Bewegen

Waar Utrecht..

Fotograaf: ‘Wekelijks basketballen deze oudere dames opeen pleintje langs de ’t Goylaan.’Zo blijkt maar weer eens dat er wel degelijk senioren (moderneverzamelnaam voor het veel mooiere ‘oudere damesen oudere heren’) bestaan die wél voeling hebben met dejeugdcultuur. Als jongeren in de stad al buiten sporten, danbij voorkeur op een basketbalveldje. Voetbalvelden zijnnaar de randen van de stad verplaatst.Daarbij: basketballen oogt ‘cooler’ en ‘vetter’ dan voetballen.De senioren gaan nog niet zo ver dat ook zij per se meteen achterstevoren staand petje moeten basketballen. Zezijn ook niet gehuld in enorm wijde driekwartsbroeken. Eris een grens aan het meegaan met de jeugdcultuur.Zo’n basketbalveldje in de stad is overigens ook een idealehangplek. Meestal staan er bankjes bij het veldje. Nog zoietswaarvan je kunt zeggen dat senioren wel degelijk voelinghebben met de jeugdcultuur: de hangplek. Beide groepenklagen dat er te weinig hangplekken zijn. Volgens hetNationaal Fonds Ouderenhulp zijn er veel en veel te weinig‘hang-ouds’. De oudere dames gaat het overigens niet zozeer om hangen maar om bewegen.

Meer over