Bouwer kan de boom in als 't aan Van Iersel ligt

In 1998 wordt Nederland in eigen land Europees kampioen. In elk geval zullen de vrouwen van trainer Bert Bouwer zich bij die gelegenheid plaatsen voor de Olympische Spelen van Sydney....

Van onze handbalmedewerker

SCHIEDAM

Als organisatorisch startpunt gold het recente plan van Bouwer om de internationals los te weken van de competitie teneinde fulltime te oefenen; als sportief startpunt geldt het Holland toernooi dat gistermiddag werd geopend met een bijzonder respectabele 28-25 winst van Oranje op Wit Rusland.

Het plan van Bouwer heeft de gemoederen binnen de handbalwereld danig in beroering gebracht. Organisatiedeskundigen plegen dan uit te gaan van een beginsituatie. Die luidt als volgt: een vijftiental getalenteerde jonge meiden verklaarden zich in Atlanta (waar de ploeg als Olympisch sparringpartner fungeerde en dus snoof aan het heerlijk leventje van echte topsport) bereid alles te doen en alles te laten voor de handbalsport.

Het NHV is solidair en besluit maximale steun te verlenen, toonaangevende verenigingen zijn boos omdat zij hun beste speelsters moeten inleveren, minder belangrijke verenigingen vinden het plan uitstekend, omdat zij dan ook de play-offs kunnen halen, sponsors moeten worden gevonden om coach en speelsters vrij te roosteren.

De charismatische Bert Bouwer heeft binnen de kortst mogelijke tijd het gehele NHV binnen zijn straatje geveegd, zelfs briefpapier maakt nu al melding van het cruciale titeltoernooi over twee jaar. Buiten de bond wil het echter nog niet zo lukken. Alleen landskampioen Swift Roermond verklaarde bij monde van voorzitter Hol het plan uitstekend te vinden 'omdat er toch echt iets moet gebeuren'. De Swift-praeses zal van Bouwers initiatief verder niet wakker liggen, want het merendeel van zijn speelsters heeft geen Nederlands paspoort.

Wie 's nachts wel wat moeilijker de slaap kan vatten is E & O-trainer Weerman. E & O stak veel geld in de eigen opleiding en maakte acht speelsters interessant voor Bouwer. Die investering kan dus opgevat worden als een belangrijke donatie aan het handbalverbond.

Het Amsterdams Volewijckers is ook niet gelukkig met de ontwikkeling, omdat de speelsters die interessant zijn voor Oranje, ook interessant zijn voor verenigingssponsors. Als die afhaken vreest Volewijckers een ineenstorting van het clubhandbal. Volewijckers-trainer Van Iersel windt er geen doekjes om: 'Bouwer kan van mij de boom in. Het is een zakkenvuller. Hij doet wat hij wil, door niemand gehinderd. Pogingen van mij om hem te bereiken liepen bij herhaling op niets uit, omdat hij niet terugbelt. Aan mijn opvattingen heeft hij kennelijk geen boodschap, ik ook niet meer aan de zijne.'

Meer over