Er staat veel op het spel voor volleybal op strand

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen mocht het de beste beachvolleybalkoppels aan niets ontbreken. Dus werden ze zelfs onderworpen aan een survivaltraining om goed voor de dag te komen bij de eerste toernooien, die deze week zijn begonnen....

Van onze verslaggever Mark Misérus

Onder toeziend oog van bondscoach Bert Goedkoop leerden de tweetallen die het nieuwe Beach Team Holland vormen elkaar vertrouwen op de militaire basis van Schaarsbergen. Op grote hoogte of in het donker moesten ze opdrachten uitvoeren die alleen slaagden als ze zichzelf aan de ander durfden over te geven. Een idee van Goedkoop en van topcoach en bondsadviseur Peter Murphy, want op het strand straft de tegenpartij elke ruis op de lijn direct af.

Dus werd in de voorbereiding op het pre-olympische seizoen ook plaats ingeruimd voor een drie weken durende stage in het grote beachvolleyballand Brazilië, waar ongeremd kon worden getraind in de buitenlucht. En in de nationale uitvalsbasis te Aalsmeer hebben de duo’s al intensieve dagen achter de rug gehad, van vier tot vijf uur trainen.

Er is meer werk verzet dan in alle jaren voordien, er zijn drie coaches en een bondscoach aangesteld en de faciliteiten zijn verbeterd. Er wordt dan ook meer verwacht van de koppels. Door de bond, door NOC*NSF en door Den Haag, dat als gemeente dit jaar garant staat voor een speelweekeinde van de Europese Tour en het EK onder 20.

‘Het materiaal waarover we beschikken en de omstandigheden waarin wordt getraind, zijn nog nooit zo goed geweest. Er is ook meer geld beschikbaar om onze ambities te kunnen najagen’, zegt Michel Everaert, manager beachvolleybal namens de bond.

Een mannen- en een vrouwenkoppel dienen aan het eind van het seizoen (met een EK-finale in augustus en een WK in juli) tot de toptien van de wereld te behoren. Nog eens twee duo’s – 1x mannen, 1x vrouwen – moeten de topdertig kunnen bereiken. Die basis moet voldoende zijn om twee tweetallen af te vaardigen naar de Zomerspelen van 2008.

De hoogst geklasseerden, Jochem de Gruijter en Gijs Ronnes (27ste op de wereldranglijst), hebben een grote stap te zetten. Ze willen ook bewijzen dat ze tot meer in staat zijn dan het verliezen van een EK-finale, zoals vorig jaar in Scheveningen. Reinder Nummerdor en Richard Schuil (32ste) boeken nog elke dag progressie na hun lange zaalverleden. En in de sport waarin koppels even snel ontstaan en vergaan als relaties, is de samenwerking tussen Emiel Boersma en Bram Ronnes weer in ere hersteld.

Marrit Leenstra en Sanne Keizer vormen het enige vrouwenteam dat in het bondsmodel is opgenomen. De nummers 12 van de wereld, Rebekka Kadijk en Merel Mooren, vielen buiten de ondersteuning, omdat ze met hun eigen coach verder wilden.

Door de prestaties vorig jaar, met name bij het EK, en de gewijzigde regelgeving bij het ministerie van VWS is er meer geld beschikbaar om de ambities te kunnen nastreven. Van NOC*NSF dienen bonden van olympische sporten te kunnen beschikken over volledig betaalde trainers, om in staat te zijn zich zo goed mogelijk op Peking te prepareren.

Er is door de bond bewust gekozen te investeren in de begeleiding van de teams, die al langer hadden laten blijken behoefte te hebben aan iemand die hen ‘vanaf de zijlijn bezig ziet’. Everaert: ‘In het buitenland steken ze het geld in allerlei zaken, behalve in de coaching. Maar wij willen progressie boeken, dus doen we het zo.’

Er konden liefst drie mannen voor langs de kant worden aangesteld. De oud-strandkampioenen Michiel van der Kuip en Casper Groenhuizen hebben in de winter de mannen bijgestaan, en reizen, zo vaak mogelijk mee naar de toernooien. De Australiër Victor Anfiloff ontfermt zich over Leenstra en Keizer, en voor de talententeams is Sander Mulder benoemd. Ook Goedkoop zal veel van zijn tijd in de jongste koppels steken, evenals het op kracht krijgen van de hoofdduo’s en het invullen van hun programma’s.

Op het bondsbureau wordt de ‘kruisbestuiving’ door de teams beschouwd als het grote voordeel van Beach Team Holland (budget volgens de verantwoordelijke coördinator: tussen 400 à 500 duizend), dat ertoe moet leiden dat het niveau op het strand kan wedijveren met de zaaltak, waarmee nadrukkelijk de samenwerking wordt aangehaald.

Everaert: ‘Het aantal mensen dat beachvolleybalt, is hier in drie jaar tijd vertwintigvoudigd. Maar de basis wordt toch in de sporthal gelegd, want alle opleidingen richten zich op het klassieke volleybal. En door het klimaat kunnen we maar vijf tot zes maanden buiten trainen. Hoe hard de sport ook groeit, daar doe je niets aan.’

Meer over