Zorgpremie

Zorgpremie DSW valt lager uit dan voorspeld in de Miljoenennota

De Schiedamse zorgverzekeraar DSW heeft traditiegetrouw een week na Prinsjesdag als eerste zorgverzekeraar de premie voor volgend jaar bekendgemaakt. De nieuwe premie komt uit op 112 euro per maand en is daarmee 4,50 euro duurder dan dit jaar. De stijging pakt lager uit dan verwacht.

Arts Hugo Schouten met patiënt in het Antonius Ziekenhuis. Beeld Daniel Rosenthal
Arts Hugo Schouten met patiënt in het Antonius Ziekenhuis.Beeld Daniel Rosenthal

Vorig jaar verraste directeur Chris Oomen nog vriend en vijand door de zorgpremie te verlágen. Dit jaar is door de oplopende lonen en prijzen in de zorg geen ruimte voor zo’n stunt. 'Ook worden specialistische geneesmiddelen duurder en werkt de verhoging van het lage btw-tarief door', zegt DSW-directeur Chris Oomen tegen de NOS.

De premiestijging van 4,50 euro is lager dan verwacht: het kabinet maakte vorige week in de Miljoenennota nog bekend dat het rekent op een stijging van zo’n tientje per maand, gemiddeld komt de premie dan uit op 1.432 euro per jaar. Voor lage inkomens wordt de stijging van de premie grotendeels gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag.

Dat de stijging lager uitpakt dan is begroot door het ministerie van Volksgezondheid komt volgens Oomen doordat het ministerie de zorgkosten voor een jaar altijd veel te hoog inschat en zich niet op de laatste cijfers baseert. 'Meer recente cijfers laten zien dat bepaalde zorgkosten minder snel stijgen dan verwacht', zegt hij tegen de NOS.

Sinds 2012 bleek de rekenpremie vijf keer te hoog te zijn. Alleen in 2012 en 2017 was de gemiddelde zorgpremie in de praktijk iets hoger dan het kabinet verwachtte.

DSW-directeur Chris Oomen.  Beeld anp
DSW-directeur Chris Oomen.Beeld anp

Lonen omhoog

De redenen voor de forse premiestijging zijn talrijk. Zo bestaat het grootste deel van de totale zorgkosten uit het loon van de 1,2 miljoen medewerkers in de zorg. Na jaren van weinig groei, gaan de meeste lonen nu met procenten omhoog. Van de 124 euro premiestijging waar het ministerie mee rekent, komt 50 euro voor rekening van de hogere salarissen.

Daarnaast worden er duurdere behandelingen en medicijnen door de basisverzekering vergoed. Denk bijvoorbeeld aan de medicijnen Spinraza – tegen de zeldzame spierziekte SMA – en Orkambi – tegen de taaislijmziekte – die na moeizame onderhandelingen dit jaar tot het basispakket zijn toegelaten.

Ook stijgt de premie doordat veel verzekeraars de premie vorig jaar een stuk lager vaststelden dan waar het ministerie vanuit ging. Dit heeft te maken met hoe de zorgkosten gefinancierd worden, en is smullen voor begrotingsfetisjisten. De zorgpremies dekken slechts de helft van de zorgkosten, de andere helft komt uit de inkomensafhankelijke bijdrage die gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers betalen.

Wanneer de verzekeraars de premies lager in de markt zetten dan waar het ministerie op rekende, is die inkomensafhankelijke bijdrage dus te hoog vastgesteld. Dat evenwicht moet worden hersteld, en daarom betaalt de burger komend jaar 30 euro per jaar extra.

null Beeld

Reserves raken uitgeput

En dan zijn er nóg twee premieverhogende redenen: de wijkverpleging wordt duurder, omdat de overheid niet meer bijspringt om de kosten op te vangen die erbij kwamen toen de wijkverpleging naar de zorgverzekeringswet werd overgeheveld. Dat gebeurde in 2015 en om de premieklap niet te groot te laten zijn, compenseerde de overheid de zorgverzekeraars vier jaar lang. Elk jaar steeds een beetje minder, maar nu is die verzachtingsmaatregel definitief verleden tijd.

Tot slot waarschuwen de verzekeraars – al jaren – dat hun reserves uitgeput beginnen te raken. Elk jaar wenden alle verzekeraars een deel van het geld dat zij in hun spaarpot hebben aan om de premiestijging op te vangen, maar die spaarpot raakt elk jaar een stukje leger. En dus hebben zij minder middelen om de premie kunstmatig laag te houden.

DSW is een kleine speler op de zorgverzekeringsmarkt, het heeft 3,8 procent van de markt in handen. Elk jaar maakt de verzekeraar uit Schiedam als eerste de premie bekend: deels omdat het maar één polis heeft, en dus gemakkelijk de premie kan berekenen, maar deels ook omdat DSW niet mee wil doen aan het spel van de andere verzekeraars die juist zo lang mogelijk wachten, om de concurrentie niet wijzer te maken over de eigen strategie in de strijd om nieuwe klanten.

Waarom de zorgpremie maar blijft stijgen

De zorgverzekering wordt de komende jaren fors duurder. Dit jaar betalen we gemiddeld 1.308 euro aan premie, volgend jaar verwacht het kabinet 1.432 euro. En over drie jaar, in 2021, zal dat 1.600 euro zijn, voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van het regeerakkoord. Waar komen die stijgende kosten toch vandaan?

De zorg moet anders, zeggen de topmensen van de zorgverzekeraar (en zij weten ook hoe). 88 procent van alle Nederlanders heeft een zorgverzekering bij een van hen. En zij waarschuwen nu: de stijgende zorgkosten zullen de maatschappij als een boemerang treffen.

Meer over