'Een jaar met twintig man helemaal voor niks gesleuteld'

Trucker Hans Bekx zou met een eigen team meedoen aan de Dakar Rally, maar op het laatste moment werd hem een startverbod opgelegd....

De Dakar Rally is van start gegaan; in plaats van in de woestijn zit jijthuis. Wat is er misgegaan?

'Op 7 december is onze truck in Nederland gekeurd, alles was in orde.Het wachten was alleen nog op twee stempels. De internationaleautosportbond FIA verzekerde ons dat die stempels een formaliteit waren.Ons werd gezegd dat we met een gerust hart naar de startplaats Lissabonkonden afreizen. Daar aangekomen was het opeens wel een probleem. We hebbendie stempels nooit gezien.'

Op welke gronden heeft de organisatie besloten jouw team een startverbodop te leggen?

'We mochten niet vertrekken omdat de technische papieren niet op ordehadden. Voor twee onderdelen misten we toestemming. Om een herhaling vande diskwalificatie van vorig jaar te voorkomen, hadden we die onderdelenzelf aangepast. We dachten daarmee aan de eisen te voldoen, maar tot onzestomme verbazing werden ze afgekeurd, juist omdat we eraan gesleuteldhadden.'

Er zitten maanden van voorbereiding in dit project. Hoe kan het dan datje truck niet aan de regels voldoet?

'Ik vertrouwde op de toezeggingen van de FIA. Als zij tegen mij zeggendat die goedkeuring er komt, dan ga ik daar vanuit. Afspraak is afspraak.Wij zijn het slachtoffer geworden van de bureaucratie.

'De organisatie en de bond konden geen beslissing nemen. Toen heb ik nogvoorgesteld om maar gewoon te starten en dan bij de finish alles goed tekeuren. Daar gingen ze niet mee akkoord.'

Had je het startverbod niet kunnen zien aankomen?

'We hadden er geen rekening mee gehouden. Van een medewerker van de FIAhadden we juist groen licht gekregen. Op 30 december was de vergaderingover onze trucks. Hij had gezegd dat hij daarbij aanwezig zou zijn om degoedkeuring te geven. Maar hij kwam niet opdagen. Toen we hem belden, bleekdat hij op wintersport was. Dat vond hij belangrijker.'

De uitsluiting van jouw team is hard aangekomen...

'We hebben een jaar lang met twintig man aan de truck gewerkt. Alles inonze vrije tijd, dus het startverbod was een enorme klap. Ik heb nog nooitzoiets meegemaakt.'

In 2005 werd je op de slotdag uit het klassement geschrapt, nu mag jeniet eens van start gaan. Betekent dit startverbod het einde mischien vanje Dakar-carrière?

'Daar doe ik nog geen uitspraken over. Ik wil eerst overleggen met mijnsponsors en de truckfabriek. Door het startverbod kan ik de sponsors geenpubliciteit geven. Je kunt niet zeggen: het is voorbij, bekijk het maar.De reacties van sponsors zijn gelukkig positief.'

Kun je het nog opbrengen thuis de rally te volgen?

'Het doet wel pijn op de bank te moeten toekijken.'

Meer over