Bijna eenderde van de sportbonden lijdt verlies

De financiële situatie van een fors aantal Nederlandse sportbonden is verre van rooskleurig. Uit een onderzoek door het Mulier Instituut van de jaarrekening 2013 bij 68 sportbonden blijkt dat liefst 25 bonden in dat jaar rode cijfers schreven. Het grootste verlies werd geleden door de tennisbond, de KNLTB. Die bond betwist overigens het door Mulier gepresenteerde cijfer van min 2 miljoen euro.

John Volkers
Het NOC*NSF-sportgala. Beeld ANP
Het NOC*NSF-sportgala.Beeld ANP

Bij het onderzoeksinstituut uit Utrecht wordt gemaand tot alertheid door de sportbonden. Directeur Koen Breedveld: 'Dit is geen tijd om tussen twee jaarvergaderingen door een dutje te doen.' Hij zegt niet te willen spreken van een alarmerende situatie. 'Maar de bonden moeten alert zijn in deze tijden.'

Alarmerend is dat vier bonden intussen een negatief eigen vermogen hebben. Het zou bij die ontoereikende reserves gaan om het handbalverbond (NHV), de basketbalbond (NBB), de krachtsport en fitness federatie (KNKF) en de rugbybond (NRB). De armlastige rugbybond werd onlangs gered door de inbreng van de eigen leden. Het NHV vroeg enkele jaren geleden ook om extra geld van de leden. Dat waren bedragen buiten de vaste contributie om.

In de reserves tasten

In 2013 werden in de sport opnieuw de gevolgen van de economische crisis gevoeld. Een op de drie bonden moest in zijn reserves tasten. De verliezen liepen uiteen van de 2.066.345 euro bij de tennisbond tot enkele tienduizenden euro's bij kleine sportbonden. De KNLTB haalde 2,5 miljoen uit de bestemmingsreserve 'Fonds Investering Automatisering'. Er was gespaard in het verleden voor de mogelijke tegenvaller.

De KNVB, een sportbond met een jaarinkomen van 98 miljoen, leed in 2013 het in die verhoudingen minuscule verlies van 407 duizend euro. De gymnastiekbond KNGU bleef in 2013 225 mille in de min. De allergrootste sportbond van Nederland, koepelorganisatie NOC*NSF, sloot het jaar af met een negatief saldo van 11 miljoen euro.

Sponsoring

Alle bonden hebben te maken met de terugloop van de inkomsten via de Lotto. De uitkering door verdeelstation NOC*NSF wordt al enkele jaren gekort. Ook sponsoring van bonden krimpt al jaren. Ruim de helft van de bonden, 36 in totaal, zag de opbrengsten daarom dalen. Dat was één bond meer dan in 2012.

De levensvatbaarheid van de Nederlandse sportbonden is nog niet in het geding. De reserves zijn volgens de waarneming van Breedveld behoorlijk op orde. De Mulier-directeur benoemt dat als: 'Er is voldoende financiële weerstand in de Nederlandse sport.' Dat is volgens hem het goede nieuws van de rapportage door de onderzoekers Straatmeijer en Holwerda.

Meer over