Hulp van boven

Gelovige topsporters sluiten zich aan bij Sports Witnesses. Om te discussiëren over God en sport, maar ook om privé-problemen weg te masseren....

'Je hoeft je niet te schamen dat je God en Jezus kent. Dat is juiststoer. Jezus is onze redder, en dat willen we jullie vandaag vertellen.'Tussen de boerderijen in Hierden predikt Bert Konterman, de oud-voetballervan Feyenoord, Glasgow Rangers en het Nederlands elftal.

Vijftig leerlingen uit groep zes van de christelijke basisschool De Bronuit het nabijgelegen Harderwijk luisteren met een half oor. Over het geloofwordt ze dagelijks genoeg bijgebracht. Het uurtje skeelerles dat lonkt, isstukken interessanter. Ongeduldig binden ze de skates onder.

De gelegenheidsdocenten zijn niet de minsten: René Ruitenberg,viervoudig Nederlands kampioen skeeleren en winnaar van diverse nationaletitels op de schaatsmarathon. En de beloftevolle Ingmar Berga, die tweedestaat in de KNSB-Cup, de seizoenscyclus van marathons.

Behalve dat ze voor de DSB-ploeg van AZ-voorzitter en leningenbaas DirkScheringa rijden en een passie voor schaatsen en skeeleren delen, hebbenRuitenberg (35) en Berga (21) nog iets gemeen. Ze maken, net als Konterman,deel uit van Sports Witnesses, een stichting waarbij 45 gelovigetopsporters zijn aangesloten.

Maandelijks treden ze met elkaar in gesprek. Op welke manier wringt hetgeloof bij het bedrijven van topsport? Hoe laat je God in je leven toe?Maar ook kwesties die losstaan van religie, zoals de omgang met eenblessure of de ziekte van een gezinslid, worden besproken. Achter geslotendeuren, want de buitenwereld hoeft niet alles te weten.

Voor de rest staat Sports Witnesses voor transparantie. De sporterspresenteren zich in alle openheid op de website van de stichting. Zo bekenttweevoudig nationaal kampioen wielrennen Johan van der Velde dat hij doorcriminele activiteiten - hij stal om amfetamine te kunnen kopen - een jaarin de gevangenis van Breda heeft doorgebracht.

Zijn vrouw José zag het niet meer zitten en bezocht hem in die tijdmaar twee keer, want ze had het druk genoeg met de opvoeding van hun driekinderen. Net toen Van der Velde zijn leven had opgegeven, voltrok zichachter de tralies een wonder.

God 'pakte Van der Velde in zijn kraag' en toonde hem de enige uitweg:'Samen met Jezus de strijd aangaan, en dat is gelukt! Zeer kritisch bekekendoor zijn echtgenote blijkt Johan totaal afstand te hebben gedaan van zijncriminele verleden', meldt de site.

Ruitenberg zag het licht nadat zijn schoonzus Alie om het leven wasgekomen bij een auto-ongeluk. 'Toen zij overleed, kwam ik als het ware stilte staan. Ik dacht: wat nou als ik zelf doodga? Ik heb geleefd als eenzondaar, dus kom ik niet in de hemel. In de kerk heb ik voor het altaargeknield en heb ik gezegd: Jezus, hier ben ik.'

Niets is belangrijker in het leven van Ruitenberg dan de bijbel. Ook alshij op zondag wereldkampioen zou kunnen worden, zou hij weigeren te rijden.Op Gods rustdag mag niet worden gesport, doceert hij. 'Sinds God bij mijop de eerste plek staat, leef ik als een christen. Met alles wat daarbijhoort.'

De gelovige sporters menen dat hun prestaties in handen zijn van deHeer. 'Als ik eerste word, is dat Gods wil', zegt Ruitenberg. 'Maar als iktiende word, heeft hij daar ook een bedoeling mee. Winnen doet me nietsmeer. Ik ben in de sport gezet om over het geloof te vertellen, om deliefde van God en Jezus te laten zien.'

Voor 150 euro (exclusief reiskosten) komen twee verlichte atleten eendagdeel over hun geloof vertellen. Maar als de kerk, school of verenigingdat bedrag niet kan opbrengen, valt er altijd wel een mouw aan te passen,zegt Sports Witnesses-oprichter en directeur Ronald Lepez. 'We vragen geld,omdat de stichting bijna geheel uit vrijwilligers bestaat en de kantoorhuurmoet worden betaald. Maar de kosten mogen de komst van de sporters nooitbelemmeren.'

