Ekspalvo

Het is een naam voor een quizprogramma. 'Wat betekent Ekspalvo?' Je moet uit Dordrecht komen en met volleyballen van doen hebben anders ben je zonder meer kansloos....

Er kwam in 1970 een enquête aan te pas om tot deze naam te komen. De volleybalclub St. Paul die toen 20 jaar bestond was voortgekomen uit een gelijknamige gymnastiekvereniging. Enkele leden wilden liever gaan volleyballen. Ze richtten een club op maar wisten niet zo snel een andere naam te verzinnen dan St.Paul. Het gymnastieklokaal van een meisjesschool werd het eerste onderkomen.

De club groeide snel en er moest worden uitgezien naar andere locaties. Jaren werd gespeeld in theater Kunstmin en in sporthal Wielwijk en er kwam dus een nieuwe naam. In de enquêtes scoorde Sipavo (St. Paul Volleybal) hoog, maar uiteindelijk werd gekozen voor Ekspalvo. St. Paul was Ex Paul geworden.

Dordrecht heeft van oudsher een goed volleybal-klimaat. In de jaren zeventig was de Dordtse club Orawi een van de belangrijkste volleybalverenigingen in Nederland. Ekspalvo speelde in dezelfde zaal maar kon slechts jaloers opkijken tegen deze topclub die dankzij een sponsor Bouwlust Orawi ging heten.

Nadat in 1983 Ekspalvo een sporthal had betrokken in een nieuwe woonwijk met veel jeugd begon de opmars. Het aantal leden verdubbelde tot ruim 400 en de resultaten van de topteams werden allengs beter.

Toen Bouwlust er mee stopte verdween Orawi als zelfstandige vereniging. Samen met Torpedo is de club opgegaan in de volleybalclub Futura. Ekspalvo nam de rol van Orawi over. Er werd een Stichting Top Volleybal Dordrecht gevormd waarin het eerste mannenteam en het eerste vrouwenteam zijn ondergebracht. Die staan dus min of meer los van de 'gewone' club. Die teams heten officieel Control Techniques Ekspalvo, naar de belangrijkste geldschieter.

Intussen is het kleine St. Paul na vijftig jaar (op 11 maart viert de club het gouden jubileum) min of meer een bedrijf geworden met een Stichting Sporthal De Dijk, de Stichting Topsport Dordrecht, een professionele accommodatie voor beach-volleybal en het beheer van de kantine in de sporthal samen met de korfbalvereniging Snel. Er zijn nu 450 leden. Het plezier in volleybal en alles er rond omheen is volgens het bestuur nog altijd het belangrijkste.

Meer over