'Zwarte ras heeft geweldige meerwaarde in vitaliteit' Antroposoof steunt rassenleer

Vice-voorzitter C. Wiegert van de Antroposofische Vereniging heeft maandag voor de Humanistische Omroepstichting verklaard achter de rassenleer van Steiner te staan....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Wiegert steunt Steiner ook in zijn idee dat de uitroeiing van de indianen een kosmische noodzaak was. 'Toen de Europeanen zich met de negers gingen bemoeien, is dat volk niet ten gronde gegaan. Integendeel, dat volk werd groter en assimileerde de westerse beschaving. Als je ziet wat er bij Wounded Knee is gebeurd met de indianen, dan is dat een onvoorstelbare tragedie. Daar zie je dat echt iets werd uitgeblust.'

Wiegert deed zijn uitspraken naar aanleiding van het boekje Uit de Vrije School geklapt van T. Jeurissen, moeder van twee kinderen die op een antroposofische Vrije School zitten. Enkele vrije scholen hebben zich publiekelijk gedistantieerd van onderdelen van Steiners leer, die racistisch kunnen worden uitgelegd..

De Vrije School kwam een jaar geleden in opspraak door een artikel in de Volkskrant. Kinderen op een Vrije School in Zutphen kregen tijdens het vak volkenkunde geleerd dat 'negers dikke lippen hebben' en dat bij de 'gele medemens de altijd aanwezige glimlach emoties verbergt'. Kinderen moeten op de Vrije School vrije, zelfstandige mensen worden.

De onderwijsinspectie concludeerde in maart 1995 dat van racisme op vrije scholen geen sprake was en dat de school in Zutphen een uitzondering betrof. Wel troffen de inspecteurs in schoolschriften typeringen aan van bevolkingsgroepen 'waarin discriminerende tendenzen kunnen schuilgaan'. Niet bewezen kon worden dat de vrije scholen daar schuld aan hadden.

Wiegert, leraar aan een Vrije School, zei vorig jaar augustus in de Volkskrant te vrezen voor 'een tweedeling in realo's en fundamentalisten' in de vrije scholen. Hij ontkende dat er sprake was van racisme. 'De bedoelde racistisch getinte uitspraken heeft Steiner nooit in samenhang met de Vrije School gedaan. Moet iedere Vrije School van die uitspraken nu per belijdenis afstand doen?'

Volgens Wiegert zijn de teksten van Steiner alleen na diepgaand onderzoek te begrijpen. M. Seelen, leraar aan de Amsterdamse Vrije Scholengemeenschap Geert Groote, zocht het vorig jaar zomer metterdaad diepgaand uit. Uitslag: het werk van Steiner bevat racistische elementen.

Meer over