Zwartepietenspel

De overheid is altijd formeel verantwoordelijk, maar laat de uitvoering van haar beleid over aan incompetente, matig opgeleide krachten en/of lokale overheden....

De overheid kan niet overal bovenop zitten, dan zou het ambtenarenapparaat nog logger en onbetaalbaarder worden. Dingen die fout gaan, zijn te wijten aan het ontbreken van gezond verstand en inhoudelijke interesse bij mensen die het werk moeten uitvoeren. Zolang zij hun eigen verantwoordelijkheid van tafel kunnen blijven schuiven, houden we dit zwartepietenspel tot in lengte van dagen in stand.

Dan worden in Den Haag de hoofden van de betrokken minister geëist, op weg naar de volgende herhaling van zetten.

Meer over