nieuwsOPP

Zware kritiek op nieuw centraal registratiesysteem van Nationale Politie

Het Bureau ICT-toetsing (Bit) heeft zware kritiek op een ambitieus ict-project bij de politie. Dat moet alle huidige registratiesystemen (minstens twaalf) vervangen door één systeem voor de centrale opslag van gegevens. Het onderzoeksbureau noemt dit zogenoemde Operationeel Politie Platform (OPP) te duur, veel te ingewikkeld en ‘onnodig riskant’.

Studenten aan de politieacademie in Apeldoorn. Beeld Hollandse Hoogte / Herman Engbers
Studenten aan de politieacademie in Apeldoorn.Beeld Hollandse Hoogte / Herman Engbers

Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat het Bit, de ict-waakhond die valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, medio vorige maand naar minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft gestuurd. ‘Wij denken dat de politie beter af is zonder OPP in haar huidige vorm’, schrijft Sander van Amerongen, waarnemend hoofd van het Bit, klip en klaar in zijn begeleidende brief aan de bewindsman. Hij geeft het advies om helemaal te stoppen met OPP of de opzet drastisch te herzien.

In een brief die Grapperhaus afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd zegt de minister echter nog steeds vertrouwen te hebben in het OPP. Hij wil een extern bureau laten onderzoeken hoe het nieuwe gecentraliseerde systeem, waaraan al jaren wordt gewerkt en dat tot eind mei 2018 44 miljoen euro heeft gekost, verbeterd kan worden.

De zware kritiek van het Bit is een nieuwe tegenslag voor de Nationale Politie. Het Operationeel Politie Platform moet juist een einde maken aan de huidige wirwar van registratiesystemen, waardoor agenten veel tijd kwijt zijn aan het invullen of checken van gegevens in verschillende systemen.

Winkeldiefstal

Het onderzoek richt zich specifiek op de registratie van winkeldiefstallen ‘met aangehouden verdachten’. Winkeldiefstal is gekozen omdat dit proces als ‘zeer inefficiënt en gebruiksonvriendelijk wordt gekwalificeerd en met 35.000 aangehouden verdachten op jaarbasis de meeste dossiers aan het Openbaar Ministerie levert’, staat in het onderzoeksrapport.

Maar een centraal registratiesysteem maakt de zaken er niet of nauwelijks beter op. ‘De volledige vervanging van meer dan twaalf bestaande systemen door een nieuw, modulair opgebouwd systeem in vijf tot zeven jaar tijd is zeer ambitieus en risicovol’, aldus de onderzoekers. ‘De kans is zeer groot dat het bereiken van dat resultaat veel meer tijd en geld gaat kosten dan voorzien, als het al lukt.’

Het OPP-platform heeft eigen programmeertalen, waarvoor op de markt te weinig kennis en specialisten beschikbaar zijn. Het is een complex en daardoor storingsgevoelig systeem. De onderzoekers adviseren de politie om het uitgangspunt van de volledige vervanging van de huidige twaalf registratiesystemen door één centraal systeem los te laten. ‘Stop met OPP of herzie de opzet’, aldus het Bit. ‘Draai de keuze voor het zelf ontwikkelde OPP-platform terug en zet in plaats daarvan in op bewezen, marktconforme technologie voor het ontwikkelen van mobiele systemen.’

Meer over