De ene wereldkampioen is de andere niet

Edith Bosch, Teun Mulder en Rens Blom werden dit jaar wereldkampioen. Het succes bindt de sporters, maar drijft hen ook uiteen....

Het wegrestaurant zijn ze ongemerkt binnengekomen. Een baanwielrenner,judoka en polsstokhoogspringer trekken in hun dagelijkse kleren geenaandacht, zelfs al zijn ze dit jaar in hun sport de beste van de wereldgebleken.

Het deert Teun Mulder, wereldkampioen keirin, Edith Bosch,wereldkampioen tot 70 kilo, en Rens Blom, wereldkampioenpolsstokhoogspringen, nauwelijks. Ze weten dat andere topsporters doorgaansmeer waardering hebben voor hun prestaties dan de buitenwereld.

De begroeting is hartelijk, de discussie die even later ontstaat naaraanleiding van zeven stellingen geanimeerd. De kampioenen nemen, onder hetgenot van louter non-alcoholische versnaperingen, geen blad voor de mond.

Van een wereldtitelword je gelukkig.

Bosch: 'Niet dus. Ik heb na afloop zitten janken bij mijn trainer: isdit het nou? Er is eigenlijk helemaal niets veranderd. Je leeft ergensnaartoe, je wordt het en dan denk je: tof, leuk. Maar ik zie debelangrijkheid er ineens niet meer zo van in. Die wereldtitel nemen ze meniet meer af, maar ik slaag er maar niet in ervan te genieten.'

Blom: 'Ik heb er juist voor gekozen om na de WK veel wedstrijden tespringen om zo tot me door te laten dringen wat het betekende dat ikwereldkampioen was. Ik werd telkens als laatste voorgesteld en als enigede baan rondgereden. Ik kreeg de honeymoon-suite en mocht overal mijnvriendinnetje meenemen.

'Alles kon. Ik was de wereldkampioen en overal werd dat beloond met eenvip-behandeling. Vond ik niet verkeerd. Ik verwachtte het niet, het hoefdeniet, maar het is wel leuk. Daaraan merkte ik echt: ik ben ineens heel erganders.'

Mulder: 'Ik was blij dat mijn trainingsarbeid eindelijk eens werduitbetaald in een belangrijke titel. Dat geluksgevoel is het hele jaar nietweggeweest. Elke keirin-wedstrijd die ik rijd, rijd ik in de regenboogtrui.Dat is elke keer weer een prachtige, tastbare herinnering.'

Bosch: 'Oké, ik weet dat het aan mij ligt. De persoon Edith Bosch gaataltijd maar door. Ze zou eens moeten stoppen en zeggen: hallo, ik benwereldkampioen, Europees kampioen en tweede van de Olympische Spelen.

'Na de WK ben ik drie weken fulltime gaan werken om mijn uren in tehalen. Dat doe ik nooit meer! Ik moet leren genieten. Heel veel mensenzeggen dat ook tegen me. Maar ik besef het gewoon niet. Ik besef het megewoon allemaal niet!'

Blom: 'Nou ja, ik zeg ook niet de hele dag tegen mezelf dat ik heel goedben. Ik ben niet ineens een wereldrecord gaan springen, dus qua prestatiesvoel ik me niet beter dan iemand anders. Die jongens met wie ik inDuitsland train, hebben hoger gesprongen dan ik. Ze zijn geenwereldkampioen, maar ik zie hen toch als betere polsstokhoogspringers.

'Terwijl zij nu juist naar mij kijken in de training. Ik ben dewereldkampioen, ik heb het goed voor elkaar, wat ik zeg is ineens allemaalwaar. Ik hoef niet meer te doen wat anderen doen. De onzekerheid over ofik op de goede weg zat, is verdwenen.'

Mulder: 'Het respect dat je van je tegenstanders krijgt, verandert ook.Toen ik net kwam kijken, deden de Franse renners bijvoorbeeld heelarrogant. Ze zeiden niets en spraken alleen maar Frans. Nu ikwereldkampioen ben, blijken ze ineens Engels te kunnen spreken. Heel gek.'

