Zorgverlof wordt onderdeel van cao-overleg

Zorgverlof zal niet in de wet worden geregeld. Werkgevers en werknemers kunnen in collectieve arbeidsovereenkomsten afspraken maken over het aantal verlofdagen per jaar en over de vraag of dat zorgverlof betaald of onbetaald wordt gegeven....

Dat is het compromis dat VVD-minister Zalm van Financiën en D66-staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken afgelopen week hebben gesloten. Het voorstel wordt vrijdag in de Ministerraad besproken.

Minister Zalm liet zondag tijdens het discussieprogramma Buitenhof doorschemeren dat het voorstel van Verstand om werknemers tien dagen onbetaald zorgverlof te geven, is aangepast. Hoe, wilde hij niet zeggen.

Zowel de VVD als de werkgeversorganisatie VNO/NCW heeft zich tegen Verstands voorstel verzet. De liberalen vinden dat de arbeidskosten voor werkgevers niet verhoogd moeten worden. VNO/NCW rekende voor dat zo'n regeling de bedrijven 15 miljard gulden zou gaan kosten.

D66-kamerlid Bakker zei dat het nooit de bedoeling is geweest dat de werkgevers en de overheid de totale kosten van het zorgverlof zouden moeten dragen. Vanaf het begin is volgens hem gedacht aan combinaties met bijvoorbeeld atv-dagen.

PvdA-kamerlid Bussemaker vindt het een goed idee om werkgevers en werknemers - de partijen die ermee te maken krijgen - het zorgverlof zelf te laten invullen.

Eerder deze maand werden de partijen het wel eens over de mogelijkheid voor werknemers om 10 procent van het brutoloon te sparen voor studie of zorgverlof. Er gaat een maximum van zes maanden verlof per jaar gelden. Vakbonden hebben toegezegd in ruil voor deze regeling de loonstijging enigszins te matigen.

Meer over