'Zorgverzekering echt goedkoper'

De premie voor de zorgverzekering gaat vanaf volgend jaar veel sterker variëren. 'Consumenten krijgen eindelijk wat te kiezen.'

UTRECHT - Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste verzekeringspolis is nu maximaal 15 procent. Dat gaat de komende jaren snel oplopen nu verzekeraars voor het eerst serieus werk maken van selectieve zorginkoop, voorspelt Theo Langejan, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars lopen dit jaar voor het eerst financieel risico op hun zorginkoop. Om kosten te besparen sluiten ze minder contracten af met ziekenhuizen die minimale kwaliteit voor een hoge prijs leveren. Met goed presterende ziekenhuizen gaan ze juist voordelige meerjarige contracten aan. 'De voordelen van het selectief inkopen zullen tot uiting komen in de verzekeringspolis', verwacht Langejan.

Er komt dus meer verschil tussen de polissen?

'Veel verzekerden hebben nu geen idee. Er was eigenlijk geen verschil omdat tot nog toe vrijwel alle zorgaanbieders werden gecontracteerd. Verzekerden kunnen straks kiezen voor een goedkope polis waarbij zij alleen terechtkunnen bij zorgverleners waarmee een contract is afgesloten of voor een duurdere polis die ook zorg van niet-gecontracteerde zorgverleners vergoedt. Hoe hoger de premie hoe hoger die vergoeding dan is.'

Je bent als consument dus overgeleverd aan de verzekeraar?

'Ja, dat is wat we bij de invoering van het zorgstelsel zo hebben bedacht; de verzekeraar koopt namens de consument de beste zorg is voor de beste prijs.'

Maar doen ze dat ook echt?

'Verzekeraars hebben wel wat uit te leggen. Ze moeten hun verzekerden goed en op tijd informeren over welke zorg ze waar inkopen en waarom. Veel informatie over de kwaliteit van behandelingen was nog niet voorhanden. In november van dit jaar, als de verzekeraars met hun nieuwe polissen komen, wordt dat echt anders. De keuzevrijheid van de verzekerde begint dan bij het uitkiezen van de polis.'

Het idee bestaat dat verzekeraars alleen maar kijken naar de prijs. Bij de onderhandelingen met ziekenhuizen zouden ze hen de mes op de keel zetten.

'Dat is onderdeel van het onderhandelingsspel. In de praktijk verlopen de onderhandelingen goed en veel sneller dan voorgaande jaren.

'Verzekeraars hebben een zorgplicht en kopen in op prijs én op kwaliteit. En we moeten niet vergeten dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars zich hebben gecommitteerd aan de afspraak de zorgkosten nog maar met maximaal 2,5 procent per jaar te laten groeien. Dat lukt alleen als verzekeraars aansturen op meer efficiëntie.'

Waar is die efficiëntiewinst dan nog te halen?

'Op alles. Bedrijfsprocessen, inkoop maar vooral op doelmatigheid. Tien obesitaspoli's in een regio is onzin. Bovendien moeten verzekeraars kijken of behandelingen wel echt zinvol zijn en passen binnen de basisverzekering. Een hernia-operatie bij lage rugklachten is niet altijd zinvol. Soms helpt niet behandelen beter. En moeten we ook een boomknuffeltherapie vergoeden binnen de wet?'

Moet de overheid niet gewoon snijden in het basispakket?

'Dat is een mogelijkheid, maar het ligt politiek wel gevoelig. Kijk naar de ervaringen met de anticonceptiepil. Toen die eruit ging was het land te klein. Hetzelfde geldt voor de invoering van eigen bijdragen. Toch is dat een adequaat middel om direct de collectieve kosten te drukken.

'Nu is het ingevoerd in de ggz maar dit zou ook kunnen bij de huisarts en het ziekenhuis. Het werkt direct en maakt consumenten ook kostenbewust. Dat moet omdat de lasten op termijn niet zijn op te brengen. Nu al betaalt een gezin met twee modale inkomens een kwart van zijn inkomen aan zorg. AWBZ-premie, werkgeversbijdrage en nominale premie kosten dit gezin 14.400 euro per jaar. Zonder ingrijpen gaat dat naar 40 procent van het inkomen.'

Theo Langejan

undefined

Meer over