De voorganger van Franz Beckenbauer

In 1958 speelde de 13-jarige Franz Beckenbauer voor SC Munchen 06, een kleine club in het stadsdeel Giesing, de wijk van Munchen waar Beckenbauer geboren en getogen was....

Vlak voor zijn overgang speelde hij met zijn juniorenteam eenwedstrijdje tegen 1860 Munchen. In deze wedstrijd kreeg hij ruzie (zijntegenstander gaf hem een oorvijg), waarna Beckenbauer besloot niet naar1860 Munchen te gaan, maar alsnog te kiezen voor Bayern.

Het werd het begin van een glanzende carrière voor Der Kaiser, die metBayern alles won wat er te winnen was. Na zijn voetbalcarrière werdBeckenbauer trainer en in 1994 was hij van januari tot juni trainer vanBayern Munchen. In november van 1994 werd hij gekozen tot Präsident vande club, waarmee hij de trilogie van speler, trainer en voorzittervoltooide.

De geschiedenis van Bayern Munchen kent slechts één andere persoondie dit ook alledrie is geweest. Dat was de Nederlandse internationalWillem Hesselink. In tegenstelling tot Beckenbauer was hij het allemaaltegelijkertijd. Hesselink werd geboren op 8 februari 1878. Hij speelde in1905 mee in de tweede interland van het Nederlands elftal tegen Belgi?Hesselink was een opvallende persoonlijkheid. Organisatorisch was hij eenkei. Zo was hij als 14-jarige de medeoprichter van Vitesse en tijdens zijnactieve spelerscarrière ook penningmeester. Later werd hij er nogvoorzitter.

Hij was een goede atleet, zowel nationaal recordhouder op de mijl enNederlands kampioen verspringen - zijn record van 6.10 meter uit 1898bleef 12 jaar staan - als Nederlands kampioen touwtrekken. Als voetballerbeschikte hij over een zeer hard schot. Zijn bijnaam was Het Kanon. 'Dekeeper, die 't waagde z'n knuist uit te steken naar 'n bal van Hesselinksvoet komend, liep gevaar de lieftallige knak van een brekende pols waar tenemen', aldus een citaat op de site www.vitesse.org.

Willem Hesselink ging in Leiden scheikunde studeren. In die tijdvoetbalde hij bij HVV, waarmee hij landskampioen werd. Later zette hij destudie voort in Munchen, waar hij ook filosofie ging studeren. Tijdenszijn Duitse tijd ging hij voetballen bij het in 1900 opgerichte BayernMunchen. Hij was daar de eerste buitenlandse 'ster' ('ein gefurchteterTorjäger und glänzender Spielgestalter'), en omdat hij met kop enschouders boven de rest uitstak, vroegen ze hem of hij trainer van de clubwilde worden. Omdat hij zo goed kon organiseren, werd hem even later ookgevraagd voorzitter te worden.

Van 1903 tot 1906 was Willem Hesselink daarmee tegelijkertijd speler,trainer en voorzitter van Bayern Munchen. Later werd hij directeur van deKeuringsdienst van Waren in Arnhem en een bekend scheikundige. Op 15december 1973 stierf hij op 95-jarige leeftijd.

In april 1996 ging het niet zo goed met Bayern Munchen. VoorzitterBeckenbauer zag zich genoodzaakt trainer Otto Rehhagel te ontslaan.Gelukkig vond hij binnen twee dagen een goede vervanger, namelijk zichzelf.Het is dat de trainer Franz Beckenbauer de toen 50-jarige speler FranzBeckenbauer te oud vond, anders had Beckenbauer op dat moment ooktegelijkertijd speler, trainer en voorzitter van Bayern Munchen kunnenzijn - net als Willem Hesselink negentig jaar eerder.

Meer over