Bosch: 'Er zijn nu Japanners die mij groeten. Die zeggen je echt geengedag als je geen wereldkampioen bent.'

Als je wereldkampioen wordt, stroomt het geld binnen.

Mulder: 'Nou nee. De premie van de UCI (de internationale wielerbond)voor een wereldtitel is 2700 euro. Van de Rabobank kreeg ik drieduizendeuro. En ik heb een aantal zesdaagsen kunnen rijden waar wat te verdienenviel. In totaal heeft het mij zo'n tienduizend euro opgeleverd. Voor eenander is dat misschien niet veel, maar ik heb dit jaar meer verdiend danooit.'

Blom: 'Ik kreeg van de IAAF (de internationale atletiekfederatie) 60duizend dollar. En mijn startgeld is flink omhoog gegaan. Ik heb een keeraan mijn manager gevraagd wat ik kreeg, bleek het om een bedrag met vijfcijfers voor de komma te gaan. Dan weet je dat het goed zit.

'Toen heb ik gezegd: oké, laat maar zitten, ik zie het aan het eindevan het jaar wel, ik wil het niet meer weten. Ik spring niet voor het geld.Ik wilde niet het gevoel hebben dat ik misschien lager zou beginnen alleenmaar om het mezelf makkelijker te maken en op die manier mijn startgeldveilig te stellen. Ik wilde voorkomen dat ik zou denken: ik loop nettienduizend euro mis omdat ik een slechte sprong heb afgeleverd.'

Bosch: 'Ik heb van de internationale judobond een heel mooie medaillegekregen. Van de Nederlandse bond kreeg ik een heel lelijk schilderij,terwijl ik vooraf had aangegeven dat ik liever een TomTom wilde, zo'nnavigatiesysteem voor de auto. Want normaal geven ze van die stommecadeaus.

'Na de Olympische Spelen in Athene kreeg ik 180 euro op mijn rekeningovergemaakt. Sorry hoor, maar dat hoef je voor mij echt niet te doen. Komdan met een leuk cadeau.

'Tot mijn verrassing werd ik bij de NK voor heren ineens naar vorengeroepen en kreeg ik een schilderij dat ik niet eens bij mijn begrafeniszou ophangen. Helemaal zwart, van de een of andere kunstenares die ook nogmet me op de foto wilde.

'Ik had het helemaal gehad. Ik ben naar de judobond gegaan en hebgezegd: joh, je mag een gegeven paard niet in de bek kijken, maar ik voelme echt belazerd, dit was niet de afspraak. Toen mocht ik het inwisselen.'

Mulder: 'Theo Bos, Tim Veldt en ik hadden na de WK het plan opgevat metde baansprinters een commerciële ploeg te beginnen. Wij willen tot Pekingbij elkaar blijven en daar goud winnen bij de teamsprint. Bij de WK wonnenwe al zilver. Maar kennelijk ziet niemand er brood in.'

Bosch: 'Ja, een jaar voor de Spelen, dan komen ze wel. Dan ben je ineenseen kopvrouw voor Peking en ga je misschien een gouden medaille winnen enwillen ze ineens meeliften op je succes. Nou, dan mogen ze schuiven ook.Ik heb sinds kort een subsponsor, Bar-le-Duc. Ik ben zelf maar op die manafgestapt en heb gezegd: weet jij wel dat ik dagelijks vier tot zes litervan jouw Bar-le-Duc drink, jij moet mij sponsoren!'

Blom: 'Ik heb ook geen privé-sponsor gevonden, ik heb er zelfs eentjeminder. Ik ben wel van kledingsponsor gewisseld. Ik heb Puma ingeruild voorAdidas. Daar zit ik heel erg mee in mijn maag. Maar als je naar hetverschil in bedragen kijkt, dat is zo enorm groot. Ik zou een dief van mijneigen portemonnee zijn als ik het niet had gedaan. Maar ik voel me er nietgelukkig bij, ook al word ik er financieel beter van.'

Bosch: 'Je moet wel een beetje commercieel zijn Rens. Je hebt er heelhard voor gewerkt. Het geeft je misschien een rotgevoel, maar je hebt jarengeïnvesteerd.'

