Zorgverlof

STAATSSECRETARIS Verstand van Emancipatiezaken heeft een groot succes binnen: nadat het kabinet eerder haar plan voor tien dagen volledig doorbetaald zorgverlof als te duur van de hand wees, stemde de ministerraad vrijdag in met een gewijzigd plan voor zorgverlof....

De overheid betaalt de helft, de werkgevers moeten opdraaien voor de rest. De prijs van de zorg wordt zo verdeeld over drie partijen, overheid, werkgevers en werknemers.

Het zorgplan laat zien dat het kabinet serieus werk maakt van een eerlijker verdeling van werk- en zorgtaken. De maatschappelijke reacties op het plan tonen aan dat er nog veel werk is te doen, vóór iedereen een gelijke verdeling van werk en zorg accepteert. Zo hekelt de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB-Nederland, het in haar ogen onuitvoerbare plan: 'In dezelfde week waarin het ministerie van Economische Zaken zijn zinnen zet op maximale marktwerking, voegt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weer een nieuw hoofdstuk toe aan de regelzucht.' De overkoepelende werkgeversorganisatie VNO-NCW doet daar niet voor onder en spreekt van onnodige, onuitvoerbare en uitlokkende wetgeving.

De achterliggende gedachte is in beide gevallen dat werknemers nu al genoeg vrije dagen hebben. Wie extra dagen krijgt voor calamiteiten als zorgverlof, ontleent daar maar rechten aan en zal die dagen gaan gebruiken als gewone vakantiedagen, vrezen de werkgevers.

Het is jammer dat de werkgevers zich zo goedkoop afmaken van een maatschappelijk probleem. Natuurlijk is het zorgverlof uitdrukkelijk bedoeld om zorgtaken te vervullen, en niet voor een dagje vrij. De regeling moet daarop geënt zijn. Maar werkgevers lijken te vergeten dat ook zij baat hebben bij een eenduidige afspraak die voorkomt dat hun werknemers overbelast raken door omstandigheden in hun privé-leven.

Het is te hopen dat de eerste afwijzende reacties niet maatgevend zijn voor de verdere gang van zaken. Tien dagen gedeeltelijk betaald zorgverlof is mooi, maar het is de vraag of het daarbij moet blijven. In de CAO-onderhandelingen zal de jacht worden geopend op volledig doorbetaald verlof, mogelijk in ruil voor voortgezette loonmatiging.

Daarbij komt dat iedereen die ooit te maken had met ernstig zieke kinderen of een zieke partner weet dat tien dagen vrij niet voldoen. Er ontstaat ongetwijfeld druk om het zorgverlof, bij gebleken succes, verder uit te breiden. Dan moet ook serieus gekeken worden of de regeling uitbreiding verdient met de zorg voor ouders en kinderen die elders wonen.

Meer over