Italië kan weer gewoon beroep op Rosalba doen

De zaak-Simone Rosalba is door de wereldvolleybalbond FIVB officieel gesloten. Bij de Italiaanse speler werd 9 maanden geleden, bij de dopingcontrole na de WK-kwartfinale tegen Rusland, een verhoogd niveau epitestosteron vastgesteld....

Rosalba wees de beschuldiging van het gebruik van dopinggeduide middelen onmiddellijk af. De medische commissie van de FIVB liet vervolgens onderzoeken of de verhoging werd veroorzaakt door een tumor. Daarvoor moest Rosalba naar een gespecialiseerd Parijs ziekenhuis.

Vervolgens werd zes maanden lang, in verschillende laboratoria, de urine van de volleyballer gecontroleerd. Daaruit bleek dat het om een natuurlijke verhoging van het epitestosteron-gehalte ging. De Nederlandse voorzitter van de medische commissie van de FIVB, dokter Van Beek, sprak hem maandag officieel vrij. 'Rosalba is nooit positief verklaard. De zaak is slechts in nader onderzoek genomen.'

In mei mocht de passer-loper van Macerata gewoon meedoen met de World League. De Italiaanse staf was overtuigd van de onschuld van de speler, want coach Anastasi nam het gecalculeerde risico dat gewonnen wedstrijden, met Rosalba op het formulier, bij een negatieve uitspraak in nederlagen zouden worden omgezet.

De speler zelf hing een schorsing van 2 jaar boven het hoofd. Over de eventuele gevolgen voor de wereldtitel zou het bestuur van de FIVB zich, wegens een onvoldoende strak reglement, buigen. 'We zijn heel blij met dit happy end', sprak FIVB-woordvoerder Sanchez gisteren toen Rosalba officieel werd vrijgegeven voor het spelen van het EK.

Meer over