Geesink kapittelt NOCNSF over afrekening Spelen

De rol van luis in de pels ligt Anton Geesink uitstekend. Deze winter telde het Utrechtse IOC-bestuurslid, uit hoofde van zijn bestuurspost bij het nationaal Olympisch comité NOCNSF, hoogst persoonlijk de centjes na van de afrekening van 'Atlanta'....

Van onze verslaggever

John Volkers

PAPENDAL

Volgens de financiële afdeling van NOCNSF heeft Geesink 'alles gezien' en 'zich zeer goed geïnformeerd'. Die controle was bepaald geen staaltje van collegiaal bestuur, want binnen de top van de sportkoepel was Riens Meijer de verantwoordelijke man voor de afrekening van de Olympische Zomerspelen.

Dinsdag bij de jaarvergadering van NOCNSF bleek nog eens de ontevredenheid van Geesink over het werk van Meijer, voorzitter van de bestuurscommissies sportfinanciering en toezicht Papendal. Als enige van het bestuurscollege weigerde de judoka de kandidatuur van mediaman Meijer (ex-Veronica en Van der Ende) voor een nieuwe zittingsperiode te ondersteunen.

Geesink speurde in de stukken vergeefs naar de inkomsten en uitgaven van het Holland House in het Terrace Garden Inn te Buckhead dat tijdens de Spelen zo'n dertigduizend bezoekers trok. De totale verantwoording van het Olympische feestpaleis was in handen van sponsor Heineken, de uitvoering was in handen van bureau Trefpunt. Volgens ingewijden was er naast de baromzet (2 dollar per biertje, wettelijk voorschrift) een miljoen aan sponsorgeld met het project gemoeid.

Volgens een woordvoerder van NOCNSF is het Holland House om praktische redenen buiten de financiële afrekening gehouden. Het NOC liep geen cent risico. 'Bovendien valt moeilijk te kapitaliseren wat zo'n huis waard is. Dat wilde Geesink ook weten. Maar wellicht moeten we het de volgende keer anders doen.'

Meijer zegt zich verwonderd te hebben over de argwaan van Geesink. 'We zijn voor Atlanta ver binnen de begroting gebleven. Alleen liet de afrekening lang op zich wachten, het was gecompliceerd. Het bureau, ons kantoor op Papendal, heeft perfect verslag gedaan, tien keer beter dan het was. Geesink heeft zich uiteindelijk zowel schriftelijk als mondeling akkoord verklaard. Heus, het mag allemaal het daglicht zien. Wantrouwen is niet gepast. Ik werk me als vrijwilliger een slag in de rondte en naar eer en geweten.'

Om die laatste woorden kracht bij te zetten heeft Meijer Geesink zelfs aangeboden onder ede een verklaring af te leggen. 'Ik heb gezegd ''als ik je daar mee kan helpen''. Hij had indicaties dat een andere partij in het geding was. Maar dat eventuele getuigenverhoor ervoer Anton als een bedreiging. Ik bedoelde er niks mee. Ik moet er eerlijk gezegd wat om lachen nu.'

Meijer liet zich op sportcentrum Papendal 'fier en vrolijk' herverkiezen. Na de vergadering schudde hij weer handen met Geesink. 'Hij is een vasthoudende judoka. Hij houdt van een robbertje vechten. En daarna is het shake hands. Geesink is een fijn mens, voor wie ik grote bewondering heb. Maar in bestuurlijke zin heeft hij zijn eigen stijl. Als je niet voor hem bent, dan ben je tegen hem. Maar ik ben niet bang voor Geesink. Ik zie hem puur als een medebestuurder.'

Meijer was zeker geen kandidaat om Gerrit de Boer als penningmeester op te volgen. Die post kwam in handen van Ernst Faber, een notaris uit Amsterdam. Uit het sportbestuurlijke land waren liefst 54 kandidaten voorgesteld, een procedure zoals Geesink die graag ziet. Het bestuur van Huibregtsen koos niet voor een open verkiezing met vijf geselecteerde kandidaten. 'Daar leent niemand zich voor', aldus de NOCNSF-voorzitter.

Meer over