Zuid-Amerika ziet Suriname eerder als paria dan als broertje

Van de bewering van Andre Haakmat als zouden 'landen als Brazilië Suriname zo'n beetje als kleine broer beschouwen' (de Volkskrant, 28 februari) klopt geen hout....

Factoren als taal en etniciteit, territoriale oppervlakte, economische afhankelijkheid maar ook de vrijages met Fidel Castro hebben op den duur ertoe geleid dat de overige Zuid-Amerikaanse staten - dit geldt overigens ook voor Amerika - de onvermijdelijke diplomatieke banden met Suriname als een noodzakelijk kwaad beschouwen.

Bij deze gevoelens speelt de taal een niet te onderschatten rol. Qua afkomst hebben de overige landen in het continent een zekere verwantschap, aangezien zij alle Spaanssprekend zijn. Brazilië is weliswaar een uitzondering, maar daar tegenover staat dat de verschillen tussen het Portugees en het Spaans te verwaarlozen zijn.

In economisch opzicht zien de andere landen Suriname als een land met een gat in de hand, dat nooit de volwassenheid heeft bereikt om de eigen bankrekening te administreren. Als het saldo op rood staat, kan Suriname naar papa (Nederland) rennen en meer geld vragen, waarbij allerlei dreigementen worden uitgesproken.

Het grootste probleem vormt echter de alom bekende betrokkenheid van de politieke top van Suriname bij de handel in drugs. Katholiek Zuid-Amerika is per definitie conservatief. Drugshandel en -gebruik worden nog steeds gezien als de ergste vormen van marginalisatie en afglijding. Merkwaardig genoeg accepteert men veel gemakkelijker het plegen van staatsgrepen - al dan niet met bloedvergieten - en (politieke) moorden dan het geringste gerucht over drugshandel.

Militair noch economisch is Suriname voor Brazilië van belang. En zomaar de diplomatieke banden verbreken is niet verstandig. Maar als een keus gemaakt moet worden tussen de goede relaties met Europa, zijn banken en multinationals en de 'broederschap met Suriname', zal het continent nooit voor Suriname kiezen. Diegenen die dat denken en geloven missen elk realiteitsbesef over de politieke verhoudingen in Zuid-Amerika en moeten of niet daarop rekenen of zich op een grote teleurstelling voorbereiden.

ZOETERMEER Gáu Lyra

Meer over