Blom: 'Daarom heb ik ook gezegd: als ze me nu willen, moeten ze ook heelveel neertellen. Ze betalen voor zestien jaar keihard werken en gaan ermooi mee te koop lopen. Ze gaan met het succes aan de haal. Het geeft meeen onbehaaglijk gevoel.

'Ik heb laatst nog een boze mail naar een aantal mensen gestuurd.Niemand mag mijn naam gebruiken voor wat dan ook. Ik ben degene die ervoorheeft gewerkt, ik en mijn team.

'Ik merk dat er misbruik van mij wordt gemaakt, iedereen wil over mijnrug allerlei dingen doen: Rens traint ook hier, Rens moet eens watinvesteren, we vragen Rens en die komt wel, die houdt wel een praatje. Nounee dus.

'De nasleep van die titel, dat is het allermoeilijkste. Elke dag wordje gedwongen keuzen te maken. Ga ik daar wel heen, kan ik dat beter nietdoen? Dat is moeilijk hoor, om telkens keihard te zeggen: sorry, nee datdoe ik niet.

'Ik heb Joop Alberda er nog over gebeld. Die zei: Rens, je bent nu eenA-merk, jij beslist over alles. Ik heb als eerste mijn manager eruitgegooid. Hij heeft het echt niet goed gedaan. Hij had andere ideeën overhoe het moest dan ik. Ik wil best geld verdienen, maar op mijn manier.Zoals Dennis van der Geest het doet, dat is niets voor mij. Maar dat drongniet tot hem door.

'En als iemand iets aan mij vraagt, al is het maar voor een spreekbeurt,dan hoort hij antwoord te krijgen. 99,9 Procent van de tijd is het nee,maar als je wat vraagt, heb je recht op een antwoord. Zo zou ik het zelfdoen en als je voor mij werkt, wil ik dat het zo gebeurt.'

Bosch: 'Daar heb ik veel respect voor, dat je blijft kiezen voor wat jezelf wilt.'

Blom: 'Ik ga echt niet voor 100, 200 of 1000 euro mijn heletrainingsschema omgooien. Ik wil weer een medaille halen en dat wordt heelerg moeilijk. Daarvoor zal ik moeten trainen en heb ik mijn rust nodig. Aldie spelletjes en optredens, dat hoeft voor mij allemaal niet.

'Iedereen denkt dat ik miljonair ben geworden! Het is nog maar drie jaargeleden dat ik bij mijn ouders geld moest lenen om te kunnen sporten. Ikkan er niet naast werken. Dit is een fulltime baan. Ik denk soms zelfs: ikkan er geen wereldtitel bij managen, dat is gewoon te veel. Maar de tijdis ook te kort om de sport een jaar aan de kant te schuiven. Zo lang kanmijn lichaam dit niet meer aan.'

De ene wereldkampioen is de andere niet.

Mulder: 'Geen fax van de koningin, geen lintje en ik ben ook niet gebelddoor Balkenende. Ik heb niets gehad.'

Bosch: 'Je hebt toch wel een fax van Beatrix gehad? Die kreeg ik zelfstoen ik juniorenwereldkampioen werd. Toen dacht ik nog dat het een grapwas.'

Mulder: Het schijnt dat iemand het aan het koningshuis moet doorgevenen dat is bij ons niet gebeurd. De chef d'equipe is het vergeten. Theo Bosheeft ook niets gehad.'

Bosch: 'Wat een kneus is dat, die chef d'equipe!'

Mulder: 'Het was wel jammer. Mijn moeder baalde er heel erg van. Zeheeft het nog uitgezocht en een mail gestuurd. Het is toch leuk voor later,zo'n fax.'

Blom: 'Maar toen je wereldkampioen was geworden, toen dacht je tochzeker niet: shit, ik heb geen fax gekregen?'

Mulder: 'Nou ja, dat dacht ik eigenlijk wel meteen. Maar er kwam gewoonniets.'

Bosch: 'Dat lintje heeft hij ook gewoon verdiend.'

