Het theater van Timina loopt leeg

Consternatie in de zaal waar de pingponggrootmacht Nak/Den Helder aan de slag gaat tegen de Schiedamse kleinmacht Brandersstad. De toegangsdeur tot de arena, waar de seizoenouverture van de eredivisie op het punt van beginnen staat, zwaait open en daar verschijnt zowaar een toeschouwer....

Halverwege de wedstrijd, die door het superieure Helderse gezelschap binnen 120 minuten met 7-0 wordt gewonnen, dijt het toeschouwersaantal met driehonderd procent uit als de hoofdsponsor en zijn vrouw binnen komen vallen. Het moet niet gekker worden.

Drie pottenkijkers maar liefst in het schemergebied van de nationale sportwereld. De aloude volkssport trekt vandaag de dag geen bekijks meer. Maar dat het dieptepunt in Den Helder wordt bereikt, is merkwaardig. Want juist die stad mag pronken met een club die veel te bieden heeft.

Twee wereldtoppers uit China, Li Jiao en Li Jie, een voormalig Europees jeugdkampioene uit Roemenië, Ana Gogorita, en Elena Timina, de uit Rusland afkomstige veterane die het verdedigen tot kunst heeft verheven.

Maar niet alleen daarom verdient Timina een groter publiek. Ze heeft de duffe speelzaal veranderd in een theater, waar altijd wel wat te beleven valt. Dodelijke smashes afgewisseld met grappen en grollen. Maar nooit ten koste van het resultaat. Want dat staat bij de oudgediende (36) voorop.

Geen wonder dat Den Helder onder haar regie al jaren een stevige topper in eigen land is en alom in Europa wordt gerespecteerd vanwege de staat van dienst in de Nancy Evans Cup: drie keer bij de laatste vier in de laatste vier jaar.

Timina is dan ook onaangenaam verrast als haar op 7 juni per email de wacht wordt aangezegd. Ze wordt door het bestuur uit haar functie gezet. Bijna drie maanden heeft ze de tijd gehad om te overdenken waar (of aan wie) ze haar ontslag aan te danken had, maar ze weet het nog steeds niet. Ze laat het maar zo.

‘Je moet alles relativeren in dit leven. Wat ik ervan vind, is niet relevant. Ik vind het prima allemaal als blijkt dat mijn ontslag in het belang van de club is.’

De wedstrijd staat op het punt van beginnen, maar wie bepaalt nu de opstelling, wie werpt zich op als de nieuwe coach? Wie bepaalt de te volgen tactieken? Timina zegt niet het flauwste idee te hebben. ‘Ik zie wel wat er gebeurt, ik laat het gewoon op me afkomen.’

Enkele tellen later meldt het bestuurslid Paul Veldman zich bij de speelsters. Hij neemt met zichtbare schroom plaats op de coachstoel, neemt kennis van de mededeling van Timina dat ze vanwege pijn in haar rug niet kan spelen en verricht enkele administratieve handelingen op het wedstrijdformulier. Dat is natuurlijk al heel wat.

Blijft de vraag waarom Timina is vervangen en wie haar opvolger zal zijn. En schuilt er enige waarheid in het rondspokende gerucht dat Timina aan de kant is geschoven omdat ze Ana Gogorita, die in de echt is verbonden met clubbestuurder Jack Oosterbeek, te weinig heeft laten spelen in de voorgaande succesvolle seizoenen?

Oosterbeek doet het gerucht af als ‘flauwekul’ en vindt Veldman aan zijn zijde. Die zegt dat weglopende sponsors en krimpende subsidies ertoe hebben geleid dat de club zich geen coach meer kan permitteren.

‘Er moet op alle fronten worden bezuinigd. We hebben Elena duidelijk laten weten dat haar functioneren als coach nooit onderwerp van kritiek is geweest. Al moet ik ook zeggen dat ze vorig seizoen als coach geregeld op de toppen van haar tenen liep. Dat kwam haar eigen spel duidelijk niet ten goede.’

Hoe dan ook, de professional Timina is amper ontslagen of de eerste blunder van het uit amateurs geformeerde bestuur dient zich al aan. De club verzuimt zich op tijd in te schrijven voor de Nancy Evans Cup en mag derhalve Europa niet in.

Veldman legt de schuld geheel bij de bond. Die zou de inschrijfformulieren naar een oud emailadres van de club hebben verstuurd. Het zou Timina zeker zijn opgevallen, maar ze was nu eenmaal niet meer in functie.

Na de klinkende competitie-ouverture verlaten de drie toeschouwers opgewekt de speelzaal en denken ieder het hunne als ze een reclamebord van een ‘specialist in sloop- en springwerken’ passeren.

Meer over