Zorginstellingen slaan alarm: 'Ontslaggolf dreigt in zorg'

Thuiszorginstellingen en verzorgingshuizen staan aan de vooravond van een ontslaggolf. Als gevolg van de bezuinigingsplannen van het kabinet verwachten zorginstellingen komend jaar 55 duizend medewerkers te moeten ontslaan.

Sander Heijne
Ambtenaren en werknemers uit de zorg demonstreren in 2010. Beeld anp
Ambtenaren en werknemers uit de zorg demonstreren in 2010.Beeld anp

Dit zegt directeur Aad Koster van werkgeversorganisatie van zorgbedrijven Actiz. Het overgrote deel van de zorgmedewerkers werkt in deeltijd. Omgerekend naar een voltijdwerkweek verdwijnen er dertigduizend banen bij de zorginstellingen.

Actiz lobbyt in Den Haag voor een banenplan om twintigduizend banen te behouden. Haast is geboden, aldus de voorman van de zorgondernemers. Als het kabinet vasthoudt aan de huidige plannen moeten zorginstellingen al in de zomer massaal ontslagprocedures in gang zetten.

De voorspelling van Koster lijkt prematuur. In het merendeel van de gemeenten zijn de bezuinigingsplannen nog niet uitgekristalliseerd. 'Maar het kabinet wil al per 1 januari 40 procent bezuinigen op de huishoudelijke hulp', zegt Koster, 'en tehuizen voor ouderen moeten zoveel mogelijk sluiten.' Gemeenten zijn van de bijdrage van het Rijk afhankelijk voor de financiering van de thuiszorg.

Instellingen moeten tijdig krimpen
Zelfs al hebben veel gemeenten nog geen idee hoe ze de besparingen gaan uitvoeren, voor Koster is het duidelijk dat er na 1 januari fors minder werk voor zijn achterban zal zijn. Thuiszorg is arbeidsintensief werk, grootschalige bezuinigingen leiden automatisch tot een fors verlies van banen.

'Zorginstellingen kunnen niet anders dan hun personeelsbestanden uit voorzorg inkrimpen', zegt Koster. De marges voor thuiszorgorganisaties zijn smal en de ontslagprocedures nemen maanden in beslag. Als een zorgbedrijf met duizend medewerkers na 1 januari plots voor nog maar achthonderd medewerkers werk heeft, lopen de verliezen pijlsnel op. 'Zorginstellingen die niet tijdig inkrimpen, lopen het risico failliet te gaan.'

Dienstencheque
Koster vreest met name voor de toekomst van de 44 duizend huishoudelijke hulpen wier banen op de tocht staan. 'We hebben het hier over werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt die lastig aan ander werk te helpen zijn.' Hij pleit daarom voor de invoering van een dienstencheque, waarmee zorgbehoevenden huishoudelijke hulp kunnen inkopen. Met het plan zegt Koster twintigduizend huishoudelijke hulpen aan het werk te kunnen houden.

Sociale Zaken wil nog niet inhoudelijk reageren op het plan. 'De commissie-Kalsbeek onderzoekt momenteel in hoeverre de introductie van een dienstencheque wenselijk is', aldus een woordvoerder. Het ministerie van Volksgezondheid kon gisteren niet zeggen of het voorspelde aantal van 55 duizend ontslagen realistisch is.

Meer over