Boksers met Alzheimer-gen 'ernstiger aangeslagen'

Het gen dat een aantal mensen een grotere kans geeft de ziekte van Alzheimer te krijgen, lijkt er ook voor verantwoordelijk dat de ene bokser 'erger aangeslagen' raakt dan de ander....

Reuter

LONDEN

Barry Jordan, neuroloog aan de universiteit van Californië publiceerde zijn bevindingen in het blad New Scientist. Tussen de tien en vijftig procent van de boksers krijgt uiteindelijk het zogenaamde punch-drunk-syndroom.

Ze gaan onduidelijker praten, krijgen meer moeite met het lopen en hebben grote last van geheugenverlies.

Jordan en zijn collega's onderzochten het DNA van dertig boksers en keken tevens naar hun hersenscan. Allen hadden een aantoonbare hersenafwijking opgelopen maar bij de tien met het bewuste Alzheimer-gen was de schade groter. Eén bokser had zelfs twee exemplaren van het gen.

'Hij was er aanmerkelijk slechter aan toe', zei Jordan tijdens een bijeenkomst met de wereldboksbond WBC. De neuroloog voegde eraan toe dat in de toekomst de genetische profielen van boksers (maar ook voetballers of American footballers) gebruikt kunnen gaan worden door hun coaches en artsen.

'De bezitters van dat gen moet je beter in de gaten houden. Hun gevechten dienen bijvoorbeeld beter gespreid te worden.'

Meer over