Blom: 'In het buitenland vinden ze dat mooi joh. Ik ben of De VliegendeHollander of Ridder Rens. In Duitsland heeft het alle kranten gehaald:Ridder Rens is uit zijn kasteel in Sittard hier naartoe gekomen.'

Bosch: 'Ik vind het heel slecht dat jij dat lintje niet hebt. Jij moeter gewoon nog een krijgen, daar moeten ze maar voor zorgen.'

Blom: 'Ik bel wel even met Bea.'

[Zie verder pagina 45, kolom 6]

'Trouwen kan altijd nog'

'Trouwen kan altijd nog'
[vervolg van pagina 46]

'Trouwen kan altijd nog'
Een wereldkampioen mag niet meer verliezen.

'Trouwen kan altijd nog'
Mulder: 'Dat heb ik al gedaan.'

'Trouwen kan altijd nog'
Blom: 'Ik ook.'

'Trouwen kan altijd nog'
Bosch: 'Ik niet. Ik heb sinds de Spelen van Athene niet meer verloren.Ik vind het wel belangrijk om te verliezen, ik zoek dat echt, want alleendaar word ik beter van.'

'Trouwen kan altijd nog'
Blom: 'Een nederlaag drukt je met de neus op de feiten. Ik moet nudubbel zo hard werken, want volgend jaar moet ik me weer bewijzen, zo voelthet. Maar dat gevoel moet ik zien kwijt te raken, ik denk niet dat het heelerg goed is met dat gevoel te trainen.

'Trouwen kan altijd nog'
'Voor mij kwamen die wedstrijden na de WK veel te snel, maar als ikeerst tot rust had willen komen, was het seizoen voorbij geweest. Ik wistvan gekkigheid niet waar ik naartoe moest. Al die huldigingen, dat hoefdevoor mij allemaal niet. 'Na Schiphol vond ik het al mooi geweest. Mijnmanager zei: je moet naar huis, je moet dit en je moet dat. Ik moethelemaal niets, dacht ik, ik ga eerst eens een week wedstrijden doen.

'Trouwen kan altijd nog'
'Het is niet leuk om dan meteen te verliezen. Maar ik kreeg geen tijdme goed voor te bereiden. Ik was helemaal uit mijn doen, totaal niet opmijn gemak. Maar afzeggen gaat als wereldkampioen niet, want je staat opalle posters. Je gaat omdat je wordt verwacht, niet meer omdat je goed wiltspringen. Ik wist niet goed wat ik daarmee aan moest.

'Trouwen kan altijd nog'
'Je moet leren dat je ook een soort entertainer bent, dat het publiekspeciaal voor jou komt. Ik wilde elke keer maar weer uitleggen waarom ikniet had gewonnen en dat ik het vervelend vond. Maar zij bleven maarklappen en lachen.

'Trouwen kan altijd nog'
'Als sporter reken je jezelf af op je prestaties, terwijl het die mensenniets uitmaakte of je als wereldkampioen hun wedstrijd nu had gewonnen ofniet.'

'Trouwen kan altijd nog'
Mulder: 'Je wint niet omdat je wereldkampioen bent. Het valt nu alleensneller op wanneer je verliest. Bij de keirin rijd ik altijd in dieregenboogtrui, dat is verplicht, anders krijg ik een boete. Maar ik vindhet geen last. Die druk valt mij heel erg mee. Ik vind het juist mooi datiedereen speciaal naar jou kijkt en dat je de beste van de wereld bent. Hetstreelt me.

'Trouwen kan altijd nog'
'Ik heb zes wedstrijdpakken en vier shirts in de regenboogkleuren. Dietrek ik zo vaak mogelijk aan, ook tijdens de training. Dat doet Theo ook.En als er een vies is, gaat die meteen in de was. Die originele trui hebik nooit aan, dat vind ik zonde. Nee, daar heb ik de eerste nacht zelfsniet in geslapen.'

'Trouwen kan altijd nog'
Bosch: 'Natuurlijk niet! Je houdt je medaille toch ook niet om in bed,kom op zeg.'

