Klaargestoomd voor 2022

Voetbaltraining voor peuters. Het kan sinds maart bij de Haagse Socatots. Twee keer per week slijpen de voetballertjes hun dubbele scharen, oefenen ze overstapjes en leren ze de bal in de nek te houden....

Op een zaterdagochtend in een sporthal van een basisschool in Den Haagstaan vijf peuters hun dubbele schaar te slijpen.

Een schaar: met linkerbeen dan wel rechterbeen een schijntrap over devoetbal maken, om er daarna rechts dan wel links met de bal vandoor degaan.

Zo doet ook de kleine Jort (3) met blonde krullen. Knie omhoog,linkervoet over de bal, knie omhoog, rechts over de bal.

En dan gebeurt het.

Jort - die niet kan fietsen of eten zonder te knoeien - maakt nog watsnelle scharen, kijkt dan om naar zijn vader en vraagt met schorre,aarzelende peuterstem: 'Gaan we nog naar de dierentuin vandaag?'Ondertussen maakt hij nog steeds zijn soepele scharen, zonder te kijken.

Welkom bij Socatots in Den Haag, een voetbal- en speltraining voorkinderen vanaf 2 jaar. Lessen duren drie kwartier en ze beginnen altijd metdezelfde warming-up, op een kinderliedje van Dirk Scheele en deLiedjesband.

De kinderen vormen een kring terwijl ze 'loop-loop-lopen als een beer',en 'stamp-stamp-stampen als een olifant'. Als de muziek zachter wordt,sluip-sluip-sluipen ze als een tijger, rennen ze als een paard tot dat ze stil-stil-stilstaan als een boom.

En dan oefent het overwegend blonde kroost van gegoede tweeverdienersuit het Statenkwartier scharen en overstapjes, met de buitenkant links aannemen en de kleine lichte voetbal in de nek houden. Sociaal-economischruim op voorsprong en dan ook nog beter kunnen voetballen dan de meestestadse pleintjesvoetballers - oneerlijk, maar het gebeurt.

Hoe dit kan?

Dat is wat je noemt een verhaal op zich, en dat verhaal begint in dezomer van 1995, toen Simon Clifford autopech had en te laat kwam om eenseizoenkaart voor zijn club Middlesbrough te kopen, aldus The DailyTelegraph.

Bij aankomst was er weinig keus en moest Clifford, eenbasisschoolleraar uit Leeds, een dure seizoenkaart kopen voor dehoofdtribune. En dus zat hij een jaar vlak voor de vader van Juninho, deBraziliaanse topspeler van Middlesbrough. Het werd Cliffords missie paJuninho te leren kennen en na maanden aandringen gingen de mannen een kopkoffie drinken.

Het was het begin van een mooie vriendschap met Juninho en zijn vader.Een ding wilde Clifford graag weten weten: waarom hadden alle Brazilianenzo veel meer techniek dan sommige Engelsen? Dat kwam, zei Juninho, doorfutebol de salão.

Futebol de salão is zaalvoetbal met een kleine, zware bal die amper vande grond komt, waardoor de lange bal niet mogelijk is en techniekonontbeerlijk. En vrijwel alle Brazilianen zijn er vanaf hun 5de meeopgegroeid.

In 1997 begon Clifford met futebol de salão in Engeland. Maar waaromniet eerder beginnen? Mozart speelde ook al piano op zijn 3de.

En dat betekende het begin van Socatots, hip Engels voor soccertoddlers, voetbalpeuters.

Wouter von Brucken Fock hoorde ervan en begon in maart met Socatots- enfutebol de salão-groepen. Inmiddels slijpen elke woensdagmiddag enzaterdagochtend in vier Haagse sporthallen kinderen in geel-blauw-wittete-nuetjes hun dubbele scharen.

Maar om voetbal en sport-geobsedeerde ouders gaat het niet, zegt NienkeStolk, basisschooldocente en getrouwd met Von Brucken Fock. 'Het gaatvooral om het ontwikkelen van een goede motoriek, om kinderen op jongeleeftijd kennis te laten maken met sport.'

Dat kan normaal gesproken pas vanaf een jaar of 6, en dan meestal nogmaar in wat Stolk en Von Brucken Fock filetraining noemen, afwachten op debeurt, dan een handeling doen en weer wachten. Socatots laat elk kind samenmet de ouder voortdurend spelen en oefeningen doen, zoals bij de jongstegroep van 2- en 3-jarigen, die nu met buitenkant links, op aangeven van hunouders, een kegel omver trappen. Als het lukt, klapt de groep voor zichzelfen voor elkaar.

Ex-profvoetballer Nascimento (FC Utrecht, RKC, Sparta) is enthousiast.Het bewegen vindt hij voor zijn zoon Maurits (2) belangrijk, niet of hijvoetballer wordt. 'Maar', zegt hij lachend, 'je ziet wel dat hij dingen kandoen met de bal zonder naar de bal te kijken. Hij leert nu al overzicht tehouden. Dat moet haast wel van pas komen, dadelijk.'

'Ik heb dorst gekregen. Hebben jullie ook dorst gekregen?', vraagt VonBrucken Fock.

'Jaaaaaa', gillen de jongens en ze rennen al naar de toiletten waar hetwater in plastic bekertjes klaarstaat. 'Zo leren ze het belang vanhydratering', zegt Wouter. 'Op latere leeftijd zijn warming-ups,cooling-downs en vochthuishouding dan heel gewoon.'

Maar, toegegeven: 'Het uiteindelijke doel is dat ze volledig tweebenigzijn', zegt Stolk. 'We proberen ze zo veel mogelijk succeservaringen op telaten doen.' Want dan gaan kinderen het leuk vinden, ook de dingen die zeniet goed kunnen.

De les is afgelopen. In de kleermakerszit zitten de vaders, daarinopgeborgen, in hun eigen kleermakerszit, hun zoons. Het is tijd omgezamenlijk afscheid te nemen van de spiertjes. Ze zwaaien naar hun voetenen voetjes.

'Zeg maar: ''Dag voetjes'', zegt docente Stolk.

'Dag voetjes', zegt David Nascimento (40).

'Dag voetjes', zegt Maurits Nascimento (2).

Zelfs het opruimen van de spullen is een feest, tot verbazing van menigouder. Met groot enthousiasme gooit Stijn (3) zijn Socatots-bal in de grotegele zak die Stolk openhoudt.

Niet alleen wordt Brazilië straks op het WK van 2022 rechts en linksgepasseerd door technische spelers van goede komaf, ze kunnen nog goed hunrommel opruimen ook.

Voor meer informatie:

Meer over