Het is jammer, maar voetballen gaat over geld

Dat een voetballiefhebber als de heer Janssens (Forum, 6 oktober) het goed voor heeft met zijn sport staat buiten kijf....

Het oordeel van het Europese Hof in de zaak Bosman vindt zijn oorsprong in de zaak Walrave-UIC van 1974. Daarbij werd gesteld dat sport een economische activiteit is en derhalve als elke andere economische activiteit onderworpen is aan de regels voor een vrij verkeer van personen.

Transfersystemen waarop de speler - een vrije ondernemer - geen invloed kan uitoefenen zijn uit den boze en eigenlijk een oneerbare vorm van mensenhandel. De keuzevrijheid van de speler om zich bij een willekeurige club aan te melden en in een gouden kooi te laten plaatsen is nu eenmaal de zijne.

Veel grote bedrijven kunnen meepraten over de wijze waarop hun jonge, talentvolle, net opgeleide manager door kleinere bedrijven die geen 'jeugdopleiding' hebben, worden weggekocht. Omgekeerd gebeurt het natuurlijk ook dat een goede manager door een multinational bij een klein bedrijf wordt weggehaald. Van transfersommen is nooit sprake, alhoewel wel eens afspraken worden gemaakt over het terugbetalen van kosten indien de betreffende persoon bijvoorbeeld net een MBA-opleiding heeft gevolgd.

Als sportliefhebber waardeer ik de bedoeling van het door de heer Janssens ontwikkelde systeem, maar als lobbyist op sportgebied vind ik het niets.

De UEFA weet uit ervaring dat EU-commissaris Van Miert niet gediend is van dergelijke van hoger hand opgelegde regels. Men zou wel iets aan de gevolgen van het Bosman-arrest willen doen, maar dat zou betekenen dat de hele Europese wetgeving op z'n kop moet worden gezet.

Sport wordt op keiharde economische gronden beoefent. Het is onbegrijpelijk dat sportfederaties wel met alle plezier voor honderden miljoenen aan tv-rechten aanvaarden, maar zich niet realiseren dat men daarbij een van oorsprong door amateurs beoefend spelletje naar een ander niveau tilt.

De UEFA heeft bijna 25 jaar de tijd gehad zich hier op voor te bereiden, maar liet het liever op een juridische clash aankomen. Voorzover er nog iets te redden valt, zal dat in een dialoog met de Brusselse regelgever moeten gebeuren. Het is de eerdere weigering daaraan mee te werken die de huidige situatie heeft veroorzaakt en de spelers in staat heeft gesteld de huidige salarisinflatie te creëren.

Voorop staat echter dat het nieuwe evenwicht gevonden moet worden in de contracten met de spelers en niet door van hogerhand opgelegde regels. Supersterren zullen zoals overal altijd meer kunnen bedingen dan anderen.

BRUSSEL Julius Waller

adviseur bij European

Public Policy Advisers

Spelerswandel

In zijn betoog tegen het Bosman-arrest vergelijkt de heer Janssens het huidige transfersysteem met mensenhandel. Zelf zie ik het meer als spelerswandel.

Marco van Basten had geen contract meer bij Ajax toen hij naar AC Milan ging, en had logischerwijs een vrij man moeten zijn. Toch moest Milan twee miljoen Zwitserse franken betalen.

Van Basten had nog het geluk dat hij een topspeler was. Jean Marc Bosman had dat geluk niet, kreeg van zijn vorige werkgever na afloop van zijn contract een verlaagde aanbieding, en had de clubs nou niet bepaald voor het oprapen. Toch hield zijn club vast aan een verhoogde(!) transfersom, en wist deze zodoende zijn overgang te blokkeren. Dat lijkt veel meer op mensenhandel.

HAARLEM Eelco Hoekema

Scheidsrechters

Wat is het nut van de aankoop van een dure speler? Men denkt dat ze goed zijn en een competitie kunnen bepalen. Maar nee, als de scheidsrechter een verkeerde beslissing neemt, beslist hij de wedstrijd. Bijvoorbeeld: MVV-Sparta, 1-2 voor Sparta, een speler glijdt uit in het strafschopgebied, strafschop, doelpunt, geen winst en geen drie punten voor Sparta.

Feyenoord-NAC, het staat 0-1 voor NAC, er wordt door een Feyenoorder hands gemaakt in het strafschopgebied, geen strafschop, geen 0-2 voorsprong, en dag drie punten.

Waar gaat het met de scheidsrechters heen? Zo kan het niet langer. Over een poosje word je wereldkampioen met elf amateurs.

LEIDERDORP M. Visser

(14 jaar)

Spreekkoren

Het is mooi dat het nationale scheidsrechterskorps in Zeist vergadert over richtlijnen voor sancties tegen spreekkoren en dergelijke bij voetbalwedstrijden (de Volkskrant, 6 oktober).

Misschien zou men zich ook eens kunnen buigen over het non-verbale geweld: het moedwillig (onderuit) schoppen van de tegenstander, het trekken aan shirtjes, de 'omarmingen', kortom het lijfelijke geweld.

Met een paar rode kaarten is dit zo afgelopen. Volgens is het bij deze sport ook de bedoeling dat een bal met de voet wordt gespeeld en niet de tegenstander. De ene vorm van verloedering hangt mijn inziens nauw samen met de andere.

LEIDERDORP Albert J. Hofstede

Meer over