De kunstrijdsters van 1936 - deel 2

Toen in 1935 de Zweedse kunstrijdster Vivi-Anne Hulten samen met een aantal andere kunstschaatssters per trein op weg was naar een trainingskamp in St....

Hulten onthield de naam van de verantwoordelijke officier en toen ze devolgende keer weer in Duitsland was, klaagde ze bij Joseph Goebbels,Hitlers minister van Openbare Voorlichting en Propaganda, over haarbehandeling. Goebbels, een liefhebber van het kunstschaatsen, ontbooddaarop de man en liet hem op zijn knieën excuses aanbieden. Hij gaf alsverklaring dat één van de andere kunstschaatssters uit de trein hadgezegd dat Hulten juwelen smokkelde. Gevraagd naar wie die tipgeefster was,antwoordde de man dat dat Sonja Henie was.

De Noorse Sonja Henie en de Zweedse Vivi-Anne Hulten konden elkaar nietuitstaan. Hulten beschuldigde vader Henie ervan dat hij jury's beïnvloeddeom zijn dochter te bevoordelen. Ook stelde ze dat vader Henie deamateurstatus van zijn dochter op een onreglementaire wijze omzeilde. Alseen organisator van een wedstrijd graag wou dat Sonja Henie meedeed, dannodige vader Henie de organisator uit voor een pokeravondje, waarbij hetwel de bedoeling was dat vader Henie op zo'n avond flink won.

De organisatoren hadden Sonja Henie graag op de deelneemsterlijst. In1924 had ze als elfjarige voor het eerst aan de Olympische Spelenmeegedaan. Ze werd laatste. In 1928, 1932 en 1936 won ze. Daarnaast werdze tien keer achter elkaar wereldkampioene. Ze was de eerste die in eenkorte rok schaatste en een kür helemaal op de muziek afstemde. Tot haarfans behoorde ook Adolf Hitler.

Ook Herman Göring was geïnteresseerd in het kunstschaatsen. Zijnbelangstelling bij de Olympische Winterspelen van Garmisch-Partenkirchenin 1936 gold echter niet zozeer de wedstrijd zelf, maar meer een specifiekedeelneemster, namelijk de Engelse Cecilia Colledge, vier jaar eerder inLake Placid met 11 jaar en 24 dagen de jongste debutante ooit bij deWinterspelen. Uit het officiële verslag van de Engelse teamcaptain:

'Cecilia Colledge scoorde een opmerkelijk persoonlijk succes - nietalleen bij de Nazi-top, bij Göring in het bijzonder; deze kon zijn ogenniet van haar afhouden, hij vroeg bij verschillende gelegenheden van allesover haar - maar ook bij de veertigduizend toeschouwers die haar eenovatie gaven, waarbij die van haar concurrentes in het niet vielen.

Ondanks deze publieksvoorkeur won Sonja Henie het goud vóór Colledge.Hulten werd derde. Bij de prijsuitreiking kregen de driemedaillewinnaressen van het IOC de opdracht om Hitler - hij reiktepersoonlijk de prijzen uit - de Hitlergroet te brengen. Hulten weigerdedit. Ze had een hekel aan Hitler. Sonja Henie bracht wel enthousiast deHitlergroet.

Zij en haar ouders werden door de Führer uitgenodigd om de volgendedag het ontbijt met hem te nuttigen. Hitler gaf haar bij die gelegenheideen gesigneerde foto in een zilveren lijstje.

Sonja Henie gaf na 1936 haar 'amateurstatus' op. Ze maakte een aantalzeer succesvolle ijsdansfilms en had haar eigen ijsrevue. Ze trouwde driekeer, twee keer met een Amerikaan, de laatste keer met haar oudejeugdvriendje uit Noorwegen. Ze overleed in oktober 1959 op 59-jarigeleeftijd aan leukemie. Bij haar overlijden behoorde ze tot de tien rijkstevrouwen van de wereld.

Hulten trouwde - Sonja Henie zal het niet leuk gevonden hebben - metde Amerikaanse danspartner van Henie uit haar ijsrevue. Ze begon in Amerikaeen schaatsschool, waar ze tot op hoge leeftijd, ze werd 91 jaar, duizendenkinderen leerde schaatsen.

Martin van Neck

Meer over