Lepez werd al op zijn 16de profvoetballer bij SC Heerenveen. Amper zevenjaar later stopte hij ermee, nadat zijn buren hem op het evangelie haddengewezen. Daarop besloot hij christen te worden en, gesteund door enkelemedewerkers, in 1986 Sports Witnesses op te richten. Het pioniersclubje,met volleybalinternational Jerine Fleurke als eerste lid, is in twintigjaar uitgegroeid tot een organisatie met een wereldwijd netwerk vangelovige sporters.

De stichting is op nationaal niveau lid van de Evangelische Alliantieen maakt deel uit van de Europese Christelijke Sport Unie. De ECSU is ophaar beurt onderdeel van de Internationale Sports Coalitie, waarvanongeveer 130 landen lid zijn. Elk olympisch jaar komen de leden bijeen omkennis en materialen uit te wisselen.

Vanaf vandaag is Sports Witnesses in Turijn voor het eerst actief bijde Olympische Spelen. Lepez treedt er toe tot het tienkoppige gezelschapvan geestelijk begeleiders. Hij vormt met vier vakbroeders uit Zweden,Canada en Rusland de ijsploeg en staat klaar voor met name schaatsers enijshockeyers. De sneeuwploeg opereert vanuit de bergen.

Iemand over wie Lepez zich zeker niet hoeft te ontfermen in Turijn, isJacques de Koning. De schaatser, die openlijk zijn geloof belijdt, kon bijde wereldbekerwedstrijd in Collalbo geen vormbehoud tonen en werdgeconfronteerd met een grote teleurstelling. 'Ik heb er met zijn moederover gebeld', zegt Lepez. 'Nee, niet over hoe Jacques de teleurstellingmoest verwerken. Gewoon, hoe het is geweest en zo. Het is vast nietmakkelijk als je door twee misperen je olympische droom niet kunt naleven.'

Toch zal er voor Lepez en zijn collega's ongetwijfeld genoeg werk teverrichten zijn. De Spelen zijn immers het podium waarop helden wordengeboren én de verliezers tegelijkertijd roemloos worden afgeserveerd.Lepez: 'We zijn er voor sporters die meer willen weten over het geloof.Maar ook voor hen die teleurgesteld zijn, omdat ze geblesseerd zijngeraakt.'

Lepez herinnert zich een Tsjechische ijshockeyer tijdens de Spelen vanSalt Lake City in 2002. 'Hij was in Salt Lake basisspeler. Totdat de echtetoppers na hun playoffs in de NHL werden ingevlogen en het tweede garnituurkwamen aflossen. De speler kwam op de bank en vroeg zich af: is dit alles,doe ik het hiervoor?'

In grote Amerikaanse sporten als basketbal en ijshockey lopen standaardchapmen rond om zulke gewetensvragen weg te masseren, zegt Lepez, die voorzijn carrière als profvoetballer ijshockeyde bij de eredivisieclub Flyersin Heerenveen. 'In de Verenigde Staten is het geloof onderdeel van decultuur en is het heel normaal om over je geloof te spreken. Hier niet, algaat het beter. Sporters komen er steeds meer voor uit.'

Recentelijk werd Lepez benaderd door drie profs uit de 'keiharde wereld'die het voetbal volgens hem is. Kew Jaliens van AZ, Robin Nelisse van FCUtrecht en Diego Jongen van Go Ahead Eagles wilden zich graag aansluitenbij het gilde der sportende gelovigen. Lepez denkt dat door hun entreevoetbalfans en -spelers ervan overtuigd raken 'dat we met niets geks bezigzijn en dat het geloof heel normaal is'.

Hij heeft het 'rolmodel' Konterman hoog zitten, omdat die een van deeerste profvoetballers was die in het openbaar over hun geloof spraken.Konterman 'getuigde' onder meer in het weekblad Voetbal International, datdoor voetballers en voetbalfans goed wordt gelezen. Later verscheen hij optv met een zogeheten sportbijbel (het Nieuwe Testament, aangevuld metgetuigenissen van topsporters) in zijn hand. Lepez kon zijn geluk niet op.'Ik heb gebeden dat een bekende voetballer in dit land eens over God gingvertellen.'

Ook de kinderen van Hierden kennen Konterman. Als een jochie zich op hemheeft gestort met de vraag om een handtekening, volgen nog tientallenklasgenoten. Ruitenberg is verderop druk met andere dingen. 'Klote',schreeuwt een meisje dat bij het skeeleren onderuit gaat. 'Klote? Datzeggen we niet, hè', doceert de gastleraar op strenge toon.

Meer over