De menselijke kikker

In juli 2005 besloot het Internationaal Olympisch Comité om het aantal sporten op de Olympische Spelen van Londen in 2012 terug te brengen van 28 naar 26....

Voor 1936 werden er geregeld sporten aan het Olympisch programmatoegevoegd danwel ervan afgevoerd. Daardoor is bijvoorbeeld Engeland alsinds de Olympische Spelen van Parijs van 1900 de regerend olympischkampioen cricket. Het was de enige keer dat cricket op het olympischprogramma stond. Er werd slechts één wedstrijd gespeeld. Een Engelsclubteam, Devon & Somerset Wanderers, versloeg een 'Frans' team dat opeen enkele verdwaalde Fransman na geheel uit in Parijs wonende Engelsenbestond.

Dat deze wedstrijd ook meetelde voor de Olympische Spelen wisten deteams niet. De Olympische Spelen van Parijs duurden maar liefst vijfmaanden. Ze begonnen officieel op 20 mei en eindigden op 28 oktober. DeSpelen waren onderdeel van de festiviteiten rond de Wereldtentoonstellingvan 1900. In het kader daarvan werden veel sportwedstrijden georganiseerd,maar of een bepaalde wedstrijd tot de Spelen behoorde of niet, was langniet altijd duidelijk. Pas in 1912 werd officieel vastgesteld dat cricketin 1900 olympisch was.

Andere opmerkelijke olympische sporten uit 1900 waren golf, croquet, jeude boules, touwklimmen, onderwaterzwemmen - de puntentelling: twee puntenvoor elk meter die onder water werd afgelegd en één punt voor elkeseconde die de deelnemer onder water bleef - en de 200 meterzwemhindernisbaan.

Bij deze laatste wedstrijd, gezwommen in de Seine, moesten de deelnemersonder een bootje door zwemmen en over een ander bootje heen klimmen. Wieop een foto de angstige gezichten ziet van de officials die in dat laatstebootje zaten (zij zagen hun bootje door het woest aan boord klimmen van dezwemmers bijna kapseizen), begrijpt dat de officials dit onderdeel promptvan het olympisch programma afvoerden.

Ook atletiek telde enkele onderdelen die niet meer bestaan, zoals hethoog- en verspringen uit stand en de hink-stapsprong uit stand. Dit uitstand springen, leverde één van de grootste kampioenen uit de Olympischegeschiedenis op: de Amerikaan Ray Ewry.

Hij won in 1900 alle drie de onderdelen. Hij sprong vanuit stand 1,65meter hoog, 3,30 meter ver en 10,58 meter met de driesprong. Hij kon vanuitstand ook bijna drie meter achterwaarts springen maar dat was geenolympisch onderdeel. In 1904 verdedigde Ewry in St. Louis met succes zijntitels en ook op de niet-officiële olympiade van Athene van 1906 en op deSpelen van 1908 van Londen won Ewry het hoog- en verspringen vanuit stand.

Het vanuit stand de driesprong springen, was na 1904 van het programmaverdwenen. Bij elkaar won Ewry zodoende tien gouden olympische medailles(waarvan twee niet-officieel). Hij had als bijnaam 'de menselijke kikker'.

Ray Ewry werd geboren in 1873 in Lafayette, Indiana. Hij kende geengemakkelijke start in het leven. Op 5-jarige leeftijd had hij al beideouders verloren en toen hij 7 was, kreeg hij polio en belandde in eenrolstoel. Een dokter zei dat hij niks voor hem kon doen en dat Ewry zelfmet oefeningen moest proberen om zijn benen weer sterker te maken.

Met ongelooflijke wilskracht kroop Ewry elke dag uit zijn rolstoel endeed allerlei zelfbedachte oefeningen. Hij herstelde, kon weer lopen enging later zelfs op atletiek, met alle successen van dien.

Ewry, die werkzaam was als ingenieur bij het New Yorksewaterleidingbedrijf, stierf in 1937.

Martin van Neck

Meer over