'Trouwen kan altijd nog'
Pas als je kampioen

'Trouwen kan altijd nog'
bent, krijgen mensen

'Trouwen kan altijd nog'
begrip voor je keuze

'Trouwen kan altijd nog'
voor topsport.

'Trouwen kan altijd nog'
Bosch: 'Je moet er schijt aan hebben of de buitenwereld het nu wel ofniet begrijpt.'

'Trouwen kan altijd nog'
Blom: 'Ik werd laatst gebeld. Of ik een paar sprongen kon komen doen.Ik zei: dat is goed. Begon ik uit te leggen wat er allemaal nodig was enhoeveel het ongeveer ging kosten. Toen werd het stil aan de andere kant vande lijn. Ik denk niet dat de mensen nu ineens wel begrijpen dat ik niet inhun achtertuin over de heg kan komen springen.

'Trouwen kan altijd nog'
'Ik heb altijd moeten vechten, in mijn eentje. Ik ben verhuisd om mijnsport te kunnen doen, heb vijf jaar in Duitsland gewoond. Mensen vindenprachtig wat je doet, maar als je om hulp vraagt, hebben ze allemaal huneigen agendaatjes. Ik zie nu jongens om mij heen tegen dezelfde dingenaanlopen.

'Trouwen kan altijd nog'
'Wat ik heb gedaan, mag ik niet zomaar weggooien. Trainer zal ik nooitworden, daarom heb ik een aantal dingen opgezet om mijn opvolgers tehelpen. Ik neem nu een talent mee op trainingsstage naar Australië. Ikherken mezelf in hem. Ik wil hem helpen, maar ik weet ook dat hij zelf metzijn kop tegen de muur moet lopen om sterker te worden.'

'Trouwen kan altijd nog'
Mulder: 'Ik hoef geen wielrenner van het jaar te worden om megewaardeerd te voelen. Ik sport voor mezelf, heb aan niemand verantwoordingaf te leggen. Als presentatoren kunnen kiezen voor Theo Bos of voor mij omhun programma op te luisteren, kiezen ze voor Theo.

'Trouwen kan altijd nog'
'Mij maakt dat niets uit. Theo heeft een olympische medaille, hij heefteen grotere naam. Ik trek me aan hem op. We hebben elkaar de beste van dewereld gemaakt. Dat is belangrijker dan dat ik met mijn kop op de televisieben.'

'Trouwen kan altijd nog'
Blom: 'Je hebt helemaal gelijk. Ik heb in Herexamen gezeten en kwam inde finale. Toen dacht ik: ik zit hier een tv-spelletje te doen en het isbest leuk, maar wat doe ik met mijn tijd? Blijkt ook nog dat het volgendjaar pas wordt uitgezonden.'

'Trouwen kan altijd nog'
Een wereldtitel is goed

'Trouwen kan altijd nog'
voor je liefdesleven.

'Trouwen kan altijd nog'
Bosch: 'Mijn vriend had gezegd: als je tweede wordt, vraag ik je tenhuwelijk. Hij heeft me nu dus niet gevraagd. Maar ik heb er in Caïro geenmoment aan gedacht. Ja dág, voor een wereldtitel heb ik mijn leven langgeknokt, trouwen kan altijd nog.'

'Trouwen kan altijd nog'
Mulder: 'Tijdens de rondrit door Epe stonden er langs de weg allemaalmeiden te gillen en te schreeuwen. Mijn vriendin zat naast me, die vond hetvolgens mij helemaal niet leuk.'

'Trouwen kan altijd nog'
Bosch: 'Schaamde jij je niet? Toen ik na de Spelen werd rondgereden,dacht ik echt: doe even normaal allemaal.'

'Trouwen kan altijd nog'
Blom: 'Er komen nu meiden op me af, die houden me even vast en dantrillen ze helemaal. Het zal wel, denk ik dan. Ik had 960 berichten op mijnwebsite, binnen twee dagen. Daar zitten de gekste dingen tussen. Ik krijgook brieven, ook van mannen.

