief. Maastricht heeft de Sint-Servaaslegende, is de enige stad die in het Wilhelmus voorkomt, heeft zijn stedenschoon, carnaval én MVV. 'MVV is al sinds het begin van de vorige eeuw, toen voetbal een lichtpunt was in tijden van armoede, een bindende factor.'

Wie echter het archief ter hand neemt, ziet als rode draad het financiële wanbeleid, sinds de jaren zestig. Maar juist het huidige MVV heeft geen grammetje vet en boet voor het verleden. De meeste spelers, die op een enkeling na een doorlopend contract uit de gouden jaren hebben, voetballen voor een minimumloon. Directeur Marcel Franssen: 'We nemen broodjes mee de bus in.'

Franssen noemt een rapport van Deloitte en Touche uit 2001, opgesteld in opdracht van de gemeente. MVV had acht miljoen gulden nodig om te overleven en 'kreeg' zes miljoen. Blijft de rest uit, dan is 'geld gegooid in een bodemloze put.'

Salemans: 'Leers solliciteert blijkbaar naar een ministerspost in het nieuwe kabinet. Kijk mij eens dappere beslissingen nemen.' Het stadsbestuur heeft volgens hem vooral oog voor prestigieuze objecten, zoals de ondertunneling van de A2. 'De gemeente heeft het te hoog in de bol.'

Vandaag wordt in de eerste divisie MVV - Haarlem gespeeld, mogelijk de voorlaatste wedstrijd in De Geusselt. Het duel is omwille van de veiligheid vervroegd naar 18.00 uur, want Leers weet dat de voetbalharten in de stad overlopen van woede. MVV failliet? Salemans: 'Ik zou niet weten wat ik vrijdagavond moest gaan doen.'

Meer over