Leden moeten meer bijdragen wil gymnastiekbond het redden

'Een cumulatie van tegenvallers' heeft de nationale gymnastiekbond, de KNGU, in de problemen gebracht. 'We verkeren in financieel zwaar weer', erkent voorzitter Jos Geukers die met zijn bestuur onlangs een motie van wantrouwen van zijn parlement, de bondsraad, overleefde.

Een clubwedstrijd van de Alkmaarse vereniging Saturna. Beeld Klaas Jan van der Weij
Een clubwedstrijd van de Alkmaarse vereniging Saturna.Beeld Klaas Jan van der Weij

In de voorbije twee boekjaren, 2013 en 2014, werd op een jaaromzet van tien miljoen een totaalverlies van 700 duizend euro geleden. De KNGU zegt niet doof te zijn voor de protesterende achterban en heeft daarom aangekondigd 15 procent van de eigen werkorganisatie te schrappen.

Het bondsbureau, nul euro hypotheek, staat in de bossen van Beekbergen. Er zijn 53 voltijdbanen bij de KNGU, inclusief de regionale bureaus. De bond is de op vijf na grootste sportbond van Nederland.

De KNGU gaat naast het afslanken van de personeelslasten ook in andere kosten snijden, aldus Geukers. Dat zal om 'tonnen per jaar' gaan. De reactie op de vele overschrijdingen van de begroting is dat er een voorzichtiger personeelsbeleid wordt gevoerd. Het vertrek van een belangrijke marketingman, Dagmar van Stiphout, wordt niet door een sollicitatieprocedure gevolgd.

'We doen wel even voorzichtig', aldus Geukers. Hij gaat er, in zeker optimisme, van uit dat zijn bond dit jaar quitte draait. De voorspelling van nog eens zeven ton verlies, gedaan in een artikel in De Telegraaf, verwerpt hij.

De verliezen waren te voorzien voor deze jaren, is de uitleg van de voorzitter. De KNGU hanteerde voor zijn financieel beleid van de voorbije jaren het 'wokpanmodel'. Nadat was afgegleden naar de verhitte bodem zou nu weer de weg omhoog gevonden moeten zijn.

null Beeld Klaas Jan van der Weij
Beeld Klaas Jan van der Weij

Epke Zonderland

De KNGU voerde na 2012, het jaar van de gouden olympische medaille van Epke Zonderland, een proactief beleid. Er werd 'fors' geïnvesteerd om het ledental, eind 2010 300 duizend, op te krikken. Geukers: 'Wij zien een merkpotentieel van 300 duizend. Dat is onze doelstelling geweest met alle investeringen.'

In dat streven stuitte de KNGU weer op het verschijnsel dat de verenigingen niet alle leden opgeven. Die stille leden, wel lid van de club, niet van de bond, worden grijze leden genoemd.

Geukers: 'Exacte aantallen hebben we niet. Heel conservatief zeggen we 35 duizend. Tot vrij fors: 70 duizend. Als je dan het gemiddelde bedrag van onze bondscontributie neemt, 16,70 euro, dan is dat een substantieel bedrag op onze jaarbegroting van 10 miljoen.'

De bond loopt in het uiterste geval 1,2 miljoen mis. De onderlinge solidariteit wordt ermee aangetast.

Onder de tegenvallers worden ook de mindere topsportuitkeringen van De Lotto (via NOC*NSF) gerekend. De KNGU kreeg geen geld meer voor een vrouwenprogramma, maar bleef toch investeren. Het eigen budget van 1,9 miljoen stijgt voor het vierjarenplan 2013-2016 naar liefst 4,1 miljoen. Van NOC*NSF kwam daar 3,2 miljoen euro bij. De vrouwen hadden een jaarbudget van 3 ton en plaatsten zich deze maand verrassend voor de Spelen van Rio.

Voorzitter Geukers wil daarom niet snijden in de topsportuitgaven. Hij hoopt alsnog op commerciële inkomsten, zeven ton was er begroot, en op steun van NOC*NSF.

Maar het streven is gericht op een verhoging van de bondscontributie. Het voorstel van 12,50 extra per jaar werd met stevig verweer van de bondsraad afgeschoten.

'Het is als nogal fors ervaren', aldus Geukers. Over de motie van wantrouwen die volgde: 'De discussie werd wat te persoonlijk.'

Epke Zonderland. Beeld ap
Epke Zonderland.Beeld ap

Dubbeltjes

Maar de leden zullen, dat is duidelijk gemaakt in brieven aan de 1.100 verenigingen, meer geld moeten afdragen. 'Het is de laatste jaren met dubbeltjes omhoog gegaan. Maar ergens houdt ons nobele streven om de ledenprijs laag te houden op', aldus Geukers.

In 2017 zou het vermogen weer op peil gebracht moeten worden. Alleen als dat voornemen wordt uitgesteld met enkele jaren, kan een lagere contributieverhoging door de bondsraad.

In zijn algemeenheid meent Geukers dat met de hele Nederlandse sport gekeken moet worden naar een andere inkomensmodel voor de Nederlandse sport.

Alle bonden lijden onder de tegenvallende inkomsten uit De Lotto. 'In een individualiserende maatschappij komt bij sterke bonden als de KNGU en de KNSB de solidariteit onder druk te staan. Hoe gaan wij dat tackelen? Dat debat moeten wij voeren.'

undefined

Meer over