'Trouwen kan altijd nog'
'Toch denk ik dat het bij mij eerder andersom is. Omdat ik een goedliefdesleven had, kon ik wereldkampioen worden. Mijn vriendin is eenAustralische, ze is hierheen verhuisd en heeft bij mij dat nuchtereNederlandse eruit gehaald. Die Australische zelfverzekerdheid, dat gevoelbijzonder te zijn, dat heeft ze er bij mij ingeduwd.'

'Trouwen kan altijd nog'
Een wereldtitel wordt

'Trouwen kan altijd nog'
overschat.

'Trouwen kan altijd nog'
Mulder: 'Een olympische titel zou ook wel mooi zijn. Het is mijnhoofddoel en daarna zie ik wel verder. Met wat ik nu verdien kan ik nietop mezelf wonen. Ik ben nu acht, negen jaar met topsport bezig, op eengegeven moment is het tijd voor een ander leven. Dan moet ik gewoon aan hetwerk.'

'Trouwen kan altijd nog'
Blom: 'Ik heb altijd gezegd: drie keer is scheepsrecht. Peking is mijnderde olympische toernooi, daar haal ik een medaille. Ik kan me heel goedvoorstellen dat als ik er win, ik op de mat sta en denk: dit is de laatstesprong die ik ooit heb gemaakt. Ik kan me niet voorstellen dat ik na goudnog een stap kan zetten.

'Trouwen kan altijd nog'
'Ik plan altijd voor vier jaar. Dat het dit jaar zo goed ging, kwamalleen maar door Athene. Daar werd ik met de neus op de feiten gedrukt.Jongen, je was niet op je best. Ik was wel sneller en sterker. Alles hadik beter gedaan, maar ik wist niet meer precies hoe ik met mijn polsstokmoest springen. Dan is er toch iets zwaar de mist in gegaan.'

'Trouwen kan altijd nog'
Bosch: 'Nadat ik wereldkampioen was geworden, lag ik heel erg met mezelfin de knoop. Ik was mijn doel kwijt. Ik ben het nou, wat moet ik nou?

'Trouwen kan altijd nog'
'Dat ik nog maar een ding kan winnen in mijn carrière, dat ideebeangstigt me. Ik mag me niet blindstaren op Peking, zo'nvierjarenplanning, dat is niets voor mij. Volgend jaar is mijn doel gewoonde EK, klaar. Als ik me blind staar op dat ene doel, dan ga ik eraanvoorbij.'

'Trouwen kan altijd nog'
Blom: 'Dat had ik na Athene. Ik was helemaal verloren, maandenlang. Ikhad vier jaar van mijn leven gegeven en toch kreeg ik het niet voor elkaarom daar op mijn allerbest te zijn.'

'Trouwen kan altijd nog'
Bosch: 'Als iemand me vraagt, waarom doe je dit, kan ik daar ook nooitantwoord op geven.'

'Trouwen kan altijd nog'
Blom: 'Omdat je niet het gevoel hebt dat je het beste van jezelf hebtgegeven. Je hebt er nog niet het maximale uitgehaald.'

'Trouwen kan altijd nog'
Bosch: 'Dat zit bij mij heel diep. Ik word moe van mezelf, maar het moetaltijd meer, groter, beter.'

'Trouwen kan altijd nog'
Blom: 'Dat is het moet-mannetje.'

'Trouwen kan altijd nog'
Mulder: 'Het wat?'

'Trouwen kan altijd nog'
Blom: 'Het moet-mannetje. Dat zit in jezelf en zegt: dit moet je doen.'

'Trouwen kan altijd nog'
Bosch: 'Kan die zijn mond niet eens houden? Want waarom doe ik mee aaneen NK, dat hoeft toch helemaal niet? Iedereen raadde het me af. Maar ikzou het niet uit kunnen staan als ik iemand anders in mijn gewichtsklassezag juichen. Nee, jíj bent niet de beste, ík ben de beste.

'Trouwen kan altijd nog'
'Ik ben eerzuchtig, ik wil gewoon zelf winnen. Dat is toch geen slechteinstelling? Kom op nou jongens, dat is toch niet slecht?'

Meer over