Zwaargewichten onderzoeken AIVD

Vijf bestuurlijke zwaargewichten, onder wie Job Cohen en Hans Dijkstal, gaan de werkwijze van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) doorlichten....

Van onze verslaggeefster Rachida Azough

Hiermee geeft Remkes gestalte aan de toezegging die hij deed toen Kamerleden tijdens het debat over de kwestie-Mabel Wisse Smit aandrongen op onderzoek naar de AIVD. De commissie zal zich concentreren op de efficiency en effectiviteit van de dienst. De precieze opdracht wordt pas begin volgende week bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de commissie niet zal beoordelen of de AIVD bij de uitvoering van zijn taken de wet overtreedt. Dat doet een andere, vaste commissie al.

Naast burgemeester Cohen en oud-minister Dijkstal, zal de commissie bestaan uit commissaris van de koningin in Noord-Holland Harry Borghouts, oud-burgemeester van Den Haag Ad Havermans en hoogleraar strafrecht Ybo Buruma. Zij wijzen uit hun midden een voorzitter aan.

Hoogleraar rechtsgeleerdheid Erwin Muller gaat de commissie bijstaan als secretaris. Alle leden zijn streng gescreend, omdat zij inzage krijgen in strikt vertrouwelijke AIVD-dossiers. Toch wordt Remkes nu in verlegenheid gebracht door het voortijdig uitlekken van de installatie van de commissie.

Remkes hoopt dat het onderzoeksresultaat het beeld van een klunzende inlichtingendienst zal smoren. De afgelopen twee jaar hebben diverse affaires de beeldvorming over de AIVD geen goed gedaan. Zo wist de AIVD niet tot in detail over het Volksmilitie-verleden van ex-staatssecretaris Philomena Bijlhout, raakte de dienst in opspraak door onderzoek naar Edwin de Roy van Zuydewijn en lukte het de AIVD niet te achterhalen wat journalisten wel boven water kregen inzake Wisse Smit.

Ook de vele vrijlatingen van vermeende terroristen die het Openbaar Ministerie op basis van AIVD-informatie had opgepakt, hebben het imago van de dienst geschaad.

Meer over