Handel in Ivorianen kost Beveren miljoen

Een exotische deal tussen de Belgische voetbalclub SK Beveren en ASEC Mimosas uit Ivoorkust is voor de Belgen uitgelopen op een financiële aderlating....

Sinds 2001 speelt de ploeg van Beveren met negen tot elfspelers uit Ivoorkust. Dat jaar werd Beveren van eenfaillissement gered door de Fransman Jean-Marc Guillou. Hijleverde een reeks Afrikaanse spelers uit zijn voetbalschool inAbidjan.

Mimosas beloofde jaarlijks minimaal vier veelbelovendespelers aan Beveren te verkopen. Als die zouden wordendoorverkocht, zou Beveren 30 procent van de transfersom aanMimosas overmaken.

Maar al begin 2002 stokte de stroom Afrikaans talent. Mimosaswilde geen spelers meer afstaan. De FIFA oordeelde dat hetcontract weliswaar geldig bleef, maar dat de club uit Ivoorkustde spelers niet tegen hun zin kon verkopen.

Beveren besloot daarop geen transfergelden meer over temaken aan Ivoorkust en eiste een schadevergoeding van tienmiljoen euro. De FIFA verwierp die claim, en stelde dat Mimosastoch recht hield op de transfergelden. Die uitspraak is nubevestigd door het sporttribunaal CAS in Lausanne.

Meer over