NieuwsTurnen

Mogelijk gestrafte turntrainers blijven anoniem in vonnis

Als er later dit jaar zo mogelijk straffen worden uitgesproken tegen turntrainers dan wel begeleiders die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond tegen jonge turnsters, dan zullen die vonnissen van het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) niet de namen tonen van de veroordeelden.

 Illustratieve foto van een turntraining.  Beeld ANP
Illustratieve foto van een turntraining.Beeld ANP

Regel is dat de op de website gepubliceerde uitspraken van het tuchtcollege geanonimiseerd zijn, zo meldt woordvoerder Henk van Aller namens het ISR.

Van Aller begrijpt dat turnsters die hun oude of huidige trainer hebben aangegeven bij hun bond, de KNGU, dan wel bij het Centrum Veilige Sport Nederland, genoegdoening willen via het publiek maken van sanctie en naam, maar het zal niet gebeuren. Het is bij wet verboden. Het ISR hanteert bij anonimiseren de richtlijnen van de Raad voor de Rechtspraak.

De uitspraak gaat in extenso wel naar de betrokken sportbond dan wel vereniging, om uitvoering te geven aan de straf. Van Aller: ‘Als iemand een verbod krijgt trainer te blijven, dan moet dat in de betrokken sport wel bekend worden. Dat is noodzaak. Maar het vonnis geanonimiseerd publiceren luistert nauw. Geen initialen, hè. In onze kennisbank vol uitspraken zul je ook niet een postcode vinden. Slimme mensen weten dat snel te herleiden.’

Turnsters, in de praktijk vooral oud-turnsters, zijn deze zomer met honderden naar buiten getreden. De bekentenis van coach Gerrit Beltman, hij werd al jaren verdacht van onoorbaar gedrag, leidde tot een klachtenregen over grensoverschrijdend gedrag: fysieke en mentale intimidatie door trainers.

Periode van 35 jaar

Tussen 21 juli en 21 september zijn er, zo meldde de KNGU vorige week, op dat vlak 130 ‘contacten’ geweest. Dat zijn signalen, klachten, ervaringen of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag die bij het Centrum Veilige Sport Nederland dan wel de vertrouwenscontactpersonen van de KNGU zijn gemeld. Het bestrijkt een periode van 35 jaar.

Volgens directeur Marieke van der Plas van de KNGU zijn 43 van die ‘contacten/meldingen’ naar het ISR doorgezet. Van der Plas: ‘Dat betekent niet dat er 43 beschuldigden worden onderzocht. Meerdere van die contacten kunnen over één beschuldigde gaan. En één melding kan over meerdere beschuldigden gaan.’ Van Aller van het ISR bevestigt die opvatting.

Als een melder anoniem wil blijven, dan kan aldus Van der Plas, een melding niet verder worden onderzocht door het ISR. Dat instituut, in 2003 in het leven geroepen en intussen voor 67 van de 77 Nederlandse sportbonden actief, heeft op dit moment acht zaken in onderzoek. Van Aller: ‘We zoeken meldingen uit, niet op geruchtenbasis overigens. Serieuze meldingen. We hebben zelf onderzoekscapaciteit.’

De onderzoekers leveren hun rapport aan de aanklager die beslist of hij de zaak voor de tuchtcommissie brengt. Van Aller: ‘Maar soms is het zo duidelijk voor de aanklager dat hij de overtreder een schikkingaanbod doet met een afdoeningvoorstel.’

Het ISR heeft voor deze zaken van algemeen tuchtrecht – er is geen kwestie van seksuele intimidatie – twaalf commissieleden beschikbaar. De afwikkeling van de turnkwesties, door colleges van drie, zal weken tot maanden duren. Vooralsnog zijn er acht concrete opvolgingen. Dat kunnen er aanzienlijk meer worden. Vorig jaar werden twee zaken uit de gymnastiekwereld door het ISR behandeld.

Tuchtrechter buigt zich over 43 zaken van ‘grensoverschrijdend gedrag’ in turnzaal

Meer over