Zuinig kantoor niet duurzaam

Het energieverbruik in nieuwe, zogenaamd energiezuinige kantoorgebouwen is hoger dan dat in oudere kantoren. Per werknemer is het verbruik wel lager.

MICHAEL PERSSON

AMSTERDAM - Makelaar Jones Lang Lasalle deed de ontdekking bij de jaarlijkse inventarisatie van de servicekosten van kantoorgebouwen. Het bleek dat zuinige kantoren, met een energielabel tussen A en C, minder zuinig zijn dan onzuinige kantoren met een label tussen D en G.

De huurders van de eerste categorie betalen per vierkante meter gemiddeld 10,85 voor hun elektriciteit en 6,80 voor hun verwarming. De huurders in de oude gebouwen betalen daar 9,17 en 6,36 voor.

Het onderzoek was beperkt: er waren maar 75 kantoren met een energielabel, waarvan eenderde in de 'zuinige' categorie valt en tweederde niet. De conclusies zijn statistisch gezien niet helemaal gerechtvaardigd.

Toch blijken de cijfers een paradoxale ontwikkeling te verraden. 'De duurzaamheid van die nieuwe kantoren wordt voor een deel teniet gedaan door onduurzaam gebruik', zegt onderzoeker Michael Hesp.

Dat zit allereerst in het veelgeprezen Nieuwe Werken. Bedrijven die naar een modern pand verhuizen, omarmen vaak ook deze flexibilisering van de werktijden, onder meer gepropageerd om de files te verminderen. Dat leidt tot werknemers die soms al om 6 uur 's morgens beginnen en anderen die pas om 12 uur 's avonds de deur achter zich dichttrekken. 'Dan zie je dat die gebouwen achttien uur per dag verwarmd en verlicht worden, in plaats van negen of tien uur', zegt Hesp. 'Ook in ruimten waar bijna niemand werkt.'

Ook blijken duurzame installaties, zoals warmte-koudeopslag, soms niet te worden gebruikt, bijvoorbeeld omdat de technische dienstverlener het apparaat niet kent. 'Dan mis je veel besparing.'

Stefan van Uffelen van de Dutch Green Building Council erkent dat er nog veel mis gaat. De energielabels zijn niet altijd eenduidig, zegt hij. 'Je kunt punten krijgen voor installaties die het energieverbruik helemaal niet verminderen. Ook beloven de toeleveranciers van installaties vaak meer dan ze kunnen waarmaken.'

Daarnaast ziet hij dat kantoorwerkers steeds meer energie gebruiken omdat ze meer comfort wensen. 'In oude kantoren wordt inderdaad minder energie verbruikt, maar daar zit je in de winter te verkleumen en brand je zomers de tent uit.'

Toch verbruiken bedrijven ook minder energie. Zij gaan nogal eens van twee kantoren naar één omdat zij vaste bureaus afschaffen. Het energieverbruik per vierkante meter blijft ongeveer gelijk, maar het totale energieverbruik halveert.

undefined

Meer over